«Aldri mer 9. april»

Etterkrigstidens velfødde og historieløse borgere tenker lite på at vi engang måtte betale en høy pris for å gjenvinne vår nasjonale frihet.

 

FOTO: HELGE SUNDE

Om morgenen den 9. april 1940 angrep tyske sjøstridskrefter Bergen etter ordre fra Adolf Hitler. De møtte liten motstand fra norske militære styrker og fikk kontroll over byen og regionen i løpet av få dager. Også resten av landet ble besatt etter kort tid.

Årsaken til at angrepet ble vellykket skyldtes at Norge ikke hadde god nok politisk og militær ledelse og beredskap. Det skyldtes dårlig kommunikasjon, en regjering og militær toppledelse som var tafatt og manglet beslutningsdyktighet, manglende innsatsvilje, dårlig utstyr og dårlig trente mannskaper.

Dagen ble begynnelsen på de fem verste årene i Norges historie. Bergens Forsvarsforening har i samarbeid med Forsvarsmuseet laget «Motstandskamputstillingen» på Bergenhus Festningsmuseum som viser hva som skjedde fra angrepet skjedde til freden kom 8. mai 1945.

Etter krigen ble «Aldri mer 9. april» et mantra som har vært levende opp til i dag. Nå begynner de som opplevde og har minnet oss om 9. april å forsvinne: motstandsfolk, militære, krigsseilere og de som mistet sine kjære.

Etterkrigstidens velfødde og historieløse borgere tenker lite på at vi engang måtte kjempe og betale en høy pris for å gjenvinne vår nasjonale frihet. Mange ofret liv og helse i den kampen.  Vi er nå en nasjon med enorme rikdommer i form av olje, gass, fiske, ren energi, og høyteknologi som mange andre land sikkert misunner oss og er interessert i.

Bergens Forsvarsforening er en av foreningene i Norges Forsvarsforening som har som formål å arbeide for at vi har en høy beredskap mot alle trusler, inklusiv et sterkt forsvar. Norge har i dag fått et høyteknologisk og moderne militært materiell, men har problemer med å utdanne og beholde kvalifisert personell, spesielt på teknisk side – og personell med erfaring fra skarpe operasjoner.

Vi har redusert antall baser og hovedkvarter og samlet «all eggs in one basket». Når vi har få spesialister, få hovedkvarter og få baser – gjør dette oss svært sårbar. Mister vi en – stopper alt.

Når også Heimevernet er redusert, samøvelser og trening er redusert og våre allierte i NATO har enorme økonomiske problemer er dette bekymringsfulle signaler. Samtidig er Kina blitt en stormakt, Russland er i vekst og Nord-Korea truer med krig. 22. juli var en vekker som viste store svakheter ved vår beredskap og avdekket mange mangler. Husk at dette var en begrenset aksjon fra en person. Et land med så mye å forsvare som Norge, har ikke råd til å tillate at vår beredskap svekkes på noen som helst måte. Tenk hva en mer omfattende aksjon fra en trent styrke kan medføre!

Det usannsynlige har ofte en tendens til å hende når det minst passer. Så vi må sørge for at det vi har fungerer og er i stand til å stanse trusler mot vårt land, våre verdier og vår selvstendighet. Besøk gjerne Bergenhus Festningsmuseum og se på «Motstandskamputstillingen» i dag for å se hva som skjedde den gang vi var ute av stand til å forsvare landet vårt, og for å minnes de som ofret liv og helse for at vi i dag lever i et fritt og velstående land.

  «Aldri mer 9. april»!

 

 

 

 

Kommentarer