Parkeringstabbe

Lagunen har nylig innført parkeringsavgift på de mest sentrale parkeringsplassene i Laguneparken. Det de ikke har skjønt, er at de vil møte seg selv i svingdøren så det smeller ved å innføre dette!

Lagunen lurer kundene, mener Dalland.

 

Lagunen har – sammen med Bergen kommune og fylkeskommunen – fått det som de ville: med en bybane til døren! Og dette bruker de som begrunnelse for en fortetting i næringsarealer i den pågående planprosess for nye Laguneparken. Denne fortetting vil trolig bli Hordalands mest tettpakkede næringsklynge.

Som om det ikke er nok, så villeder Lagunen med den nye brosjyren om parkering. Det er et stort bilde av biler inne i et parkeringshus, og det står skrevet med uthevet skrift, og  med store bokstaver «Gratis parkering inntil 2 timer på over 1000 plasser».  Dette er å lure kunden inn i et parkeringshus, for så og grave ned i lommeboken til kundene!

Vil de ha nye omsetningsrekorder? De som kommer til Lagunen med bil, kommer med den av den grunn, at de skal mest sannsynlig gjøre storhandel, eller de er dessverre nødt til det fordi kollektiv-tilbudet er så dårlig i distriktene. Og Lagunen er blitt omtalt som region-senter, og tiltrekker seg kunder fra hele Vestlandet! Disse vil fortsatt bruke bilen. Det er i dag Hordalands største trafikk-kaos, og hvordan vil det se ut ved en dobling av næringsarealet her med nye Laguneparken ?

 Fra nettsidene til Lagunen:

For å unngå fremmedparkering av dagpendlere på Lagune-områdets kundeparkeringsplasser, er det besluttet å innføre parkeringsregulering. Denne er nå iverksatt. Omtrent halvparten av p-plassene (alle innenfor bom-anlegget) blir etter dette avgiftsbelagt fra 1. minutt, mens den øvrige halvdelen (alle plasser utenfor bomanlegget) fortsetter som 2 timer gratis parkering, mot at det trekkes billett som legges synlig innenfor frontruten for kontroll. Prisen innenfor bomanlegget er kr. 10 pr. time for hver av de to første påbegynte timene og deretter kr. 10 pr. påbegynt halvtime. Parkering etter kl. 20 på hverdager (mandag – fredag) og etter kl. 18 på lørdager er gratis også innenfor bomanlegget.  Ved å innføre et slikt system vil våre besøkende kunder de fleste dager være sikret tilgjengelige p-plasser i nærheten av senterets innganger gjennom hele åpningstiden

Lagunen frykter for fremmedparkering som de selv har vært med å påvirke, ved å få Bybanen helt til døren. Snu saken på hodet, det finnes to mulige løsninger som setter kunden i fokus: En kan bruke autopass-brikken som registrer når en kommer inn og ut av Laguneparken. De første 3 timene kan være gratis. Utover det blir man belastet med 50 kr pr. time. Da blir man kvitt fremmedparkering på dagen!

En kan bruke dagens system, og la de som kjører inn få en fribillett på 3 timer. Over 3 timer kan det legges inn en avgift på 50 kr pr. time. Dette vil også fjerne fremmedparkering på dagen! Disse to løsningene må ledelsen vurdere, dersom de setter kunden i fokus. Lagunen burde satt sine jurister på saken for å sjekke om kommunen/staten har lovhjemmel til å indirekte presse private til å innføre parkeringsavgift på privat grunn!

Kjøpesentre lever av at folk handler, og ikke av at de betaler avgifter på parkering. Lagunen er tross alt bygget på den amerikanske modellen, der bilen er en dyd av nødvendighet. Hva er så hensikten med å innføre denne avgiften, egentlig?

Tags: ,

Kommentarer