Vi trenger flere prester

En prest i Bjørgvin skal i snitt gjennomføre 33 dåper, 27 gravferder, 7 vigsler og 38 konfirmasjoner i løpet av et år. Da trengs flere stillinger.

Kirken ønsker ressursprester, omsorgsprester, sjelesørgerprester, konfirmantprester, frivillighetsprester og prester med overskudd og engasjement til å utføre den viktige oppgaven de er satt til.


Den norske kirke
har 3, 8 millioner medlemmer. Kirken gleder seg over et høyt aktivitetsnivå; vel seks millioner mennesker gikk i fjor til gudstjeneste. Men en prest gjør mer enn å holde gudstjenester. Lav bemanning i Den norske kirke innebærer på sikt også en dårligere tjeneste til befolkningen.

En prest er til stede
i folks mest sårbare og viktige situasjoner – øyeblikk som huskes hele livet. En prest skal også utøve sjelesorg, forestå syke- og hjemmebesøk, være en ressurs for frivilligheten i menigheten og ellers drive forkynnende og menighetsbyggende arbeid. En prest skal ikke være en «serviceprest», og kirken er ikke et eventbyrå som driver samlebåndsaktiviteter.

Kirken er ikke et eventbyrå som driver samlebåndsaktiviteter.

Når en prest bruker mye tid og engasjement for å gjøre konfirmasjonsgudstjenestene både inkluderende og høytidelige, skal ikke det bety at hun må la det gå utover samtaler med sørgende, hjemmebesøk hos syke eller møte med dåpsforeldre.

Kirken ønsker ressursprester, omsorgsprester, sjelesørgerprester, konfirmantprester, frivillighetsprester og prester med overskudd og engasjement til å utføre den viktige oppgaven de er satt til. I mai i fjor slo Stortinget fast at Den norske kirke forblir Norges folkekirke. Dette forplikter. En folkekirke må være til stede for folk, der de er. Det koster å opprettholde en folkekirke over hele landet.

Helga Haugland Byfuglien

Kirkeministeren hevder at det er bevilget mer midler til prestestillinger. Men regnestykket er mer komplisert enn det å telle prester før og nå. Den nye arbeidsavtalen fra 2001 sikrer prester femdagersuke på lik linje med andre arbeidstakere. Det bidro til et økt behov for stillinger som ikke er dekket inn gjennom statsbudsjettene.

En annen utfordring handler om befolkningsveksten i tettbygde strøk. Presteforeningen har uttrykt bekymring over at prestedekningen i dag ikke er tilpasset demografiske forskyvninger. Dersom stillinger må overføres fra Utkant-Norge til pressområder i byen, vil en liten menighet i distriktet svekkes. Dersom fordelingen opprettholdes som i dag, får folk i tettbygde strøk en dårligere tjeneste.

En prest i Bjørgvin skal i snitt gjennomføre 33 dåper, 27 gravferder, 7 vigsler og 38 konfirmasjoner i løpet av et år. Hver og en av de kirkelige handlingene må gjennomføres med gode forberedelser som også handler om å møte og involvere menneskene som tar del i dem. I tillegg skal presten gjennomføre 40 gudstjenester i løpet av året.

Det er gledelig at oppslutningen om folkekirken er god. Men i folkekirken skal ikke prestegjerningen handle om å måtte velge mellom å prioritere en dåpssamtale eller et hjemmebesøk, eller mellom å utføre gjerningen på en god måte eller å ha tid til egen familie og fritid.

Kirkelige organ har meldt fra om svak prestebemanning til departementet i flere runder, og Riksrevisjonen har beklaget at tilbakemelding ikke er gitt. I dag starter Kirkemøtet, og årets hovedtema er «Folkekirke – Kirkefolk». Som leder i folkekirken opplever jeg politisk anerkjennelse for arbeidet kirken gjør, men de nødvendige ressursene følger ikke med. Ved inngangen til årets kirkemøte ønsker vi politisk støtte til vårt ønske om å være tilgjengelig for alle som søker kirkens fellesskap og tjenester, i all sin forskjellighet.

Tags:

Kommentarer

30 Svar til “Vi trenger flere prester”

 1. Ursoidea 11. april 2013 på 10:43 #

  «vel seks millioner mennesker gikk i fjor til gudstjeneste»
  Det er vel flere personer enn det er mennesker i dette landet.

  • Anders Svenneby 11. april 2013 på 12:38 #

   Jepp! Sist jeg telte var vi rundt fem millioner. Det de teller er ikke antall individuelle neser som besøker kirken, men antall besøk.
   Og da ender man opp med helt andre tall, for de som går, de går der 52 ganger i året.

 2. PicoMirandola 11. april 2013 på 10:50 #

  Helt enig med dette innspillet. Vi trenger flere prester. Dette vil være bra!

  • Kasoren123 11. april 2013 på 10:55 #

   Vi trenger også flere muslimer(terrorister)

 3. Sølve Sakseide 11. april 2013 på 11:14 #

  Folkekirke eller statskirke. Det er ett og samme ulla. En politisk liberaliserende røre.

 4. Halstein Skaret 11. april 2013 på 11:24 #

  En Lærer i Bjørgvin skal i snitt gjennomføre 30 prøver, 180 elevsamtaler, 30 foreldrekonferanser sensurere 200 eksamensbesvarelser i løpet av et år. Da trengs flere stillinger….. Javel ???..;-)

  • Mere Te 11. april 2013 på 12:49 #

   Har hørt fra prester at 80% av jobben er å snakke med mennesker som sjelden går i kirken, men som er i en livsituasjon der de har behov for samtale. Dette er spesielt for «folkekirke» prester.

 5. AntiTeist 11. april 2013 på 11:26 #

  Mitt forslag er helt motsatt av det som står i artikkelen.
  Foreslår at vi fjerner statsstøtte helt og begynner å skattlegge alle religiøse samfunn.
  Slik at de må ta fullt betalt for «tjenestene» sine.
  God inntekt for staten pluss de kan kutte ned på utgifter.

  Da blir også de religiøse også kvitt de som egentlig ikke er religiøse og vi som ikke er religiøse får bekreftet hvor mange vi egentlig er.

  • Christiane 30. mai 2013 på 18:49 #

   Surpompen!

 6. bjornseo 11. april 2013 på 11:39 #

  Statens kirkevesen bør snarest nedlegges. Prestene er stort sett sosialister i presteham og bør få seg noe annet å gjøre. La kirken ta ansvar for sin egen overlevelse.

  • Anders Svenneby 11. april 2013 på 12:40 #

   Hva har sosialisme med dette å gjøre?

  • Trond 11. april 2013 på 17:12 #

   Den norske Staten har historie tilbake til 1905. Kirken har vært i landet siden før år 1000, og tilhører ikke Staten.

   • bjornseo 11. april 2013 på 22:20 #

    Kirken tilhører Jesus men er dessverre kuppet av staten for å ta seg av folkereligiøsiteten

 7. Svein Klunderud 11. april 2013 på 12:07 #

  Jeg kan personlig ikke se at vi «trenger» noe så middelaldersk som prester i det hele tatt.

  • Mere Te 11. april 2013 på 12:43 #

   » personlig ikke se at vi» Bra formulering!

   • Guest 11. april 2013 på 12:51 #

    Kan ikke se noe rart i den formulewringen i det hele tatt.

   • Svein Klunderud 11. april 2013 på 12:53 #

    Hva er galt med den formuleringen? Kan du ikke mene noe om ting som har med andre enn deg selv å gjøre?

  • Trond 11. april 2013 på 17:16 #

   Jeg er prest, og vil ha meg frabedt å bli kalt middelaldersk. Er da langt eldre enn som så! Bibelen forteller om prester på Abrahams tid, og det er i alle fall 3500 år siden.

   • Arne Ebbesvik 11. april 2013 på 21:19 #

    Da er du vel omtrent like gammel (i hodet) som Esekiel var da han observerte og beskrev en ufo-landing og trodde det var Gud som talte til ham fra den flyvende farkost med metallisk røst.

 8. OlaMarvin 11. april 2013 på 12:16 #

  Ta inngangspenger, så vil nok ressursproblemet løse seg.

  • Anders Svenneby 11. april 2013 på 12:29 #

   De har inngangspenger, bare at man betaler når man vel har kommet inn. Det kalles «kollekt».

   • Sara 11. april 2013 på 20:51 #

    Det blir vel feil å informere deg, men skitt å. Kollekten er frivilig. Men eg tror ikke du kan gå tilbake å si du hadde missforstått, og få pengene tilbake, selv ikke for uvitne som deg

   • Ruben Birkeland 11. april 2013 på 21:24 #

    He He… Håper ikke du tror at tiggerne i sentrum er plasser for å innkreve gå avgift?

   • Johannes 16. april 2013 på 18:45 #

    Ha ha… du er blitt lurt. Man trenger ikke gi penger. Det er en gava man kan gi dersom man ønsker. Men takk likevel.

 9. Gjestekommentator1 11. april 2013 på 13:02 #

  Brukerne bør selv betale for kirkens eventer, akkurat som vi selv må betale for bursdagene på Leos lekeland.

 10. Tommy Bernhard Nilsen 11. april 2013 på 13:21 #

  Den norske kirke skal holde seg borte fra meg.. nå og helt til min død. til og med i min død. skal ikke de skiten fingeren til den kirken. få smusse meg til….skal ikke ligge på en kirkegård. og spres for vinden…langt borte fra denne forbanna kirka.

 11. torvslaget 11. april 2013 på 17:27 #

  Nei til kvinnelige prester – og ditto biskoper.

  • bjornseo 12. april 2013 på 19:49 #

   Den støtter jeg :-)

 12. litt_gammel 11. april 2013 på 20:47 #

  «Den norske kirke har 3, 8 millioner medlemmer»
  Og svært mange er det uten å ville det for det var en snedig måte kirkrn fikk sitt medlemsregister. Man tok alle som sto i folkeregisteret og så prøvvde man å luke bort dem som oppgav at de mar medlemmer andre steder. Resten ble stående, deriblandt to av mine barn som aldri har vært innmeldt så disse måtte jeg melde ut, TO ganger til og med for det var nok en stor morvilje mot å la folk medle seg ut.
  Andre organsiasjoner osm har opperert med fiktive medlemslister har fått rettsforfølgelse for det, kanske kirken også skulle bli behandlet på samme måte?

 13. Jarle Veland 11. april 2013 på 22:52 #

  Som mennesker tar vi det vi har, som god helse, for gitt inntil vi mister det. Slik er jeg redd det går med prestetjenesten her i landet. Mange prester nærmer seg aldersgrensen, og urovekkende mange yngre forlater tjenesten. Det vil bli stor mangel på prester de kommende årene.Årsakene er enkle: for stort arbeidspress med for dårlige betingelser. Undersøkelser viser at mange prester står i fare for å bli utbrente. Tenk dere at prestene er borte. Hvor mange spesialtudannede mennesker må man ha for å møte folk i sorg og kriser. Hvor mange flere psykologer og leger må man ha, til langt høyere kostnad? Hvem av disse sitter i nattlige samtaler uten at taksameteret ruller i høygir? Biskopens innspill er betimelig, for folkekirken er i reell fare med mindre både bemanning og betingelser blir langt bedre.