Opprøret mot tomhet

Europas storhetstid vekkes med tyngde i Odd Nerdrums malerier. For det er han blitt straffet.
Kunst er gudenes språk.
Malt med flytende ord fra en annen dimensjon, bryter kunsten begrensninger, opponerer mot likegyldighet og maner til samfunnsendringer. De virkelig store kunstnerne har vært som profeter i brytningstider da de kulturelle veivalgene var avgjørende, de har skreket som Jeremias om dom, undergang og håp.

Her er Rembrandt og hans dramatiske jordfargede scener som vekker liv i død hud, Rubens frodige sensualitet, Rafaels harmoniske dybdefortellinger, Caravaggios realisme og brennende lys som gir gjenskinn fra en nesten åndelig dimensjon.

Disse fanget Europas storhetstid på lerretet, – den livsbejaende eksplosjonen av ny bevissthet, kunnskap og vitenskap som førte til at den vestlige sivilisasjonens nyvinninger slo rot.

Vår største maler
I vår tid er Odd Nerdrum er en av de største malere, kanskje den største, en opposisjonell individualist som gjennomskuet modernismens tomhet.
Han har gått mot strømmen og insistert på å løfte de europeiske kulturtradisjonene frem i en samtid som er i ferd med å glemme sin egen sivilisasjons storhet.

Kulturens undergang

Nerdrums evne til å bryte med det verdirelative, tradisjonsoppløsende og dannelsesløse og trekke linjene forbi billig originalitet, gjør ham til et geni som forfriskende minner om hva kunst egentlig er. For i kunsten merkes den kulturelle nedgangen først. Under Romerriket mistet kunstnerne gradvis kunnskapen om de greske mesternes teknikk allerede flere hundre år før kulturen gikk i oppløsning.

Innovasjonskraften forsvant i takt med at vinbegrene fyltes. Man kopierte, forfalsket og billige etterligninger ble populære.
Også vår egen tid preges av dramatiske brytninger ledsaget av en opphetet tro på modernisering, teknologiske nyvinninger, bruddet med tradisjonelle europeiske verdier og troen på menneskets evner.

Egoismen som gud
Men allerede i 1910 påpekte sosiologen Emile Durkheim i «Selvmordet» at modernismens raske samfunnsendringer førte til en betydelig verdiforvirring hos individet, særlig i protestantiske land der opprøret mot tradisjonelle familiemønstre og andre stabiliserende søyler i kulturen var særlig sterk.

Et stadig mer ensomt liv som følge av oppløsningen av gamle kunnskapstradisjoner, fremveksten av de store byene og ensomheten, fremmedgjøringen fra naturen og det naturlige, alt dette bidro til en foruroligende mangel på mening.
Der trofasthet og integritet forsvinner, blir menneskets rett til egoisme tidens gud.

Den tapte glans
En glitrende sivilisasjon kan forsvinne. Den kan forfalle og råtne på rot. Historien er full av eksempler på kulturer hvis fremvekst først preges av arbeidsvilje, disiplin, et sterkt forsvar og felles verdier.

Deretter følger en storhetstid med velstand. Før kulturen glir inn i fortiden med tapt glans, går samfunnet igjennom en fase der man forveksler de opprinnelige idealer med gammelmodighet. Man mener at kunsten er utdatert, at tiden er gått forbi de åndsvåkne mestre.

Kulturens røtter
Familiesamhold og empati forvitrer. Man tror at menneskerettigheter kommer uten plikter. Selvrealisering og egoisme idealiseres på bekostning av ansvarlighet.
Zygmunt Bauman beskriver i «Flytende modernitet» hvordan modernismens flytende identiteter river opp kulturens røtter og latterliggjør stabilitet. Modernistene dyrket reformer som om reformer alltid leder til det bedre. De tok ikke tilstrekkelig hensyn til hvilke idealer som var verdt å ta vare på.

Drukner i eget speilbilde
Dermed aktualiseres Caravaggios «Narcissus», billedliggjøringen av den greske mytologien og vanngudens vakre sønn, som ikke makter å skille mellom godt og ondt, søvn og våkenhet, selvdisiplin og selvdestruksjon og som til slutt drukner i sitt eget speilbilde.

Han stirrer på seg selv i tjernet, oppslukt av sin egen skjønnhet og ute av stand til å elske noe annet enn seg selv. Når man befinner seg på en karusell som ukritisk spinner mot Narcissus, blekner ydmykheten overfor verdens storhet.

Det iskalde Norge
Fornektelsen av det positive ved den tradisjonelle europeiske storhet er et kjennetegn på vår tid. De som ikke bøyer seg for samtidens tidsånd, har ofte måttet flykte fra sine hjem.
Også dette preger Odd Nerdrum, noe som gjør hans kunst enda større. Han kommer fra Norge, et av verdens minste land så islagt og kaldt, så borgerlig gjennomsyret av gruppepress, menneskefrykt, jantelov og sladder. Her er det liten takhøyde for kulturuttrykk som rister verdensanskuelsen til dagens selvoppslukte kultureliter.

Et av verdens minste land så islagt og kaldt, så borgerlig gjennomsyret av gruppepress, menneskefrykt, jantelov og sladder


Burde utsmykket slottet

Ibsen og andre betydelige kunstnere har forlatt landet lenge før Nerdrum. Man har sannelig gjort sitt for å straffe hans kunstneriske talent idet han brøt med deler av den politisk-korrekte modernismen.

Maleriene til denne store sønn av Norge burde smykket dronningens saler, statsministerens kontorer, ambassadørenes vegger og vært bredt representert i Nasjonalgalleriet og andre offisielle institusjoner. Den norske stat burde aktivt ha bidratt til å kjøpe inn og vise frem hans internasjonalt anerkjente verker for å fremme Norges interesser.

Mot konsensustyranniet
Det er noe totalitært over disse moderne demokratier som går under frihetens høye faner, men i virkeligheten knuges av nådeløse tidsriktige makteliters press mot konformitet, likhet og konsensus. Det er som rekken med slaver som ledsages i takt mot skipene som tvinger dem til Amerika mens de beordres til å synge: – frihet, frihet.

Aldous Huxley beskrev det godt i «Vidunderlige nye verden» der han forklarer hvor totalitært det moderne kan bli dersom individualisme, personlig ansvar i fellesskapet, selvstendig refleksjon, solidaritet og retten til å være forskjellige forsvinner. Da kommer en alvorlig institusjonaliseringstvang, en avpersonifisering av personen, et følelseskaldt kollektivt konsensustyranni i en stønadsstat som legger ensidig vekt på materialistiske rettigheter og krav.

Nerdrums storhet
I dag tynger en underliggende tristhet den verdiforvirrede materialistiske vestlige kultur. Sivilisasjonen er teppebelagt med en lett melankolsk tåke av meningstomhet, nevroser, psykiske lidelser og avhengighet av kjemiske stimuli.

Bruddet med samvittighetens plikter ble likevel ikke løsningen slik Nietzsche antydet. Konsekvensen av kulturens overidealisering av den materielle dimensjon er en sult, en indre fattigdom i en tid der moralske spørsmål marginaliseres.

Nettopp derfor er det viktig å minne om Europas storhetstid og sentrale idealer som vekkes med en slik tyngde i Odd Nerdrums malerier.

Teksten er et forkortet forord i Odd Nerdrums siste bok «Crime and Refuge»

 

 

Tags: ,

Kommentarer

37 Svar til “Opprøret mot tomhet”

 1. Malton 4. april 2013 på 09:53 #

  Meget bra – og så sant som det er sagt. Eksempelvis AP-sosialistenes «Vidunderlige nye verden» der en blir forklart hvor totalitært det moderne kan bli dersom individualisme, personlig ansvar i fellesskapet, selvstendig refleksjon, solidaritet og retten til å være forskjellige forsvinner. Erstattet av en alvorlig institusjonaliseringstvang, en avpersonifisering av personen, et følelseskaldt kollektivt konsensustyranni i en stønadsstat som legger ensidig vekt på materialistiske rettigheter og krav – Og skutt blir den som ikke følger…

  Tror allikevel at rettferdigheten må seire – og at dødsstraffen for en eventuell mindre forseelse blir frafalt. Mens Sovjet-kommunismen forlengst har «cracked away», ulmer det tydeligvis fortsatt i Norge…

  • Dannelsen 4. april 2013 på 10:46 #

   Bibelibaba. Konsentrert tusseskap.

   • Brumle 4. april 2013 på 11:10 #

    He-he.. Ja når Fanden leser bibelen…

  • Fornuften Selv 4. april 2013 på 14:42 #

   «en alvorlig institusjonaliseringstvang, en avpersonifisering av personen, et følelseskaldt kollektivt konsensustyranni»

   Synes dette minner om tidligere tider hvor kirken hadde meget makt i landet. Og var man anerledes tenkende, ja så ble man ikke skutt. Nei, man ble brent på bål, kokt i olje eller man fikk gjerne åpnet buken slik at en kunne rive ut innvollene.

   Ja, la oss hengi oss til nostalgien og få «den 1000 årige tradisjon» tilbake.

   • Malton 4. april 2013 på 20:13 #

    Riktig. I tillegg til kirken har både kommunismen og fascismen en menneskefiendtlig historie.

 2. mlogger 4. april 2013 på 09:56 #

  Europas storhetstid? Da folk flest jobbet ræven av seg for å overleve i diktaturet, mens fiffen malte og funderte over meningen med livet? Eller er det kolonialiseringen og plyndringen av Afrika og Amerika hun tenker på? Det er rimelig komisk å sitte og tomprate som Hærland gjør, og klage over tomhet, burde kanskje rettet sin intellektuelle «kraft» mot det som er virkelige og store problemer i dag, feks det at menneskeheten utarmer planetens ressurser? Nerdrum lager mye småartig pynt, men det han har gjort har ikke endret noe som helst i verden.

  • Malton 4. april 2013 på 12:36 #

   Ingen kunstner har endret verden. Men flere har tross alt påpekt at den største trussel både mot kloden og menneskeheten – er den raskt kommende overbefolkning.

   • Stig 29. april 2013 på 16:09 #

    Neida, det blir ikke noe overbefolkning, det fikses av designervirus, gmo for sterilitet og forkortet levealder og farmsøytindustriens «vaksiner» og «behandling». Ingen fare med det.

  • Ferdinand007 4. april 2013 på 14:52 #

   Ditt innlegg er en ulidelig kjede av realitetsfornektende sosialistiske
   klisjeer. Spør deg selv hvorfor den europeiske kulturen, filosofien og
   vitenskapen ikke har produsert noe konstruktivt på nærmere hundre år, og
   hvorfor Europa er i dag er et kaos av politisk målløshet og sosiale
   depresjoner. Resultatet av det moderne prosjektet, bortsett fra OBOS
   rekkehus, mennesker som lever hele livet i Adidas joggedresser, fedme og
   fastfood? Jo, at du og andre proletarer, som i sjelen hater arbeid, har
   rett til å sitte hjemme foran bigscreen TVen og finansieres av lån som
   må tilbakebetales av fremtidige generasjoner. Og du spør deg hvorfor vi
   utarmer planetens resurser?

   • mlogger 4. april 2013 på 17:43 #

    nei jeg spør meg ikke hvorfor vi utarmer planetens ressurser, det er det høyrevridde sutrepaver med like forvrengt verdensbilde som deg som har æren for.

   • Høyre 4. april 2013 på 17:49 #

    Her var det mange grunnløse tullete beskyldninger. Det høres ut som du lider av store komplekser.

  • Ola Nordmann 4. april 2013 på 16:01 #

   Ja storhetstid har Herland sannerlig rett i. Som om vi ikke jobber ræven av oss nå med boliglån og huspriser hvor vi løper rundt i livene våre som zombier I et AP-oligarki med en institusjonalisering vi ikke har sett maken til og selv om en betalte tiende til kirken og litt til kongen så tok de ikke 51% til staten og 25% moms pa alt, 75% på bensin og alkohol etc! Jeg begynner å bli mektig lei av å løpe rundt som en slave for dette systemet! Og ikke glem at det er menneskene I privat sektor som skaper verdiene og Staten bruke pengene. Det vi har av sukess i dag har ikke kommet av seg selv men har sin rot I de store mestere før oss!

   • espen askeladd 4. april 2013 på 21:58 #

    Pølsevev, mennskene i privat sektor gjør det de kan for å sko seg selv. De driver rovdrift på våre felles resurser med den hensikt å fylle egen lomme. De har bedre betingelser enn i noe annet land i Europa. Og fortsatt syter og klager de. De har lært at de kan få enda mer om de bare syter nok i det landet som har en så godt fungerende velferdsstat at hele verden misunner oss.

  • den blå steinen 4. april 2013 på 16:32 #

   mlogger du ser ut til å ikke se de problemene vi har i dag som Herland påpeker. Narko i Nygårdparken og ellers i byen, eksplosjon i psykiatrien, dropp out ratene fra skolen hos unge menn fyker oppover, institusjonaliseringen som eldre lider under. Vi har nok mistet mye av vår storhet som Herland påpeker. Tror vi må feie for vår egen dør før vi bruker tiden på andre ting her ja……

   • mlogger 4. april 2013 på 17:44 #

    problemene du nevner er peanøtter i forhold til hva vanlige folk i middelalderen hadde å kose seg med.

  • Ursoidea 4. april 2013 på 17:30 #

   Vi fortsetter å utnytte fattige for å skaffe oss billige klær.

   Eirik S. Reinert har påpekt at dersom vi ikke får til en god løsning på finanskrisen i Europa kan, vi fort komme til å få samme tilstander igjen som i middelalderen.

   Dessuten er det mange som jobber ræven av seg i Norge for en luselønn.

  • jan 4. april 2013 på 17:45 #

   Så sant som det er sagt!

 3. zhera 4. april 2013 på 09:58 #

  Her var det mange flotte og lange ord, men likevel er budskapet veldig vagt. Hva er det Herland ser som problemet her? Er det at Nerdrum ikke har dekorert slottet? Er det at han har blitt dømt for noe skattegreier som strengt tatt ikke har noe med kunstnerisk talent å gjøre?

  Eller kan det være at Herland bruker Nerdrum som en unnskyldning for å lire av seg den samme gamle kritikken av det moderne samfunn? Jeg finner det like intetsigende som alltid, men hvis Herland ønsker seg tilbake til før 1910 og de rettigheter og plikter hun ville hatt da, er hun hjertelig velkommen til å dra.

  • Olav Fjell 4. april 2013 på 16:08 #

   Det var vel heller slik at Nerdrum neste ble uskyldig dømt og takk og lov for at Dagbladet avslørte det! Herland påpeker virkelig svakheter med vårt samfunn som må tas tak i. Hun har mange gode poenger som vi virkelig bør lytte mere til istedet for å avfeie det på en useriøs måte. Herland fremstår som en som virkelig bryr seg om samfunnet vi bor I!!

   • Fornuften Selv 4. april 2013 på 19:38 #

    Herland har en del virkelig dårlige poenger som vi bør avfeie på en seriøs måte. Herland fremstår som en person som virkelig ikke bryr seg om samfunnet vi bor i (hvordan ellers tolke at hun iherdig prøver å endre det?)

 4. Dannelsen 4. april 2013 på 10:45 #

  Hanne Nabintu Herland, Odd Nerdrum og Nina Karin Monsen. Hvilken trio. Det de har til felles er svulmende egoer som føler seg misforstått av et forledet publikum. Selvsagt iscenesatt og regisert av en manipulerende elite som ikke ønsker at SANNHETEN skal komme frem.
  DETTE kan Siw Gørbitz ta tak i . Noe for Folkemakten.no?

  • Analytikeren 4. april 2013 på 16:24 #

   For noen haerlig mennesker, Hanne Nabintu Herland, Odd Nerdrum og Nina Karin Monsen. Mennesker som gidder å bry seg i dette samfunnet som definitivt ikke er pefekt med verdens høyeste skilsmisse rater, høye selvmordsrater blandt unge, insitusjonalisering av samfunnet som tar bort kjaerligheten og varmen, pillemissbruk, pyskiatri, verdens høyeste abort tall etc etc. Deilig med noen som fredeles har «baller» nok til å si det de mener, mens resten av landet ikke bryr seg eller ikke gidder å ta seg tid!! Hyll disse personene og tankene istedet for å bruke tid på å trekke ting ned!

 5. Anders Krigshull 4. april 2013 på 11:25 #

  Det riktig søtt hvordan Herland og Nerdrum har funnet hverandre. La nå disse tåpene sole seg i hverandres lysende egoer. Herlands verbale malerier er også rimelig kitchy.

 6. Jolli 4. april 2013 på 11:50 #

  Nå er vel ikke akkurat hun Nabintu noen kunstekspert ? Hun har jo hatt mange merkelige utspill i det offentlige rom, noen gjør hva som helst for å få oppmerksomhet.

 7. Erik Røys 4. april 2013 på 13:51 #

  Nerdrum er god til å tegne og male hender.Om han er skattesnyter får retten avgjøre.Som kunstner interesserer han ikke meg.

 8. Bjarne Hauge 4. april 2013 på 14:12 #

  Utrolig bra Hanne!

 9. Nordmannen 4. april 2013 på 15:52 #

  Dette var noe av det beste jeg har lest på år og dag! Hanne Nabintu Herland er den stemmen som best setter ord på det som de fleste Nordmenn tenker og føler. Fortsette det flotte arbeidet du gjør!!

  • Kari Nordmann 4. april 2013 på 17:26 #

   Om Herland hadde vært representant for hva folk flest tenker så hadde vel ikke Arbeiderpartiet sittet med makten? Det blir som FrP når de påberoper seg å snakke for folk flest i ekte populistisk tradisjon. Det er usaklig og det er sutrete.

   • Mr. Gassgrill 5. april 2013 på 21:24 #

    Det er mange politikere fra SV som mener at de representerer forlket, selv om alle meningsmålinger viser at de er miniparti, som hører hjemme under sperregrensen…

 10. Ole Mikalsen 4. april 2013 på 17:31 #

  Hanne Herland bruker ikke mye plass på å si hvorfor Nerdrum skulle være en stor kunstner. Hva er det som gjør at nettopp hans verk fortjener å bli husket? Mener hun at det er er fordi han er forfulgt, kanskje?

 11. jusless 4. april 2013 på 19:50 #

  I sin tid var vel også godeste Henrik Ibsen med på å bryte ned stolte europeiske kristne tradisjoner? Et prosjekt som blant annet fortsatte med mot-dag-kretsen, 68-erne, jappene, ironigenerasjonen osv. Jeg skjønner ikke hvorfor Herland trekker fram Ibsen, han er jo også medskyldig i dette forferdelige uføret vi befinner oss i!

 12. Oktavist 4. april 2013 på 22:15 #

  Jeg er en kunststudent i Bergen, som driver med blant annet det klassisk-figurative maleriet og som har over gjennomsnittet god oversikt over kunsthistorien og samfunnets utvikling.

  Jeg kan opplyse om at det som skrives her er det reneste vrøvl fra A til Å. Dette er fullstendig uten noen slags troverdighet.

  At Nerdrum har valgt Herland til å skrive forordet i sin nye bok viser ikke annet enn at løsemidlene har gjort betydelig skade.

  • Lasse Bøyum 5. april 2013 på 02:53 #

   Hva lærer dere på skolen da?

 13. grandtante 4. april 2013 på 22:29 #

  «Europas storhetstid vekkes med tyngde»– herregud for noe svada! Og denne damen skal liksom være en akademiker? Må innrømme at jeg ikke gadd å lese hele innlegget, men ser ikke noen spesielt kunstfaglig kompetanse her ihvertfall.

 14. Stig 29. april 2013 på 16:14 #

  Norge er ei bygd av nyrike bønder. Oppførselen vitner om det, ikke minst konformitetsnivået som er kvelende. Bygdetullinger vil gjerne at alle skal oppføre seg som dem selv og er mistenksomme mot framandfolk og personer som oppfører seg som de selv vil.

 15. Jon Ragnar Gudmundsson 29. april 2013 på 23:08 #

  utroligeste straffer synserne i kunstren finner på . Det hjelper bare så lite , fordi det Nerdrum er , blir bare større med tiden , slik som rmebrant og de andre store , er blitt nå. Så kustsynsere i nåtiden , sreaffer seg sekv mer en Nedrum , ved sin oppførsel………….og skatten er som reven som springer etter egen rompe, uten å få tak i den.

 16. Gunn Marit Kaizer Nisja 30. april 2013 på 09:25 #

  Var så heldig å få guide i utstilling med Nerdrum og Zorn i 2011. Uforglemmelig sommer.