Bybane til sjøs

Det er på tide å bruke regionens naturlige fortrinn. Park and sail. Det er på tide å kjøre Bybane til sjøs.  

Allerede i 1894 trafikkerte elektriske ferger hele seks ulike samband på Vågen og Puddefjorden. Økt bruk av sjøveien har et enormt potensial for avlasting av veinettet, med de gevinstene det kan gi i form av redusert luftforurensning og trafikkulykker, skriver innsenderen.


Bergens befolkning øker.
Det samme gjør transportbehovet. På Sotrabrua blir det stadig trangere. Debatten går. Bilene står. Og under ligger sjøen fri og klar til ferdsel. Bergen har i dag en nettovekst på 8–10 mennesker hver eneste dag. Daglig skrives det i avisene om bergensområdets store trafikale utfordringer. Køer. Giftlokk. Trafikkulykker. Sprengte veier. Sjøen ligger der allerede – en ubenyttet mulighet for mer effektiv transportavvikling inn og ut av byen. Planlegging av kollektivtrafikken må se forbi kaikanten

Nye løsninger

La oss se fremover. Eller kanskje bakover? Allerede i 1894 trafikkerte elektriske ferger hele seks ulike samband på Vågen og Puddefjorden. Økt bruk av sjøveien har et enormt potensial for avlasting av veinettet, med de gevinstene det kan gi i form av redusert luftforurensning og trafikkulykker. For Europas største subseamiljø på Ågotnes er trafikksituasjonen blitt et hinder for å lokke til seg ny arbeidskraft. Og det er fortsatt mange år til ny Sotrabro kan redusere problemet. Andre løsninger må på plass. I påvente av utbygginger er det nødvendig med raske tiltak.

Bergen kan bli et utstillingsvindu for miljøvennlig infrastruktur

Vi må ta i bruk de ferdig saltede motorveiene mellom Bergen sentrum og kommunene rett rundt. Tiden er moden for å bli et fremtidsrettet utstillingsvindu for miljøvennlig infrastruktur. Som et fullskala maritimt laboratorium kan vi bruke havnebassenget for å sette ny standard og krav til kvalitet, miljø og effektivitet. Her kan vi utvikle løsninger som står seg i en knallhard global konkurranse, og som tar oss mange, lange miljøvennlige skritt fremover. 

Ikke hokus pokus

Bybane til sjøs er ikke hokus pokus. Men det krever evne og ønske om å satse for at Bybane til sjøs kan bli et reelt alternativ. Etablerte reisevaner kan være vanskelig å endre. Forbrukeren må tilbys fast frekvens, hyppighet og med en selvfølge at Bybane til sjøs ikke er dyrere enn tilbud på land. Det er forutsetningen for at en slik kollektivsatsing skal lykkes. Effektive logistikkløsninger mellom f.eks. båt og buss er helt nødvendig. Slik kan regionen blir et knutepunkt for persontrafikk på sjø.

Unik, maritim klynge

Det er på tide at det offentlige og næringsliv spiller på lag. Næringen ønsker en krevende offentlig kunde som arbeider for å redusere personbiltrafikk ved å satse på innovative miljøvennlige løsninger til sjøs. La oss sammen bygge et samband på sjøen. Regionen har alle forutsetningene for å kunne levere morgendagens løsninger og miljøvennlige hurtigbåter. Vi har en unik, maritim klynge med lange skipsbyggertradisjoner og leverandører som hevder seg på det globale markedet.
 Bybane på sjø er en unik sjanse vi må gripe. Med fokus på en miljøeffektivisering av fergene og muligheten til å sette oss i førersete med kompetanse på bygging av økovennlige hurtigbåter.

Bergen som utstillingsvindu

VI er basert i Bergen, men konkurrerer i verden. Nå kan Bergen – ved å bli et miljøvennlig maritimt utstillingsvindu – være et testbasseng for lokale leverandører og rederier som sammen utvikler mer miljøvennlig passasjertransport. Det er akkurat denne posisjonen Bergen kan ta. Og da må det offentlige trø til, ta et aktivt ansvar og ta del i innovasjonsprosessen som krevende kunde som både setter krav og tilrettelegger. Det er på tide at vi snart kan løse billett til Bybane på sjø.

Kommentarer