Transpaltasjon eller død

Transplantasjonsteamet på Rikshospitalet er fremragende kirurger, men er åpenbart ikke gode psykologer.

 

Med bare 12 prosent lungefunksjon trenger Siv Tove Pedersen oksygen 24 timer i døgnet. Etter at BT skrev om Siv Tove Pedersen første gang 16. mars, har flere engasjert seg i saken hennes fordi de mener at metadonbrukere ikke kan utelukkes fra å stå i kø for lungetransplantasjon. FOTO: HÅVARD BJELLAND .

 

 

Det er utmerket at BT  har tatt opp den problematiske situasjonen for mennesker som trenger en lungetransplantasjon. Det viktigste momentet i reportasjene er presiseringen av at man mangler organer og at det derfor trengs flere donorer. Imidlertid er der en del neslående basale fakta knyttet til behandlingen, som mange av debattantene velger å ikke ta stilling til. 

I året 2003 ble det i Tidsskrift for Den norske Legeforening offentliggjort retningslinjer for hvem som kunne være aktuelle kandidater for en transplantasjon – og – hvem som ikke var det. Senere er retningslinjene moderert noe. Selv om de fortsatt  er nokså strenge anmeldes det likevel hvert år 50-60 nye kandidater til ventelisten, mens man får inn organer nok til å operere ca. 30 mennesker hvert år. Det fører til at noen pasienter må vekkprioriteres eller overlates til å dø i køen.

Selv politikere bør  forstå at det er nødvendig med avvisninger for operasjon, og gode retningslinjer er et redskap for at dette kan skje på en rettferdig måte. Når det gjelder narkomane og alkoholikere går jeg ut fra at man anvender  følgende bestemmelse:

Pasienten må ha adekvate sosiale og psykiske ressurser, slik at hun/han er egnet for postoperativ rehabilitering (som hos slike pasienter er en svært krevende prosess).

Et annet punkt i retningslinjene rammer adskillig flere :Man opererer ikke pasienter som er over 67 år ( før var grensen 60 år). Ved samtidig hjerte og lungetransplantasjon er aldersgrensen  40 år.

Begge de to nevnte ekskluderende bestemmelsene kan delvis forklare de gode prognosene i Norge som pr. i dag er slik at om lag 85% overlever det første året etter operasjon, 70-75 % lever i 5 år. Den siste bestemmelsen vil likevel virke urettferdig for mange eldre som bortsett fra lungesykdommen er i god form. En tredje gruppe som og utelukkes på prinsipielt grunnlag er pasienter med lungekreft.

Foreløpig har det ikke kommet protester fra disse, men jeg vil tro at det er nær forestående. Likeledes vil den primære lidelsen  som har ført til sviktende lungefunksjon være med i vurderingene fordi den har betydning når det gjelder i hvilken grad man kan forvente et godt og langvarig resultat.

Jussprofessor J.F. Bernt sier ifølge BT at sorteringen av hvem som skal kunne få livreddende behandling er støtende.” Han tilhører altså selv en gruppe som stenges ute (alder). Hvis det er støtende å sortere vekk p.g.a. misbruk, er det ikke da enda mer støtende å utestenge pga. alder? 

Bernt mener man må vurdere ut fra behov. Behov er ikke bare basert på de faktiske forhold, men i enda større grad på følelser, og hva skal man gjøre når det reelle behovet er mange ganger større  enn kapasiteten?

Transplantasjonsteamet på Rikshospitalet er fremragende kirurger, men er åpenbart ikke gode psykologer. Hele denne triste affæren kunne vært unngått hvis Siv Tove Pedersen hadde vært plassert på venteliste. Det ville ha ført til en storm av nye søknader, men en venteliste på 3-4 år ville i seg selv ha løst problemet for mange.

Tags:

Kommentarer

15 Svar til “Transpaltasjon eller død”

 1. kkk 10. april 2013 på 14:29 #

  Hvorfor kan man ikke eksludere metadonbrukere fra å få lungetransplantasjon? Siv Tove Pedersen har vært narkoman i mange år, og er selv skyld i alle problemene hun har. Og med tanke på at hun kommer til å fortsette med metadon, mest sannsynlig, etter operasjonen, ser jeg virkelig ikke problemet.

  • Arne Reksten Jentoft 10. april 2013 på 16:15 #

   Du skriver at «er selv skyld i alle problemene hun har»…
   Jeg kjenner verken deg eller Siv Tove, men synes det er utrolig arrogant å si noe slikt når du ikke kjenner et annet menneskes «liv». Noen ting her i livet skjer på grunn av noe, andre årsaker kan være medfødt, et personlig uhell, et påtvunget uhell, feile venner, familieproblemer… osv.
   Jeg er ikke spesielt myk, mener at alle har selv et ansvar for de valg vi gjør i livet… men følger vi tankegangen din videre, hva gjør vi da med røykere, alkoholikere, pillemisbrukere, diabetikere, overvektige, undervektige… ALLE har gjort personlige valg på et eller annet tidspunkt som strengt tatt «er selv skyld i alle problemene»… Skal vi nekte behandling / hjelp til disse gruppene også?

  • Huldrefossen 10. april 2013 på 16:16 #

   Billigere blir det ikke.

  • ispik 10. april 2013 på 18:07 #

   kkk. Ser sånn ut ja.

  • Elisabeth 10. april 2013 på 19:55 #

   Ja, og røykere burde ikke få kreft/kols/hjerte behandling da det er deres egen feil at de røyker, bilister/syklister burde ikke få ortopedisk behandling da det er deres feil at de setter seg i/på bil/sykkel, overvektige burde ikke få diabetes, nyre, blodtrykks, syns- behandling, undervektige burde ikke få ostoperose behandling, kjøttspisere burde ikke få behandling for tarmkreft, hjertesykdommer osv..genialt, du har redusert helsebudsjettet ENORMT!!!! og btw; Metadon er en medisin, ikke et rusmiddel!!!!

   • Arild11 11. april 2013 på 08:30 #

    Synes du bommer litt her. Problemet er vel rett og slett at det ikke er nok organer. Det er ingen mangel på insulinsprøyter eller blodtrykksnedsettende medisin. Å gi meg medisin går ikke ut over deg på noen meningsfull måte, men hvis jeg får et hjerte du også trenger, kan det godt være at du må dø fordi jeg får leve. Så lenge det er virkeligheten, må man sette noen foran andre. Hva skal så være kriteriene for hvem som får leve og hvem som skal dø?

  • grethe thomassen 11. april 2013 på 13:42 #

   KKK Du må være en lite opplyst person som kan skrive slikt vås, eller så er du uintelligent .Få skolepengene tilbake og ta fram bøkene. Les innlegget fra ARJ, mer behøver ikke jeg si i denne sak.Ble nesten flau på dine vegne..

 2. Arne Reksten Jentoft 10. april 2013 på 15:56 #

  Meget informativt og godt innlegg, så får vi bare håpe flere personer tar valget med å være organdonor før de tar kvelden.

 3. janjohansennnnnn 10. april 2013 på 16:33 #

  Kols skyldes røyking og er selvforskyldt. Mange kols-pasienter får allikevel transplantasjon selv om de er skyld i problemene sine.

  • Geir Jensen 10. april 2013 på 20:58 #

   Kols er ikke selvforskyldt! Kols er en sykdom! Hva med å åpne en bok av og til?

   • solskinn81 11. april 2013 på 22:50 #

    Kronisk obstruktiv lungesykdom forårsaket av røyk er vel ingenting annet enn selvforskyldt! Det finnes nok mange eksempler på selvforskyldte sykdommer, blant annet Dia 2, hjerte-og karsykdom.

  • Lille Ann 10. april 2013 på 22:17 #

   Min svigermor fikk kols, hun har aldri røykt, men jobbet som kokke!!!

  • Kallekanin 1. februar 2015 på 22:25 #

   Du kan få KOLS av andre grunner også .

 4. Arild11 10. april 2013 på 21:00 #

  Meget godt innlegg. Vi er kanskje litt bortskjemte med å ha så mye ressurser at vi ikke trenger gjøre vanskelige prioriteringer. Men her har vi altså ikke det. Organer kan ikke bevilges over Statsbudsjettet. Dersom 50-60 personer kommer inn i køen hvert år, og bare 30 kan opereres, dør det nødvendigvis 20-30 personer i køen hvert år. Hvis noen støtes av sorteringen og man krever å få flere inn i køen, må man også være villig til å si hvem som skal dø i køen.

 5. fdsfsdaasfasfaf 10. april 2013 på 21:05 #

  Ja, det er begrensete ressurser (tilbudet møter ikke etterspørselen).
  Den rikeste bør ikke få organene, men de som kan leve lengst og som kan bidra mest til samfunnet.
  En individuell og helhetlig vurdering av rusmisbrukere tilsier at de ikke bør få organer foran f.eks barn, folk med familie, folk som er yngre, folk som har høyere sannsynlighet for overlevelse.

  Sry mac, hadde det vært nok kake til alle så skulle du fått, men her er det snakk om kalde prioriteringer.