Vannvittige broplaner!

Med skrekk og gru har jeg sett broplanene og midtre alternativ for ny E39 få seile frem. Jeg trodde fornuften ville drepe dette forslaget tidlig, men nå frykter jeg det kan bli alvor av vanvidded. Vi er heldige her på Vestlandet som besitter en av de vakreste kystlandskap som finnes på kloden.

I vår region har vi ’gullkysten’ som strekker seg fra Os til Fanafjorden, og midt i den idyll mener noen alvor med å plassere en mastodontisk bro. Jeg mener indre alternativ for E39 er langt bedre for alles parter, ikke minst for hele Vestlandet sett i større sammenheng. Ny E39 vil komme, regionene på Vestlandet bør knyttes bedre sammen, men det er lov å tenke større enn enkleste motstands vei, og kun raskeste vei.

Veivesenet er selvsagt for en bro, da møter de færre grunneiere og fjellknauser å knuse, så det kan ikke forventes at de lager en helt objektiv rapport. En betongbro som kan både flyte og sveve 60 meter over vakker skjærgård er spennende saker for vei-ingeniører.

Jeg mener følgende argumenter taler for Indre trasè:

1) E39 må kombinere vei med tog. En bygger vei for fremtidig vekst og å utelukke togtrasè blir svært uklokt. Stoppesteder og tettsteder langs denne nye kommunikasjonsåre må samlokaliseres mot eksisterende tettsteder og nye.

2) Tomteland. E39 kan faktisk generere mye positivt for vår region som sårt trenger nytt tilgjengelig tomteareal. Langs en indre trase vil det vokse frem nye store områder/ bydeler for fremtidige tomteområder som da bidrar til positiv og planlagt vekst for vår region. Med en slik vekst kan Vestlandet vokse med relativt korte avstander mellom arbeid og bolig. Ved Bjørnefjorden/ midtre trasè er det meste av tomtearealet allerede benyttet og fastlåst med byggebegrensninger. En lang flytebro genererer ingen positiv vekst langs sjøflaten verken på kort eller lang sikt.  Ny E39 med indre trasè gir blant annet Fusa og Samnanger ny giv og vekstområder for fremtiden og de knyttes bedre opp mot Bergen i nord, Os i vest og Haugesund i syd.

3)  Miljø. En E39 kan vanskelig forsvares med miljøbriller. Men hvis den likefult kommer må den legges slik at miljømessige konsekvenser blir minst mulige.  Å bygge ny E39 uten kombinasjon med togtrasè er helt uakseptabelt og vi vil gå baklengs inn i fremtiden. Hvordan vil Bjørnefjorden bli med en fysisk avstegning på tvers? Spenningen vil nok bli stor når første skip mister motorkraft i Korsfjorden i kraftig nordavind?

Svevestøv og støy fra en slik vei gjør områder nærmere enn 500 meter ubeboelig.

Det hersker ingen tvil om at en bro vil rasere enorme områder i et svært verdifullt landskapsområde. På land kan en i større grad dekke til med terreng og tunneler som Norge etterhvert er mestere til.

4) Økonomi. Vei og togtrase på land er velkjent og forutsigbar teknologi. Å legge en flytende bro med verdens lengste spenn i en 500 meter dyp fjord er ikke like velkjent og et eksperiment som aldri bør gjennomføres. Det lukter milliardsprekk lang vei, og jeg tør minne om at dette er våre felles penger som til syvende og sist skal benyttes.

5) Hvem ønsker E39 gjennom Bergen sentrum? Det gjør tydeligvis brotilhengerne og Monica Mæland. Indre alternativ muliggjør en langt bedre løsning, nemlig at E39 kommer østenfor Bergen sentrum, via Arnadalen for eksempel. Derfra kan Bergen sentrum tilknyttes med en Ulrikstunell for biler og knytte seg til eksisterende togtuneller. Jeg minner om at deler av Bergen er på Unescos lister og vi har allerede ett spagettikryss for mye her. Giftlokket i Bergensdalen er en allerede svært alvorlig konsekvens av tett biltrafikk, så ny hovedtrasè mellom Trondheim og Kristiansand kan ikke legges via Bergen sentrum.

Hovedargumentet for brotilhengere er reisetid. Dette kan ikke være ene alene styrende. Hvis reisende mellom Bergen og Stavanger ikke har 15 minutter å avse ved å benytte egen bil får de reise som flere bør gjøre i fremtiden; med tog som går vesentlig fortere!

Jeg er spesielt skuffet over politikere i regionen. Høyre liker å omtale seg som kulturparti. Her oppfører de seg verken kultivert, reflektert eller miljøbevisst i sitt valg av trasè. Frp er kjent for å ’lytte’ til velgerne, de bør lytte litt til egne velgere på Os. Venstre har fjernet enhver tvil om de er et miljøparti…

Mitt håp er at vi alle om 20-30 år fortsatt kan ferdes i den vakre skjærgården på Os og si ’takk og pris for at de idiotiske broplanene aldri ble realisert’.

 

Kommentarer