Myten om hovedstaden

Når kulturministeren antyder at Bergen har et mindreverdighetskompleks, er det fristende å svare at Oslo går foran med sine oppblåste ambisjoner. 

– Nasjonale institusjoner må ikke ha beliggenhet i Oslo, de kan i prinsippet oppstå der de har sitt opphav og sin energi, skriver Borgen.


Den siste tidens debatt om
Oslos kulturdominans i forhold til Bergen er viktig fordi den egentlig omfatter mange sider av et fremtidig Norge. Kulturministerens svar til BT (06.04) dreier seg om et forsvar for et utvidet «hovedstadsbegrep». Kamuflert under dette begrepet begrunnes det hvorfor en rekke virksomheter og institusjoner blir igangsatt i Oslo.

Fra et ståsted i Norge, utenfor Oslo, får en følelsen av at hovedstaden pålegger seg selv et psykologisk ansvar for å ivareta landets behov som går langt utover det landet ønsker eller har bedt om. Istedenfor å se landet rundt seg, og andre norske byers behov, er det mer relevant å skue mot Europa og alt som finnes av nasjonale institusjoner.

Takket være en kunstig økonomisk høykonjunktur i Norge, mener en seg «forpliktet” til å blåse seg opp på europeisk toppnivå, nå eller aldri. Evne til å fote seg – å kjenne hvem du er – er tilsynelatende ikke særlig utviklet i den norske hovedstaden. Med Norges fem millioner innbyggere sammenligner man seg med land som er 5 eller 10 ganger større. Når kulturministeren antyder at Bergen har et mindreverdighetskompleks, er det fristende å svare at Oslo går foran med sine oppblåste ambisjoner.

Men dette handler også om Statistisk sentralbyrå og begrepet trendfremskriving av prognoser om samfunnsutvikling. For 40 år siden var vi som planleggere, samfunnsvitere og arkitekter opptatt av debatter om prognoser. Disse var kun et redskap for å forstå samfunnet – ikke et mål i seg selv. Tvert imot var det viktig å føre en åpen debatt om konsekvenser av de ulike prognosene og deretter iverksette justeringer. 

Etter at nye prognoser om befolkningsutvikling forelå fra Statistisk sentralbyrå har denne debatten glimret med sitt fravær. Det er alvorlig dersom trendfremskriving automatisk blir oppfattet som en lovmessighet for et lands utvikling. Og det er alvorlig dersom en omfattende befolkningsøkning i Oslo skal skje på bekostning av det øvrige Norge, uten debatt. At det også vil foreligge en lignende tendens mellom by og distrikt ellers i landet fratar ikke regjeringen og media ansvar for å ivareta denne debatten.

Ulempene ved den enorme sentraliseringen i Norge er åpenbar. Hvor ble det av fordelene med datateknologi og moderne kommunikasjon? Vellykket, hurtig urbanisering er uhyre krevende, og dessverre nærmest fraværende i Norge. Også internasjonalt skal vi lete lenge etter de gode eksemplene. Hva er da poenget med en ytterligere intens og konsentrert utbygging av Oslo spesielt?

Ved å fortsette trenden, under dekke av ”Hovedstaden”, er det skapt en myte om Oslos betydning som samsvarer dårlig med hva befolkningen utenfor Oslo opplever som viktig. De siste 10–15 årene har det vært en voldsom oppmerksomhet omkring opera-, arena- og museumsprosjekter i hovedstaden, med en budsjettkonsentrasjon som i norsk sammenheng er ekstrem. Å forbedre et museum der det ligger later ikke til å være godt nok. For enhver pris må det flyttes og bygges nytt.

Men nasjonale institusjoner må ikke ha beliggenhet i Oslo, de kan i prinsippet oppstå der de har sitt opphav og sin energi. Et mer desentralisert Norge gir nye muligheter for et godt liv for mange. Oslo, Bergen og andre byer kan da få gjensidig glede av et større mangfold.

Det er ingen tilfeldighet at Bergen krever oppmerksomhet og forlanger å bli hørt i debatten om kulturmidler. Bergen har en historie som Nordens største og viktigste by frem til 1700, og som landets «hovedstad» frem til 1814. Byens identitet og stolthet er selvfølgelig preget av dette. Den har urbane og kontinentale kvaliteter fullt på høyde med, men helt ulike, de Oslo kan fremvise. Samtidig er man bevisst på og respekterer at Oslo i dag er landets hovedstad.

Det er viktig at Oslo verdsetter dette og forholder seg litt mer ydmykt – uten å oppfatte nummer to-byen vestpå som konkurrent i enhver sammenheng. Et land med

Kommentarer

18 Svar til “Myten om hovedstaden”

 1. Stelton 11. april 2013 på 09:32 #

  Faktum er at Bergen har 2 av 7 nasjonale institusjoner på kunst- og kulturfeltet. Disse to institusjonene (DNS og BFO) har i all hovedsak et lokalt publikum, nærmere 90 prosent av publikummerne til DNS er bosatt i Bergen kommune.

  Hvorfor skal folk i Stavanger eller Trondheim finansiere bergensernes lokale kulturtilbud? Det snakkes mye om «osloarroganse», men for oss som hverken bor i Oslo eller Bergen kan dette begrepet suppleres med «bergensarroganse».

  Den statlige finansieringen av bergenskulturen gjør at Bergen kommune, sammenlignet med byer det er naturlig å sammenligne seg med, slipper billig unna. De kommunale overføringene til kultur per innbygger er eksempelvis 50 % høyere i Stavanger enn i Bergen.

  • Kasoren123 11. april 2013 på 10:35 #

   Jeg ga deg en dislike.

  • EK. Bergen 11. april 2013 på 13:17 #

   Helt klart at også Stavanger og Trondheim bør få Nasjonalbygg betalt av staten.

 2. EK. Bergen 11. april 2013 på 10:54 #

  Helt enig, men en annen ting. Det er omtrent daglig programmer på lisenskanalen vår, både radio og TV, som omhandler ned i minste detalj, Lamba, Bjørvika eller andre signalbygg i Oslo. Hva har det på riksdekkende kanal å gjøre?

  • Arthur Wikan 12. april 2013 på 12:49 #

   «Alle» reiser til Oslo fra tid til annen. Også bergensere. Ikke alle reiser til Bergen, heller ikke fra tid til annen. Signalbyggene i Oslo er derfor for «alle» – mens signalbyggene i Bergen ikke er det. Derfor er det mer relevant for «alle» å få med seg nyheter fra Oslo, om Opera, Vestbanen, Lambda – og den nye skylinen.

   • Kraken Baken 12. april 2013 på 14:31 #

    «Alle» reiser til Oslo fra tid til annen. Ikke fordi de vil, men fordi de må. Og hvorfor må de det? Fordi alle disse institusjonene (som får signalbygg o.l.) blir lagt til Oslo.

 3. Arthur Wikan 11. april 2013 på 14:56 #

  Jeg er enig i at kulturministeren ikke har belegg for å hevde at Bergen har et mindreverdighetskompleks. Tvert imot. Når har en bergenser unnlatt å slå seg på brystkassen?

 4. Mr Porsgrunn 11. april 2013 på 16:52 #

  Helt enig, vill bare påpeke at for oss på Østlandet utenfor Oslo er det hakke verre. Vi i Grenland får absolutt ingen ting, ikke en gang Inter City, selv om vi er godt over 100 000. Det forventes av Oslo folk, at vår administrasjon skal ligge i Oslo… Nei til sentraliseringen i Norge

 5. uberaa 11. april 2013 på 16:58 #

  tusen millioner tonn marmor, og Oslo er fortsatt llke kjedelig og ubetydelig kulturmessig… kanskje med en milliard million tonn marmor??? pissegul sådann…

 6. Quack_Practice 11. april 2013 på 17:30 #

  Jeg er veldig glad i Bergen og bodde 12 fantastiske år der, men å si at byen har urbane kvaliteter fullt på høyde med Oslo er å fornekte virkeligheten. Det handler ikke om innbyggertall eller hvor stor byen var for hundrevis av år tilbake. Saken er at Bergen er en småby, og Oslo er en (ganske liten) storby. Det kan bare ikke sammenlignes.

 7. HTH 11. april 2013 på 17:59 #

  Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, etc… burde slå seg sammen og støtte hverandres ambisjoner om nasjonale anlegg og institusjoner utenfor «hovedstaden». Nasjonalt skianlegg, for eksempel, burde ligge i den byen som har produsert flest OL vinnere….Nemlig Trondheim. Dette gjelder dessuten ikke bare kultur. Mens Oslo brukte milliarder på overskridelser på nytt uestetisk Holmenkollanlegg satt vi stilltiende og godtok at Bergen ikke fikk penger til ny rettsbygning. Mens Oslo får penger til allverdens luksus, får vi ikke midler til basal infrastruktur i resten av landet.

  • geirarne 11. april 2013 på 21:52 #

   Nå er det strengt tatt Oslo kommune som bærer kostnadene ved overskridelsene i Holmenkollen: http://ipad.dagbladet.no/2009/08/17/nyheter/politikk/valg09/holmenkollen/hopp/7695302/

   • HTH 11. april 2013 på 23:48 #

    Det spørs hvor strengt du tar det. Enda strengere tatt er det resten av Norge som tar regningen. Oslo får penger til det de trenger uansett. Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Den taktikken burde vi bruke her også, og ikke sitte og vente på at regjeringen bevilger pengene, men sette igang med store prosjekter før vi har pengene.

 8. gjest 11. april 2013 på 19:24 #

  Vi får håpe en blå regjering gjennomfører annullering av fylkeskommunene og heller satser på regioner. Det vill nok styrke storbyene som ikke er Oslo i kampen om pengene.

 9. Mr. Magoo 11. april 2013 på 22:03 #

  «Bergen har en historie som Nordens største og viktigste by frem til 1700, og som landets «hovedstad» frem til 1814. Byens identitet og stolthet er selvfølgelig preget av dette.»
  Greit nok, men vi lever i 2013… På tide å komme over det..

 10. tarjei v 12. april 2013 på 00:07 #

  De nasjonale institusjonene i Norge oppsto dengang vi hadde virkelig bruk for dem, som samlingspunkter i vår frigjøring fra våre skandinaviske overherrer. Spørsmålet nå er om Norge som land kan begrunne – ikke scener, for det kan vi – men kostnadstunge nasjonale scener, ala Wien og London. Er vi ikke litt for små, litt for – som folkeslag – opptatt av helt andre ting? Operahuset i Oslo er vakkert, men hvis det hadde vært fylt med sement innvendig, hvor mange ville merket forskjell? Oslo suger til seg kroner i kraft av sin makt som hovedstad. Men vi i Bergen og andre steder skal være glad til, vi har en genuin småskalakultur som fungerer. La Oslo være kulturens Dubai om de vil, hvem tror de at de lurer?

 11. Ketil Lundgren 12. april 2013 på 06:23 #

  Med internett hjemme og Norwegian som flyselskap ; hvorfor forholde seg til Oslo ? om vi bergensere trenger en storby å dra til er Berlin og London er billigere og bedre, og er noe mer enn et forvokst tettsted innerst i Oslofjorden. Byen Bergen har perfekt størrelse til å bo i og har et godt omland. Jeg må se å få sagt opp nrk-lisensen… billigere med en stor flatskjerm med hdmi – innspart etter et halvår med lisenspenger…(jeg vil ikke være med på å betale for sport på TV)

  jeg er ikke misunnelig på at oslo ‘får mer’ penger enn bergen… – la de tro at nasjonalstaten fremdeles er en relevant størrelse…

  BTW. : hansa er mer enn et godt øl..

 12. wiwaro 15. april 2013 på 12:52 #

  Hovedstaden bør flyttes til Bergen, eller kanskje Trondheim, for at det skal bli mer reallisme i norsk politikk. Vi har våre viktigste interesser i nordområdene og vår sikkerhet i Atlanteren, og burde sementere vår framtid ved å bygge alllianser, både med nordisk forsvarspakt i Skandinavia, og med en atlantisk samarbeidsavtale med vestnordisk ministerråd, som er Færøyene, Grønland og Island. Der er også muligheter til svært store investeringer for norsk pensjonsfond i realkapital. Dagens investeringsjippo i råtne bandittstater, uhjelpen og såkalt fredsskapende hjelpearbeid er utelukkende egnet til å underbygge internasjonal karriere for norske politikere og diplomater, og bør legges brakk jo før jo heller. Følg heller kinesernes investeringsstrategi, og ligg langt unna olje og europeisk eiendom, som går først til bunns med EU-kollapsen som snart vil følge. Norge bør få et investeringsråd av landets dyktigste økonomer, som hører til verdens aller beste, som Reinert og Moene, men dessverre ikke heter Sigbjørn Johnsen eller Jens Stoltenberg, aller minst.