Bergens folkevalgte er umyndiggjort

Jeg har sittet i bystyret i Bergen i 26 år. Aldri i disse 26 årene har bystyret hatt så liten innflytelse som nå.

– Aldri har møtene vært så kjedelige som nå, skriver Torstein Dahle. Foto: Paul S. Amundsen


Bystyrets betydning er nær null.
Det er alarmerende for alle som ønsker et velfungerende demokrati. Aldri har de folkevalgte hatt så små muligheter til selv å ta opp saker som nå. Aldri har debatten betydd så lite som nå. Aldri har møtene vært så kjedelige som nå.

Allerede avgjort
Nær 100 prosent av vedtakene er avgjort på forhånd. Sakene som det folkevalgte bystyret skal avgjøre, er vanligvis allerede avgjort av det lille byrådet på 7 personer, som ikke behøver å være folkevalgte. Velgerne i Bergen velger hvert fjerde år et bystyre.

Bystyret velger et byråd. Deretter opphører det alt vesentlige av demokratisk innflytelse på Bergen kommunes beslutninger. Nå har byrådet fremmet forslag om at det også skal bli slutt på at bystyret skal velge byrådet. Det skal i stedet være ordføreren som ber en person om å lage byråd, og så skal vedkommende utpeke de andre byrådene. Bystyrets rolle blir redusert til at det kan kaste en byråd eller hele byrådet gjennom mistillitsvotum.

Mælands profesjonalitet

Det tragikomiske hemmeligholdet av hele avtaleverket rundt salget av 49 prosent av Bergen Kino er illustrerende. Byrådsleder Monica Mæland var opptatt av å opptre profesjonelt overfor kjøperen SF Kino AS. Å opptre profesjonelt forretningsmessig ble det viktigste. Byrådet så ingen problemer med å hemmeligholde avtaleverket.

Det var ikke aktuelt å gi folk i Bergen mulighet til å vurdere avtalen selv. Det «forretningsmessige» preger også bystyremøtene. Oppmerksomheten rettes først og fremst mot å få møtene avviklet teknisk mest mulig raskt og smertefritt.

Representantenes taletid blir stadig kortere, mulighetene til å ta initiativ blir dårligere, det blir stadig snevrere rammer for hva man får lov til å si. Ikke så merkelig, siden debatten ikke betyr noe og representantene har minimal innflytelse. Da er det jo et beslutningsteater man spiller, og når forestillingen ikke engang er underholdende, er det om å gjøre å få den unna raskt og smertefritt.

Representantenes taletid blir stadig kortere, mulighetene til å ta initiativ blir dårligere

Meningsløst
Innføring av såkalt «parlamentarisme» er den viktigste drivkraften i denne ødeleggende utviklingen. Vi lærer om parlamentarisme på skolen: Stortinget tilrev seg makt fra kongen. Hvis ikke kongens regjering hadde tillit i Stortinget, måtte den gå av.

Men «byparlamentarisme» er noe ganske annet. Den betyr mindre folkevalgt makt: Bystyret avgir det aller meste av sin makt oppover til en liten krets på syv personer, som liksom blir «regjering». Særlig ille blir det hvis denne «byregjeringen» springer ut av partier som har flertall i bystyret. Flertallet kan da brukes til å systematisk overkjøre mindretallet og gi blaffen i dem. Men også byrådspartienes representanter blir umyndiggjort.

Innstillingen fra de syv i byrådet er resultat av drøfting på topplan mellom byrådspartiene, og da forventes det at representantene deres oppfører seg lojalt. Flere av byrådspartienes egne representanter forteller meg at det føles ganske meningsløst å sitte der for å delta i voteringene, men ellers ikke ha noen selvstendig og aktiv rolle. Dette er jo mennesker som ønsker å være politisk aktive, ikke være stemmekveg. 

Lytter ikke
Jeg husker i forrige periode, da Straxhuset skulle flyttes fra Florida til Damsgård, og alle som kjente forholdene visste at det ville fungere dårlig for dette viktige tilbudet til rusavhengige. En fra Høyre sa under hånden at dette vil jo helt klart være til skade, men «du vet hvordan det er: Jeg kan nok ikke gjøre noe, for dette er dessverre avgjort høyere oppe».

Det er bemerkelsesverdig hvor mange saker som avgjøres med byrådspartiene samlet på den ene siden, og opposisjonen samlet på den andre siden. Ved kommunevalget kom mange nye mennesker og to nye partier inn i bystyret. Den manglende viljen til å lytte og fange opp andres gode forslag førte til at alle utenfor byrådspartiene raskt ble dyttet bort og inn i en blokk som kalles «opposisjonen», som faktisk består av svært ulike partier.

En spesielt ille sak: Bergens egen kommunerevisjon ble vedtatt avviklet med én stemmes overvekt, mot en samlet opposisjon. Det kom som et hasteforslag få dager før møtet. Er det noe som byrådet og dets støttespillere skal behandle med respekt, er det revisjonen, som jo skal kontrollere at ikke byrådet farer med snusk og fanteri.

Et annet grotesk eksempel: Byrådet tillot seg den frekkhet å foreslå å kutte i bystyrets budsjett, dvs. færre bystyremøter og komitémøter. Og med byrådspartienes stemmer ble det vedtatt. Det aller verste er at evnen og viljen til å lytte til folks engasjement på viktige felter som skole og helse og omsorg, har nådd et lavmål. Byrådet har jo makten i alle fall og behøver ikke å lytte. Men det gjør stor skade når man ikke tar folks opplevelser på alvor.

Kommunal tragedie

Også på Stortinget blir opposisjonen overkjørt. Regjeringspartiene har flertall alene, og representantene stemmer som en blokk uansett hva den enkelte mener. Opposisjonens representanter har null innflytelse. Men det er en viktig forskjell: Bystyret i Bergen driver tross alt med lokalpolitikk. Vi har velgerne våre rundt oss hver eneste dag, og mange av sakene har egentlig ikke noen partipolitisk dimensjon.

Av og til virker det nesten komisk når et åpenbart fornuftig forslag stemmes ned av byrådspartiene, fordi det ikke inngikk i byrådets pakke. Det er ikke bra at ledere avskjærer seg fra motforestillinger. Beslutninger blir bedre når de påvirkes av kritiske blikk. Den siste tidens uendelige serie av skandaler og tragedier på viktige kommunale sektorer som skole og pleie og omsorg, er gode beviser på at det skader når man bare omgir seg med meningsfeller.

Selv har jeg de siste årene brukt litt tid på å utvikle visjonene for det sosialistiske samfunnet, det samfunnet som menneskeheten må erstatte kapitalismen med. Også mange ledere som har kalt seg sosialister og kommunister, har hatt en ødeleggende mangel på forståelse for at motforestillinger er viktige. Også når det er flertallet som reelt skal avgjøre, er det viktig at mindretallets syn blir tatt på alvor, for det kan være riktig.

For oss som kjemper for at arbeiderklassen, folk flest, aktivt skal styre, er det særlig viktig å utbre forståelsen for at vi alle må lytte til dem vi er uenige med. Det er gjennom konstruktiv bruk av uenighet at vi videreutvikler og forbedrer våre standpunkter. Det er bare på den måten at det virkelig kan bli et aktivt og velfungerende demokrati i betydningen folkestyre.

Tags:

Kommentarer

61 Svar til “Bergens folkevalgte er umyndiggjort”

 1. Arild11 11. april 2013 på 08:41 #

  For noen år siden vedtok Bergen kommunes folkevalgte at det ikke skulle være piggdekkavgift. Det kom beskjed fra et direktorat i Oslo om at man skulle ha seg frabedt innblanding fra lokale folkevalgte, og at byråkratene i Regjeringskvartalet selvfølgelig visste best hva Bergen trengte.

  Det var da jeg sluttet å stemme ved kommune- og fylkesvalg. Det ble veldig klart at lokale avgjørelser vil aldri påvirke min hverdag på noen meningfylt måte uansett, og bystyret angår meg mindre enn styret i borettslaget. Så hvis lokale folkevalgte vil klage over noe, bør de kanskje klage over at sentrale politikere har gjort dem til irrelevant staffasje.

 2. Åge Herskedal 11. april 2013 på 08:45 #

  Torstein Dahle har et nøyaktig synspunkt på hvordan vårt demokrati fungerer.
  Vi ser dette her i byen men også i nasjonalforsamlingen. Det er noen få som regjerer. Demokratiet fungerer teoretisk men ikke i virkeligheten. For meg er det tre faktorer som gjør dette; 1. De folkevalgte tenker på seg selv og egen karriere.
  2. Brede arbeidstakerorganisasjoner er ikke samfunnsdrivende. 3. Moder EU har for stor innflytelse på utvikling av politikken i Norge.
  Vi er blitt for passive, alle som en.

 3. verdikonservativ 11. april 2013 på 08:48 #

  Ikke det at jeg er særlig begeistret for byrådet, men representanter for Rødt som klager over for lite demokrati? Besynderlig og lite troverdig.

  Sosialistiske samfunn funker ikke i praksis. Og arbeiderklassen stemmer Frp.

  • serrlism 11. april 2013 på 09:06 #

   Du leste ikke de siste to avsnittene altså? Bare skippet rett til kommentarfeltet? «Det er gjennom konstruktiv bruk av uenighet at vi videreutvikler og forbedrer våre standpunkter.» Situasjonen her kan for øvrig virke ganske lik den vi ser i Oslo. Hvis det en skjelden gang kommer et virkelig godt forslag fra FrP, så blir det nedstemt fordi ingen vil være enig med FrP. Rødt har mange gode idéer, og de ville vært arbeiderklassens parti for noen år siden, men idag trekkes denne til det partiet som heller lover gull og grønne skoger. Trist men sant.

  • musiker 11. april 2013 på 09:40 #

   Når vi snakker om troverdighet, du har ingen!

   • verdikonservativ 11. april 2013 på 09:48 #

    Har jeg påstått noe om min troverdighet? Nei, ikke i det hele tatt.
    På generelt grunnlag er jeg skeptisk til ekstremister som preker om demokratiske verdier. De siste hundre årene har venstrevridde som Rødt & co ukritisk støttet mange av de verste regimer verden har sett. De vil ha ensretting og diktatur, ikke demokrati.
    Vi er ikke dus. Tiltal meg med De og Dem.

    • Dannelsen 11. april 2013 på 10:08 #

     I forhold til SAKEN (Dahles innlegg) er dine innlegg uvesentlig. DU preseterer det vanlige unyanserte og aldri underbygde sosialistjævelpreiket som det finnes tusen av på dusinet. Ta deg en bolle.

    • Fiskebollen 11. april 2013 på 10:13 #

     Jeg vil informere Dem om at De er ikke er skeptisk men paranoid, historieløs og bitter.

 4. krisku 11. april 2013 på 08:57 #

  Godt sagt av Thorstein Dahle!

 5. rumado 11. april 2013 på 08:57 #

  Tusen takk Torstein Dahle for at du deler dine erfaringer og tanker med oss vanlige borgere i denne byen. Jeg blir ikke overrasket, men sitter likevel her og føler meg opprørt! Mest av alt for de sårbare menneskene i byen vår som får sine liv truet på grunn av vedtak besluttet av noen ganske få i byrådet uten debatter og nødvendig diskusjon. Vedtak de selv visste ville være til skade! Å flytte Straxhuset med et pennestrøk uten å gjøre en helsekonsekvens utredning i forkant virker nærmest preget av uforstand, forsømmelse og viser totalt fravær av medfølelse og respekt for alle bergens rusavhengige. Dette kan ingen av oss godta!

  • Laban 11. april 2013 på 11:28 #

   Hvis du plasserer 100 mennesker på en bondegård med 100.000 kroner, hvor 1 er narkoman og 1 er romensk tigger , hva ville du gjort ? Brukt 50.000 på sprøyterom og resten på norskopplæring til tiggeren? Eller ville du vist narkisen og tiggeren døren og brukt pengene på å dyrke mat til de 98 som ble igjen?

   Hvem skal hjelpe når pengene er brukt opp ? Kanskje en god idé å investert 10.000 slik at 2 personer kunne få ansvar for potetdyrking som de kunne solgt til andre. Så kunne de andre konsentrert seg om å drive skole til barna og forefallende vedlikehold på gården?

   Når økonomien er god ville tiggerne og narkomane kommet og stjelt. Skal en da bygge om løen til ett fengsel eller skulle en sendt de langt vekk slik at de ikke var noe problem?

   Med rødt ville en fått ett samfunn ala Romfolket sine teltleirer. Men det er ikke det vi vil at skattepengene skal gå til.

   Ett samfunn må se til at folk har inntekt som de kan bruke på å handle nødvendige artikler. Rødt er av den oppfatningen at vi har gullbukser hvor pengene bare «er der» og at vi må bruke pengene på sprøyterom og tiggere. Og de tror at det bare er å øke skatter og avgifter / snylte på de med inntekt for å nå målet. Men slik politikk er med på å se til at samfunn kollapser.

   Det folk må skjønne er at penger og en forsvarlig forvaltning av pengene er løsningen på alle og alles problemer. Da må en prioritere til det beste for samfunnet. Ett bystyre har denne oversikten siden de lager budsjettet. Har en en gitt pott med penger så fordeler en disse. Utbyttet fra BKK ble bl.a. brukt til ergelse fra Rødt og resten av de sosialdemokratiske partiene, men det er slik en får budsjettene til å gå i hop.

   • Karl Bedding 11. april 2013 på 12:09 #

    Laban – du skriver/snakker som om du satt i Byrådet selv, og prøver å diskreditere Dahle sitt aller høyst betimelige innspill.

 6. Fiskebollen 11. april 2013 på 09:03 #

  Veldig bra skrevet av Dahle. Informasjon om disse problemene når sjelden oss som bor her i Bergen.

  Ønsker mer åpenhet fra Bystyret. Meget bekymret over at f.eks. kinoavtalen ble holdt hemmelig. Det sittende bystyret selger unna byen vår for profitt (dekke over dårlig økonomisk politikk kanskje?) uten at vi får vite noe om det. De solgte kinoen, de solgte Forum Kino (for rundt 7 mill – spekulantene solgte videre for 40 mill året etter) de solgte grunnen som Zachen står på!!! De har tappet BKK.

  Hva mer av byen vår blir solgt uten at vi vet det, og hvilke andre avgjørelser blir tatt uten innspill fra oss som bor her og de vi har stemt på?

 7. Kaffecruise 11. april 2013 på 09:19 #

  Kjempebra av Thorstein Dahle!

  Det burde bli mer demokrati og mindre byråkrati.

  • Laban 11. april 2013 på 10:53 #

   Politikere burde vært byttet med utdannede personer som kan sitt fag. Rødt er ett godt eksempel på ett parti som ikke burde eksistert. Velgerne er blitzere som ikke har ett realistisk bilde av verden. I Norge har vi demokrati. Det ser en på alle kommunepartiene / listene som styrer som ikke har relasjon til stortingspolitikk. Det er nok av eksempler på lister som styrer i Norge pga enkeltsaker. Katastrofe spør du meg.

   Parlamentarisme med borgerlig byråd / regjering er det beste for landet. Med Rødt i bystyret så ville vi hatt anarki. Vi ville hatt null parkeringsplasser og ett kollektivtilbud med gratisbillett til tiggere. Sysselsatte måtte betalt mer eiendomsskatt og kommunale avgifter noe som hadde stoppet samfunnet. Private bedrifter hadde flyttet ut av Bergen. Vi ville ikke hatt ringvei vest og andre veiprosjekter. Vi hadde sett sprøyterom på hvert hjørne.

   Nei takke seg til ett Høyrebyråd. Bergen har vært heldige.

   Rødt er ett biprodukt av AKP ML som var ett kommunistisk parti. Se bare på Kina, Nord Korea og Russland. Er det demokrati der ? De er verstinger i klassen på dødsstraff og mangel på ytringsfrihet. Det eneste som er værre er islamske stater som henretter folk som ikke lengre har troen på Islam.

   Folk må vokne. Rødt er kun ute etter å sverte. De har ingen løsning. Penger er løsningen på alle problemer og det er det manko på i Kommune-Norge.

   • Kaffecruise 11. april 2013 på 11:03 #

    Jeg er ikke kommunist eller Rødt velger, jeg heller mer mot den andre siden av spekteret (Sosialliberalisme med ekstra vekt på liberalisme), derimot er jeg for direktedemokrati (tenk Sveits) og færre byråkrater som administrerer hverandre og folk som strengt tatt kan (i mange tilfeller) administrere seg selv. Selv om jeg er uenig med Thorstein Dahle politisk, generelt, kan det være mange enkeltsaker jeg er enig med ham i.

   • AudunGL 11. april 2013 på 11:42 #

    Du burde kanskje ta litt utdannelse og lære litt om demokrati, politikk, samfunnsvern, personvern, rettigheter og generell allmennkunnskap. Innlegget ditt er blottet for elementærkunnskaper.

    Om du vil ha en embetsmannstat, så fjerner du definitive demokratiske premisser.

    Hva angår dine grunnløse påstander om «anarki» og andre tullepåstander, så kan jeg vel bare si historie- og kunnskapsløst. Du snakket om utdannelse, men dine påstander er blottet for tegn til akkurat det.

   • Camilla Buzz Karlsen 11. april 2013 på 11:49 #

    Det er kjemperart, egentlig. Sist jeg sjekka var Torstein Dahle utdanna økonom. Forøvrig er ikke jeg blitzer, og mitt bilde av verden er ikke mer urealistisk enn ditt. Rødt er et av de få partiene som har en utfyllende politikk basert på ideologi. Selvfølgelig burde Rødt eksistere. Og denne artikkelen er hvorfor vi trenger Rødt i både byrådet og på Tinget. Fordi Rødt driter i politikerne og prater med folket i stedet. Ser vi feilbehandling sier vi ifra. Gjør Høyre det samme?

    Om du vil sitte å synse rundt Kina(verdens mest kapitalistiske land), Nord Korea(et diktatur) og Russland(som ikke har hatt kommunistiske verdier noen sinne) må du få lov til det, men da må du også ha i bakhodet at mange i Rødt er engi med deg i at Kina, Nord Korea og Russland var katastrofer.

    • Lugg1 11. april 2013 på 13:03 #

     Dahle er en intelligent mann, og økonomi kan han. Derfor er det desto mer pussig at han har det politiske ståstedet han har. Jeg velger å tro at det er basert på andre ting.

     Alle har rett til å ha en mening, og alle partier har sånn sett livets rett, innenfor de lover og etiske retningslinjer vi har å forholde oss til. Men Rødt er det virkelig ikke lett å bli klok på. Er de kommunister? Sosialister? Vil de ha sterk stat? Sterk arbeiderklasse? Vil de ha individuell frihet eller hviske ut forskjeller? Snakke med folk? Joda. Klart det, men tror du virkelig at det er noe kun Rødt (eller venstresiden) gjør? Drite i politikerne? Greit nok at politikk er et spill, men alternativet peker jo i retning av anarki.
     Selv SV sitt program forstår jeg, selv om jeg ikke deler synspunktene. Rødt sitt er bare grøt. Sannsynligvis fordi partiet rommer et bredt spekter av den knallrøde venstresiden, og partiet sånn sett slites i alle retninger. Litt som AP, bare verre, og mye lenger til venstre.

 8. Freedom_from_Religion 11. april 2013 på 09:27 #

  Vi ser det samme problemet på Stortinget.

  Grunnen er at politikerne er lojale overfor partiledelsen, ikke velgerne.
  Det er partiledelsen som bestemmer den enkelte politikers karrieremessige fremtid, så derfor er det helt naturlig at mange politikere vil være lydige.

  For å motvirke denne udemokratiske tendensen, altså at politikere representerer partiledelsen i stedet for velgerne, burde vi ha et valgsystem basert på personvalg. På den måten kunne folket tatt tilbake makten, og politikerne hadde blitt tvunget til å sette velgerne fremst.

  Dagens system hvor vi kan krysse bort politikere fra listen er ikke tilstrekkelig for å flytte makten til folket. Listen burde ikke være rangert i det hele tatt slik at det BARE var velgernes preferanser som fikk gjennomslag.

  Det (i tillegg til flere folkeavstemninger) hadde styrket demokratiet mer enn noe.
  Og det burde innføres både på kommune- og Stortingsnivå.

 9. Onkel H 11. april 2013 på 09:34 #

  Forstår godt at det må være frustrerende å være folkevalgt i dette sirkuset. Det verste etter min mening, er imidlertid at byrådslederen gjennom media snakker til oss ikkepolitikere på en så nedlatende måte. Jeg har aldri hørt henne si at dette er det jeg eller byrådet som har besluttet. Hun viser til at det er bystyret som har bestemt. Men det er jo egentlig ikke sant. Byrådet har bestemt hva bystyret skal beslutte. Det er mektig irriterende å høre en byrådsleder som tror at den vanlige mann faktisk ikke har skjønt dette. Byrådslederen burde være mye ærligere og si at dette er det vi i byrådet som har bestemt. I dag skyver hun ansvaret over på et absolutt handlingslammet bystyre. Det er feigt!

 10. Lugg1 11. april 2013 på 09:42 #

  Hva er den prinsipielle forskjellen mellom nasjonal og byparlamentarisme? Bystyret er Bergens storting. Byrådet er Bergens regjering. Ordføreren er mer diffus, men til tross for at personen har en partitilknytning, så er vedkommende temmelig lik kongen i sin rolle. Den store forskjellen mellom Bergen og Norge er jo at Bergen har en «flertallsregjering. de borgerlige vant valget, fikk flertall, og kan dermed forme en regjering (bystyre) med langt mer makt enn hva som tradisjonelt har vært tilfelle for Norge som helhet. Dette er demokrati i praksis, og det vet torstein dahle. han bør i hvertfall vite det. men nå er jeg slett ikke sikker på hvordan Dahle og Rødt definerer demokrati da. Som selverklærte demokratsosialister lister de opp en haug med selvmotsigelser i sitt prinsipprogram. Selv om jeg er velger på borgerlig side, synes jeg det er helt ok å reise debatt om hvorvidt byrådet har gjort en god jobb, men å klage på manglende demokrati….? Rødt….?

  • Dannelsen 11. april 2013 på 10:09 #

   Parlamentarismen i kommunene (Oslo, Bergen og Tromsø) er en udelt skandale.

   • Lugg1 11. april 2013 på 10:24 #

    Fordi?

  • musiker 11. april 2013 på 10:53 #

   Du ser ikke ut til å forstå at Dahle snakker om den faktiske forskjellen, ikke den prinsipielle. Mens dine prinsipper hindrer deg i få med deg det Dahle faktisk har å si. Merkelige borgerlige prinsipper.

   • Lugg1 11. april 2013 på 11:02 #

    Den faktiske forskjellen er at byrådet har flertall i bystyret. Ergo mer makt. Det betyr ikke at jeg synes det er ok med hemmelighold rundt f.eks. salg av bergen Kino, men det er en helt annen diskusjon, og har ingenting med parlamentarismen å gjøre

    • Guest 11. april 2013 på 13:20 #

     Det har noe med parlamentarismen å gjlø

    • Arne Kristoffer Tynæs 11. april 2013 på 13:23 #

     Det har noe med parlamentarisme å gjøre når partiledelsen får pisket en hel blokk til å stemme likt, gjerne mot sin egen overbevisning. slik partipisk ahr vi tradisjonelt sett mye av hos ap, mens de borgelrige enkeltrepresentantene vel har vært mer lojale overfor sine spesifike kjepphester. Er en slik blind ledelsestrofasthet som bystyret her viser i bergen en forvarsler for hva vi får til høsten av, er det grunn til å være skeptisk.

     • Lugg1 12. april 2013 på 07:37 #

      Demokrati er et vanskelig «fag». Parlamentarismen er anerkjent som en demokratisk modell, men systemet er fortsatt avhengig av de som bruker det. Politisk spill, hestehandler, avtaler på gangen osv. Slike metoder kjenner ingen politisk farge. Svakheter finnes, og det må vi bare akseptere. Som bergenser teller min stemme mindre ved stortingsvalg enn f.eks en Vardøværing. (Bergen har flere stemmer bak hvert mandat, dvs hver stemme teller mindre). Jeg hever ikke stemmen av den grunn.
      Jeg ser ingen større grunn til skepsis for hva de borgerlige finner på kontra det f.eks. AP bedriver.

  • Kjetil Grønås 11. april 2013 på 11:42 #

   Ingen særleg prinsipiell forskjell, men ein viktig historisk forskjell: Parlamentarismen i staten erstatta eit mindre demokratisk system, medan byparlamentarismen har erstatta eit system som faktisk var meir demokratisk.

   Kvifor er det «demokrati i praksis» at litt over halvparten av den folkevalte representative forsamlinga vel eit byråd som verken er folkevalt eller representativt, men som får avgjera alle sakene? Er det verkeleg meir demokratisk enn at den representative forsamlinga tek avgjerdene, slik dei faktisk gjer i dei kommunane som ikkje har byparlamentarisme?

 11. Mere Te 11. april 2013 på 09:46 #

  En annen bivirkning av dette vil jo være at det blir svært liten interesse for å ta på seg politiske verv etterhvert. Hva slags politikere kommer vi til å få i fremtiden?
  Kanskje må de som ønsker politisk innflytelse flytte seg til andre arenaer: media, facebook….. Men da vil ingen gidde å stemme ved vanlige valg lenger.
  Nei, parlamentarisme i en liten by som Bergen var kanskje ikke noen god ide?

 12. AudunGL 11. april 2013 på 09:49 #

  Sjelden vare, men endelig skrives noe vettugt fra denne karen.
  Selv om lokapolitikk er noe makkverk, så må jeg si at min opplevelse av vår sittende styringsklubb ikke har så mye med demokrati eller velgere å gjøre. Det er mer som korrupte styreldere og håndlangere for andres interesser. De burde skamme seg og få seg en ordentlig jobb.

 13. Nils Lokøen 11. april 2013 på 09:50 #

  Takk for et opplysende problem i Bergen. For meg virker det som Monica Meland og hennes pappilotter er redd for å fronte det de vil gjennomføre i et bystyre, det blir jo så mye støy rundt slikt og så vil jo vi velgere få vite hva som er på gang. Men i stedet får vi vite når det er vedtatt av personer i byrådet som noen av dem ikke er valgt av oss velgere en gang. Dette er parlamentarisme på sitt verste. Fjern byrådet og gå til bake til det tidligere systemet så kanskje tilliten til politikerne kan bygges opp igjen. Slik det er nå så er tillit til politikere lik null.

 14. Future Form 11. april 2013 på 09:57 #

  Byrådet i Bergen er for opptatt av egen makt, fremfor borgernes beste interesser. Dahle har dessverre helt rett når han påpeker at Mæland&Co gjør sitt beste for å kneble opposisjonen. Etter å ha sett dagens regjering overkjøre Stortingets mindretall jevnlig, er det ikke rart at byrådet tar etter.
  Som velger kunne dette ført til at jeg fryktet utfallet av å få en regjering bestående av partiene som leder byrådet, men det gjør jeg ikke. «Heldigvis» er byrådet like illojal mot sine partiers programmer, som det er mot byens borgere, jfr. en tidligere høyprofilert sak.

  Jeg vil takke Dahle for sine fornuftige utspill for å opplyse om hvordan byrådet forvalter sin makt. Min stemme får han aldri, men jeg har stor respekt for mannen.

 15. nrojbjorn 11. april 2013 på 10:20 #

  Dette er nøyaktig samme situasjonen som at stortinget har vært verdiløst i åtte år. Men det bryr ikke Torstein Dale, for der er det sosialistene som sitter med makten.

  • Marius Holth Hanssen 11. april 2013 på 11:00 #

   «Også på Stortinget blir opposisjonen overkjørt. Regjeringspartiene har flertall alene, og representantene stemmer som en blokk uansett hva den enkelte mener. Opposisjonens representanter har null innflytelse. Men det er en viktig forskjell: Bystyret i Bergen driver tross alt med lokalpolitikk. Vi har velgerne våre rundt oss hver eneste dag, og mange av sakene har egentlig ikke noen partipolitisk dimensjon.»

   Det hjelper å lese hele saken.

  • Kjetil Grønås 11. april 2013 på 11:16 #

   Kvifor i alle dagar kommenterer du ein artikkel du ikkje gidd å lesa?

 16. Laban 11. april 2013 på 10:21 #

  Torstein Dahle, du må ikke glemme at vi har en regjering som består av 4 % partiet SV og 6 % partiet SP. De var nålen på vekten som fikk AP i regjering. Derfor har de en enorm inflytelse på regjeringen og politikken som leveres av de rødgrønne. Er dette demokrati?

  Problemet ditt er at du ikke er borgerlig. For borgerlige er bystyret i Bergen en velsignelse og ett eksempel på effektiv ledelse som utøver en seriøs politikk til det beste for alle og viser en enorm handlekraft.

  Ser du henger deg opp i Bergen Kino. Men hva er viktigst ? At kommunen skal styre filmtilbud eller at gamle får sengeplass og at skoler rustes opp?

  Nå er det en gang slik at med rødgrønn regjering så har kommunene fått enorme utfordringer. Bl.a. med å ta seg av pasienter som skrives ut alt for tidlig fra Haukeland og en enorm innvandring. Folketallet øker og etterslepet i vedlikehold på skoler er gigantisk over hele landet. Det er nok å bruke penger på. Men en politiker som deg som er mer opptatt av palestinere enn medborgere bør kanskje ikke blande deg inn i lokalpolitikk.

  Byrådet har fått til veiprosjekter, kollektiv (bybanen og lavere pris på kollektiv), de har tatt inn alt de kan av bompenger (til glede for sosialdemokrater) og de bygger svømmehall og nye skoler. Men det er mange utfordringer og det tar tid å bygge nye skoler. Det er ikke kapasitet til å stenge x-antall skoler for renovasjon når de andre skolebyggene er overfylt pga folkevekst.

  • litt_gammel 11. april 2013 på 11:16 #

   Får vikelig de gamel sykehjemsplass og rustes virkelig skolene opp?
   Natland skole ble «opprustet» med en brakkerigg som i utgangspunket var så rotten at den ikke kunne brukes. Det kan nok kalles handlekraft at man fikk riggen på plass men særlig gjennomtengt og økonomisk var det ikke.
   Og sykehjemsplass er det ikke noen selvfølge at den gamle får. Det har vi også vært borti.
   At du ikke liker Dale er helt greit men du bør lære deg det han kan: Å diskutere sak.

   • Laban 11. april 2013 på 11:33 #

    Hvor mange skoler er det i Bergen? Hvor mange innvandrere kommer til Bergen hvert år hvor barna ikke kan norsk?

    Du må ikke glemme at retten til Norskopplæring tar enorme ressurser i skolebudsjettene. Og at noen fåtall skoler trenger opprustning er ett nasjonalt problem. Men byrådet gjør sikkert alt de kan med de midlene de har. Men nå får de ikke bruke utbytte fra BKK og de må ta imot pasienter fra Haukeland før de er ferdigbehandlet.

    Bergen byråd sliter med det samme som resten av kommune-norge, for lite midler og for stor tilstrømning av innvandrere.

    I tillegg tar eiendomsskatt knekken på bedrifter. Regjeringen legger opp til at en MÅ ta inn eiendomsskatt for å få balanse i regnskapet.

    Tror enkelte bør se det store bildet og ikke kun henge seg opp i enkeltsaker.

    • litt_gammel 11. april 2013 på 12:05 #

     Jeg ser det store bildet og når det gjelder kinoen så kan kan de legge den ned for der har jeg ikke vært på 10 år og tviler på at jeg kommer til å gå der de neste 10 år.
     Når det gjelder norskopplæringen og vedlikehold av skoler så er det av det beste vi kan investerer i for det gjelder at de som kommer utenfra skal inn i arbeidslivet og de som er født her likedan. Og mulig det er ett fåtall skoler som trenger opprusting på landsbasis, i såfall forteller det jo litt om styringen av Bergen hvor flertallet trenger oppgradering.
     Eiendomsskatten kan legges opp slik at det ikke knekker bedrifter og minstepensjonister men det krever litt tenking og litt mot til å gjøre noe som er upopulært i utgangspunktet.
     Takk for praten.

     • Laban 11. april 2013 på 15:30 #

      Kan ikke kommentere. BT sletter kommentarer. Useriøst av en avis å redigere vekk kommentarer som går på kritikk av rødgrønn politikk. Tenk på det dere som kjøper BT.

 17. ThomasFraBergen 11. april 2013 på 10:23 #

  Makt korrumperer, all makt korrumperer totalt

 18. Kasoren123 11. april 2013 på 10:24 #

  Jeg hater denne artikkelen

 19. Joakim Nilssen 11. april 2013 på 10:27 #

  Dette er faen meg latterlig! AP må bare dra til helvete, og la oss få Høyre sin regjering.

 20. Huldrefossen 11. april 2013 på 10:36 #

  Dette politiske teateret må nedlegges.
  Jeg blir flau når jeg spaserer nedover Kalfaret, passerer Betanien hvor søndre bygningsfløy ble solgt i 2006. Formål; drive privat sykehus.
  Den står i all sin heslighet til nedfalls og skuer ned på urnen av Ole Bull.

 21. Hans Erik Johnsen 11. april 2013 på 10:49 #

  Den optimale styreform er vel den uselviske diktator, men siden han er en utopi får vi ta til takke med demokratiet.
  Hvis byens velgere føler at det er laget et «skinndemokrati» vil Bergenserne vite å gjøre noe med det ved neste valg. Ingen holder en Bergenser for narr.

  • Guest 11. april 2013 på 13:17 #

   Er ikke helt sikker på det… Det ser ut til at et byråd i bergen har gjort det over ganske mange år. Eventuelt kan vi legge ned bystyret og sa

 22. Arnt_T 11. april 2013 på 11:08 #

  Det er i grunnen litt komisk å se en fra et kommunistisk parti klage på at det er for lite demokrati. Er det ikke det som er målet for Rødt?

  • AudunGL 11. april 2013 på 11:15 #

   Om du stiller det spørsmålet alvorlig, så les litt på partiprogrammet til Rødt. Mye vås der, men hvor du har vrangforestillingen om at et politisk parti i et demokratisk system, ønsker å «fjerne» demokratiet er ikke bare søkt… det er dumt.

 23. Jorunn Kjønås 11. april 2013 på 11:32 #

  Veldig bra skrevet, Torstein Dahle. Skremmende at byrådet har sånn liten respekt for sine innbyggere. Har jobbet i eldreomsorgen i snart 33 år og aldri har det vært så dårlig bemanning og så lite fagpersoner som no. Dette går utover de eldre og oss som jobber innen faget. Synd ikke flere står frem og forteller hvordan man opplever hverdagen rundt om.

 24. Randi Athena Skjold 11. april 2013 på 11:37 #

  Dette gjelder ikke bare Bergen men hele landet om hvem som styrer kommunene…Les og lær….Jeg har sluttet å stemme på dette supperådet av et bystyre som ikke har noe formell makt men kun har sugerør ned i våre lommer…Dette koster mer en det smaker….En liten knippe maktpersoner styrer etter sitt eget forgodtbefinnende…og kanskje i egen interesse?

 25. cicerio 11. april 2013 på 12:11 #

  Det mest demokratiske ville vel være å ha en mindretallsregjering / mindretallsbyråd. Da ville Stortinget / Bystyret fått reell makt og avgjørelsene bli bedre forankret opp mot velgermassen. Det er lite sannsynlig at ett parti får flertall alene, så ved å forby opprettelse av koalisjoner ville partiene få makt i forhold til oppslutning.

 26. A1_vestlending 11. april 2013 på 12:35 #

  For å si det slik Dahle: Du får smake akkurat samme medisin som de borgelige partiene får føle i stortinget. Flertallet rår og slik er det i verden. Eller antyder du at ingenting kan gjøres før du har satt godkjent stempel på en sak? synes dette smaker av ren sutring over å ha blitt marginalisert.

 27. SverreSornes 11. april 2013 på 14:29 #

  Ein skulle tru at Torstein Dale hadde fått med seg kva eit demokrati er, nemlig eit fleirtalsdiktatur. Er det nokon som burde vita kva et diktatur innebærer er det jo ein kommunist som han.

  Det beste hadde sjølvsagt vore ein grunnlov som tek vare på personlege fridomar slik at sjølv ikkje eit fleirtal kan krenka dei, men personleg fridom er jo tvert imot alt Torstein Dale står for, så eg forstår ikkje heilt målet med denne sutringa.

 28. Kristoffer Nygård 11. april 2013 på 14:39 #

  Godt skrevet av Torstein Dahle.
  Fortsett med det gode arbeidet!

 29. Nils Lokøen 12. april 2013 på 15:02 #

  Artig å bli sensurert her i kommentarfeltet. Innlegget mitt var ikke mer kritisk enn de som får fortsatt stå, men de signerer med fingerte navn, kanskje det hjelper. Men jeg gidder ikke når det skal sitte en journalist som kanskje sympatiserer med Monica Meland og Co. som fjerner det som ikke passer inn i hans/hennes synspunkt. Takk for meg.

 30. Peter Bering 12. april 2013 på 15:17 #

  Bergen drives altså omtrent like udemokratisk som EU. Torstei Dale er imidlertid bare en latterlig figur, der han vil erstatte dårlig demokrati med kommunistisk diktatur.

  • Kommentereren 25. april 2013 på 05:18 #

   Det har aldri vært nærmere et diktatur enn det er nå.

 31. Kommentereren 25. april 2013 på 05:36 #

  Etter å ha sett dagens live-sending fra bystyret kommer det helt klart frem at Høyre, Frp og Krf ikke lenger er selvstendige partier, men ett parti som kunne hatt navnet Byrådet. Deres troverdighet er helt borte i den grad at de har umyndigjort seg selv. Når ingenting skiller dem har de automatisk gitt makten til det sterkeste parti ved neste valg. Slik jeg ser det var dagens eneste funksjon til bystyret å formidle innlegg ut til befolkningen gjennom video-overføring. Det var derimot et veldig bra tiltak. Bystyrets funksjon internt stiller jeg meg veldig undrende til. Her er alt avgjort på forhånd, og man kunne like gjerne avlyst hele møtet og kun avgitt stemmer. Jeg gir Torstein Dahle fullt medhold i at dette ikke er en demokratisk prosess. Personlig mener jeg det minner mer om et diktatur, der byrådet kan endre spillereglene for debatten akkurat som det passer dem. Det er et misbruk av den makten de har.

  • Peter Bering 26. april 2013 på 01:34 #

   Ja, slik fungerer et «representativt demokrati». Det har bare minimalt med demokrati å gjøre.