Frosken i brønnen

Unge Venstre – som selv ble dannet i hovedstaden for 104 år siden har fått sine ektefødte skeptikere i vest. Eller har de det?

HIMMEL: Frosken ser brønnåpningen og tror det er himmelen – det gjør Mathias Fischer også. FOTO: Colourbox

 

Frosken i brønnen ser brønnåpningen og tror den er hele himmelen sa Mao. Og for anledningen passer ordtaket godt som beskrivelse av Mathias Fischers innlegg i BT 10. april. Med dystopisk blikk på eget bosted og Norge for øvrig kaster Venstres 3. kandidat seg på bølgen av Oslo «hatet» og egen landsdels fortreffelighet. Unge Venstre – som selv ble dannet i hovedstaden for 104 år siden har fått sine ektefødte skeptikere i vest. Eller har de det?

Det sosialliberale partiet finner det bekvemt å argumentere for Vestlandet (som region) egen fortreffelighet. Her arbeides det hardt, her skjer verdiskapningen, det fattige nord og øst stikker av med ressursene våre? Vestlandet med stor V får ikke sin rettmessige del i statens delegilde. Og staten er ikke vår venn! Hordaland har sammen med de store meningsbærerene i blant annet Bergens Tidende, funnet det de tror er Vestlandets minste felles politiske multiplum – det er Vestlendingen mot Oslomakta. Vi ser Venstres (og andres) «Lega Vest» heller som er en fordekt politisk og ideologisk kamp mot den sittende regjering.

Materielt sett er innlegget innrettet mot regjeringens prioriteringer i kommende Nasjonal transportplan. Prioriteringer partiet Venstre i det alt vesentlige er tilhengere av. I Venstres program for neste stortingsperiode kan man blant annet lese følgende: «For Venstre er bygging av InterCity-triangelet det viktigste samferdselsprosjektet for neste stortingsperiode.»Samtidig ønsker Venstre å legge ned dagens fylker og erstatte disse med sterke regioner. Og her melder det seg raskt et spørsmål: Om Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane slår seg sammen til en region – og Oslo, Akershus og Buskerud gjør det samme – har man da rykket maktbalansen?

Spørsmål 2: Om Hordaland slår seg sammen til en region sammen med Sogn og Fjordane og Rogaland – er det en garanti for utbygging av Bergensbanen? Motmakt mot Oslo er viktig, men motmakt går også på tvers av kommuner, fylker, mennesker, klasser og organisasjoner.  Vestlandet har gjennom tiår med statlig utbygging av vannkraft og oljeindustri gjort vår region til en av de rikeste i hele Europa, men det er på høy tid å rive ned illusjonen om at dette er det «Vestlendingen» selv som har stått for – det var ikke den lokale grunder fra Knøsesmauet som bygget Trollplattformen.

Motmakt handler ikke om antall statlige bygg eller 1300 meter bro fra A til B – motmakt handler om språk, identitet, politisk makt, avstand til makt og muligheter for å gjøre sin stemme like viktig som andres stemmer. Venstrekjempen Gunnar Knudsen uttalte en gang at « Venstre må alltid holde til Venstre i politikken» et godt råd som dessverre ser ut til å være irrelevant for dagens unge Venstre.
Men nå får dagens Venstre kjempe frem raskere fly til Brussel, Siv Jensen som finansminister og Erna Solberg som konkurranseminister – og om dere skule lykkes – så får vi kjempe frem friheten til å ta toget til Oslo på fire timer – akkurat tid nok til å male et banner mot privatisering av Vestlandets viktigste infrastruktur.

Kommentarer