Bybanen er ingen turistbane

De ansvarlige må minnes om  at formålet er å sørge for et og raskt og trygt transportsystem.


Bybanens 2. byggetrinn
Nesttun – Lagunen skal etter planen åpnes og tas i bruk 21. juni i år. Første byggetrinn Sentrum – Nesttun har vært i drift siden 22. juni 2010, og det ble før den tid opplyst at maksimal reisetid på strekningen skulle bli 21 min. Dette har man ennå ikke klart å oppnå i løpet av snart 3 år, da den i dag bruker vesentlig mer – på enkelte avganger hele 27–28 min. Med nåværende tempo vil man trolig bruke ca. 35 min på strekningen Sentrum – Lagunen og nærmere 50 min til Flesland når den tid kommer. Min bekymring er at slike reisetider vil undergrave banens legitimitet og dermed bruken av den.  

Hva kan så gjøres for å få ned reisetiden? Det første som bør skje er at ansvarlige aktører for utbygging og drift av banen minner seg selv om formålet med Bybanen, som er å sørge for et og raskt, effektivt og trygt transportsystem. Banen skal ikke være en turistbane, men først og fremst en bane for byens innbyggere på vei til og fra jobb, utdanning og andre aktiviteter.
Dersom forventet reisetid skal oppnås, må flere tiltak vurderes og forhåpentlig iverksettes. Dette gjelder sikkerhetstiltak som gjør at banen kan holde høyere fart på noen av delstrekningene. Man må også stille seg spørsmålet om det er mulig å effektivisere det som skjer i forbindelse med stoppene. Og det kan heller ikke være slik at antall stopp er en evig sannhet, men noe som bør vurderes på bakgrunn av erfaringer.

Så langt kan det se ut til at stoppene Slettebakken og Florida med fordel kan underlegges en nærmere vurdering. Av stopp som ennå ikke er tatt i bruk, mener jeg det allerede nå må kunne slås fast at to stopp på Nesttun med 150 meters mellomrom må bygge på vurderinger som i for stor grad er gjort i «påvirket tilstand».
Buss og bane hånd i hånd er en sentral premiss for kollektivtilbudet i Bergen. Et godt eksempel på dette er at det settes opp direkterute med buss på strekningen Nesttun – Sentrum, i hvert fall inntil reisetiden med banen er blitt akseptabel.

Tags:

Kommentarer