Stor ballong, lite luft

Etter alle lekkasjene var det lite luft igjen i ballongen da NTP ble presentert tidligere i dag. For Bergensregionen, var ikke spenningen knyttet til hvilke prosjekter som ville komme, men til detaljene rundt det vi viste var inne.

Et viktig skille i tiårsplanen NTP, går mellom prosjektene som prioriteres de første fire årene, og dem som planlegges i de siste seks. Eksempelvis, når Sotrasambandet ligger inne i første periode, betyr det at sjampanjen kan sprettes. Når Ringeriksbanen har fått en symbolsk sum i siste periode, er det bare å håpe at de edle dråpene tåler lagring.

Som BT skrev i går, er det slettes ikke garantert at prosjekter som planlegges i NTP noensinne blir gjennomført. Det er også tross alt snakk om en stortingsmelding, som må følges opp av senere vedtak.

I en plan som går over ti år, er det dessuten naturlig at prioriteringene endres underveis. Men siden NTP alltid legges frem rett før stortingsvalget, er det lett for at noen ekstra stemmesankende prosjekter puttes inn i siste periode, med litt vage formuleringer og uklart oppstartstidspunkt. Når det er sagt: NTP gir oss et glimt inn i fremtiden.

Fergefri E 39 var en gigantnyhet for noen uker siden. I dag ser vi at av de 22 statlige milliardene som skal brukes på E39 de neste ti årene, går det meste til Rogaland. Den eneste strekningen som faktisk blir fergefri de neste ti årene, er i nabofylket.

Dagens E39-nyheten i Bergensområdet, er at Svegatjørn-Rådal prioriteres. Den overraskende lave bompengeandel på 43 %, er som bestilt når veien til Frp-landet Os. Verre er det med Sotrasambandet, som finansieres med over 70 % bompenger. Med det gir regjeringen nærmest Sotrastrilene tillatelse til å bygge veien selv.

NTP gir oss et glimt inn i fremtiden.

For SV er det vanskelig å forsvare det gigantiske bilprosjektet E39. Blant de små seirene til det krympende partiet, er at det skal brukes 105 % mer penger på sykkelveier. Det er faktisk fantastisk, ikke minst for partiets kjernevelgere. Syklistene allerede er blitt utropt til NTP-vinnerne.

Men Bård Vegar Solhjell har rett i at det viktigste arbeidet for å redusere klimautslipp skjer i storbyene. Godt utbygd kollektivnett og god byplanlegging kan gjøre det lite attraktivt å eie bli i storbyene.

Selv om ikke Bybanen nevnes spesifikt, så er den nye støtteordningen for kollektivtrafikk rundt storbyene gode nyheter. At Bybanen er valgt som illustrasjonsbilde i meldingen sier jo sitt. Ordningen skal oppfordre til miljøkonkurranser mellom byene, og sammen med Belønningsordningen, blir støtten miljøvennlig lokaltransport betraktelig høyere.

Som vi allerede vet, ble togpengene værene på Østlandet. Dobbeltsporet mellom Bergen og Arna kommer i første periode, mens øvrige bedringer av Bergensbanen kommer senere. Sannsynligvis om lenge. Flere og lengre krysningsspor, som kan kutte reisetiden betraktelig, nevnes i meldingen. Men verken tidspunkt eller midler nevnes.

Når det gjelder finansieringen av samferdselsprosjektene, er det stor uenighet mellom regjeringen og opposisjonen. Opposisjonen ønsker utstrakt bruk av OPS-prosjekter (offentlig privat samarbeid), noe Stoltenberg er sterk motstander av. I stedet foreslår regjeringen en ny finansieringsordning, såkalt prosjektorganisasjon, som gir mer langsiktighet og vil sikre finansiering de største prosjektene.

Det er tvilsomt om opposisjonen lar seg overbevise. Vi får sannsynligvis se endringer på finansieringssiden om det blir borgerlig stortingsflertall etter valget.

Noen betydelige utgifter har regjeringen skjøvet frem i tid, ikke minst når det gjelder E39. Når kostnaden på 42 milliarder blir tatt i denne perioden, gjenstår 110 milliarder til tiåret etter – akkurat når eldrebølgen begynner å slå inn. Men NTP for 2014-2023 preges først og fremst av at det er lettere å se hva som er prioritert enn hva som er valgt helt vekk.

 

 

 

 

 

Tags:

Kommentarer