En svær, ruset rosa elefant

ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ

Døden har noen ganger dårlig effekt. Regjeringens rusmelding ble til slutt et gjesp i langsom kino.

I løpet av noen søvnige kveldstimer mandag 18. mars i år, debatterte og vedtok Stortinget Stortingsmelding nr. 30; «Se meg – en helhetlig ruspolitikk». Den som skal brøyte ut veien for norsk ruspolitikk i årene som kommer; den som omfatter alt fra alkohol, doping, narkotika, psykiatri og tunge prioriteringer på et svært komplisert felt. Svært få fikk det med seg.
Akkurat da gikk jeg Bergens egen junkieløype hjem etter handleturen, den som går fra Bystasjonen, via Strømgaten til Nygårdsparken. I parken ble jeg nærmest nedrent av syv-åtte østeuropeere (og deres barn!) som ville selge meg «drugs».
I tillegg fikk jeg vite at crystal meth også er blitt dagligvare nå. Det bekreftet at Bergen fremdeles er smuglernes og doplangernes lille paradis.

Mandag, fire uker etter, fikk jeg vite at 27 mennesker døde av overdose i Hordaland i fjor. Nyheten drev forbi med tidevannet, den og. Hvorfor, kan jeg bare spekulere i. Men om det er slik at menneskeverd er likelig fordelt mellom oss alle, bør det opprøre flere enn meg.
Nok er nok. Vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke la folk falle om og dø rundt beina på oss, fordi vi ikke tør ta i bruk de sterkeste virkemidlene, fordi hver eneste rusdebatt strander på de mest moralistiske argumentene.
La dem få egne rom, la dem røyke heroinen sin, stopp den massive og kommunalt betalte utdelingen av sprøyter, og gi politiet mye mer ressurser til å bekjempe smugling og omsetning.
Dette er uverdig. Og jeg lurer virkelig på hva gamle Thorvald sier i dag.

Regjeringens rusutvalg, som ble ledet av tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, la i 2010 frem 22 konkrete forslag for å bedre rusomsorgen i Norge. Forslagene handlet om heroinassistert behandling, bedre spesialisttjeneste, mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet og lavere terskel for LAR, blant annet.
Rapporten var praktisk talt et opprør mot alt som er gjort og tenkt i norsk ruspolitikk tidligere. Thorvald skapte naturlig nok store forventninger; nesten håp om en revolusjon, slik de har fått til i Sveits og Portugal.
Det var så naivt. Ved stortingsbehandlingen 18. mars stemte Arbeiderpartiet, som for tiden ledes av hans egen sønn Jens, mot samtlige 22 forslag.

Rusmisbrukere har ingen sterk lobby

Regjeringen nekter å ta kritikk. Den viser til pengesekken, som vanlig. I fjor ble det brukt 1,2 milliarder kroner på rusfeltet, mot 712 millioner kroner for fem år siden, understreker helseminister Jonas Gahr Støre.
Det er et billig retorisk poeng. Å bøtte penger inn en sektor gir ikke automatisk større effektivitet. Det er det målbare antallet behandlete, kurerte, rusfrie og friske mennesker som teller. Riktig nok får flere hjelp til avrusning nå, og brukerne skal i mindre grad straffeforfølges, men overdosetallene har vært stabile i over ti år.
Dessuten er det svært lite som tyder på at regjeringen har klart å begrense innføring og handel med narkotika til Norge. Det flyter fritt, som nevnt før.
Når utgangspunktet er så skralt som det var i 2007, og alle årene før, er regjeringens innsats ikke imponerende.

Men siden vi snakker om penger og effekt: Regjeringen flytter nå de 300 øremerkede millioner kroner fra rusfeltet, og legger dem inn i rammetilskuddet til landets kommuner. I stortingsmeldingen heter det at «Samhandlingsreformen skal være retningsgivende for innsatsen mot rusproblemer».
Her virker det som om regjeringen er mer opptatt av å beskytte sitt eget hjertebarn, enn å sikre at pengene kommer dit de skal.

Vedtaket betyr i praksis at rusfeltet må slåss mot eldreomsorg, skole og underskudd i skrantne kommuner landet rundt. For meg er det åpenbart hvem som taper. Rusmisbrukere har ingen sterk lobby. Dessuten har Helsetilsynet for lengst påpekt at rusavhengige blir diskriminert i kommunenes helsetjenester.
Regjeringen kunne uten særlig strev og møye ha sikret rusfeltet de sårt tiltrengte og øremerkede pengene i en overgangsperiode, til de faktisk vet hvordan samhandlingsreformen slår ut. Men her har prinsippet vunnet over sunn fornuft.

Mye tyder på at Støre kjenner problematikken inderlig vel. Siden han ble helseminister, han det uforvarende piplet frem uttalelser som viser en atskillig mer radikal holdning.
Intervjuet med magasinet «Erlik Oslo» om at han vil tillate røyking av heroin i kontrollerte omgivelser, var så grensebrytende at nasjonen fikk hakeslepp.
De fleste reaksjonene var hysteriske og reaksjonære, oss i mediene inkludert. Dermed fikk også Støre oppleve hvor lite endringsvilje som finnes der ute.
Jeg tenker at han ble helseminister for sent til å kunne påvirke både rusmeldingen og ruspolitikken de neste tiårene.

Stortingsflertallet (de rødgrønne) har talt. Norsk ruspolitikk skal fremdeles preges av gode intensjoner og vilje til kanskje å se på muligheter for et eller annet.
De få politikerne som er opptatt av ruspolitikk og andre som jobber med dette tunge fagfeltet hver eneste dag, må fremdeles belage seg på å mase om sprøyterom, bedre LAR, tettere oppfølging og mye bedre innsats mot innføring og omsetning.
Ære være dem, de forstår at det viktigste i ruspolitikk handler om å berge liv. Jeg er ikke lenger sikker på om den erkjennelsen er like sterk hos dem som satt og vedtok regjeringens ruspolitikk den kvelden i Stortinget.
Norge kommer aldri til å bli Sveits eller Portugal. Norge kommer aldri til å ligge helt i front.
Og det, mine damer og herrer, er en tragedie.

Tags: , ,

Kommentarer

31 Svar til “En svær, ruset rosa elefant”

 1. verdikonservativ 17. april 2013 på 08:17 #

  Har rusmisbrukere ingen sterk lobby? Det er feil. Denne gruppen har mange velmenende sympatisører som støtt og stadig vil utrede ditt og tilby datt. De vil gjøre alt for «klientene», med unntak av det viktigste: de stiller ikke krav til dem.

  Synes man synd på folk lenge nok, ender det ofte med at de synes synd på seg selv. Og da er alt håp ute. Alle mentalt oppegående – også rusmisbrukere – er ansvarlig for egen livssituasjon. Derfor må samfunnet stille krav, forlange egeninnsats og forvente resultater. Vellykket hjelp forutsetter engasjement.

  Aktivitet er alltid bedre enn passivitet.

  • ispik 17. april 2013 på 11:52 #

   Hvis kravene ikke møtes, egeninnsatsen er dårlig og resultatene ikke kommer, hva da? Tigging? Fengsel? Bannlysing? Samfunnet høster fort frukt av lut og kaldt vann. De kravene DU enkelt innfrir, kan være uoverkommelige for nestemann, det er stort sett tungt psykisk syke mennesker det er snakk om.
   Innsikt er alltid bedre enn synsing.

 2. Presis 17. april 2013 på 08:44 #

  Bjerkestrand tar til orde for å slenge enda mer ressurser etter en gruppe som tapper samfunnet nok fra før.
  De sliter ut sine pårørende, sine naboer, politi, ambulansefolk, ansatte på legevakten, psykiatrien, infeksjonsavd på sykehus, butikkansatte, forsikringsselskapene…
  Jeg aner ikke hva kostnadene for dette utgjør.
  Skal rusavhengige ha behandling må de underlegges tvang, dette gnålet om menneskeverd er oppbrukt, respekt og verdi får du når du selv viser det samme.

  • Frode Bjerkestrand 17. april 2013 på 10:13 #

   Hei Presis,og takk for tilbakemelding.

   Men du tar helt feil. Jeg tar absolutt ikke til orde for å bruke enda mer ressurser på rusfeltet. Hvis du leser kommentaren en gang til, vil du se at jeg ønsker at regjeringens 1,2 milliarder brukes på tiltak som kan fungere bedre enn alt lite effektive som er gjort til nå. Altså,en ny, dristigere, mer realistisk og konstruktiv politikk. At 27 dør av overdoser bare her i Hordaland, er og blir uakseptabelt.

   • Presis 17. april 2013 på 10:34 #

    Jeg beklager min utydelighet i språket.
    Likevel, du tar til orde for enda mer ressursbruk, i den forstand at du vil at vi skal fortsette å bruke penger på dette, om enn i » nye og dristigere former»…
    Dette er språklige krumspring og enda flere runder med penger ut av vinduet.
    Misbrukerne i disse gruppene må tilføres penger og andre ressurser der giver har kontroll over situasjonen, altså tvang.

    • Raymond Larsen 17. april 2013 på 10:44 #

     Kan du bli litt mer detaljert i ditt forslag?

     Hva skal rusmisbrukerne tvinges til?

     Tror du at f.eks. 6 måneder innesperret til avrusning er en god start? Blir de ferdig med rusmisbruket da? Får du da fjernet de underliggende årsakene til misbruket.

     Eller tenkte du å sette de i tvangsarbeid kanskje?

     • Presis 17. april 2013 på 10:57 #

      Jeg forstår at begrepet tvang virker provoserende,.
      At klienter behandlet under tvang vil ha tilbakefall er like sikkert som penger i banken en gang var det.
      Likevel mener jeg at det skal være den som bruker av våre ressurser som skal avgjøre når behandlingen er avsluttet, og ikke et svakt øyeblikk i en misbrukers motivasjon.

  • Raymond Larsen 17. april 2013 på 10:40 #

   Da tror jeg neppe du får veldig mye respekt.
   Mange fine folk ender som rusmisbrukere, det er rusen og desperasjonen som skaper problemene. Klart det sliter på familien, men mange er rusmisbrukere fordi familien har slitt på de. Om du insisterer på å tenke samfunnsøkonomi, og det syns jeg man skal, så får du kanskje tenke litt bredere. Hva tror du vil koste samfunnet mest;
   Behandling eller at vi lar de gå til grunne?
   Avkriminalisering av bruk, eller oppfylling av fengslene?
   Heroinassistert behandling eller fortsatt smuglernes marked?

   • Presis 17. april 2013 på 10:58 #

    Se mitt svar til deg lenger ned.
    Der svarer jeg på det jeg har uttalt meg om.

  • Mr_Ask 17. april 2013 på 13:24 #

   Du er like upresis som du er uvitende. Vis meg ett eneste land der tvang fungerer? Ikke det? Nei så rart…la oss sammen ta to sekunder å lure på hvorfor..?

   Problemet med Norge er at vi er belemret med gammelt tankegods, genrell uvitenhet om rusmisbruk og en omfattende moralisme. Det er ingenting som gjør Herr og Fru Olsen så inderlig godt, som når de kan rette en tordnende pekefinger fra tastaturet sitt. «Se på disse..disse..umenneskene! De har valgt det selv. Det er Guds straff osv».

   For ikke å snakke om at her til lands skal hjulet finnes opp på nytt, hver jæ*** gang. Det virker som om det er en inbitt motstand, som forøvring passer utmerket godt overens med nordmenns fremmedfiendtlighet, mot alt som kommer fra utlandet. Det jeg her snakker om er resultater, måter å handtere rusmisbrukere som gir positive resultater. Men ikke her i Norge nei! Her skal man helst føre den mest tragiske ruspolitikken i hele Europa. Fordi det forba**** pakket har bare seg selv å takke!

  • Neglefil 17. april 2013 på 13:36 #

   Det du påpeker er et paradoks. Rusmisbrukere koster oss mye penger, så vi skal ikke bruke mer penger på å hjelpe rusmisbrukere. Mindre hjelp betyr flere rusmisbrukere som vil bruke mer av våre penger å håndtere. Dersom vi derimot klarer å hjelpe folk ut av rus, vil belastningen på systemene bli langt mindre og koste oss mindre penger. Kan det være at vi (andre som kun driver med lovlig rus) hadde vært tjent med å hjelpe folk ut av unøde?

 3. Ante Rein 17. april 2013 på 09:01 #

  Thorvald, og hans bestemte frue, har drevet sine barn frem.
  Statsminister, sjef folkehelseinstituttet og doper. Enten lykkes du, eller så lykkes du ikke!
  Vanlig, og vi ser det hos mange ledere. Gro hadde sin.

  Nå skal far ordne opp, rettferdiggjøre datterens misbruk, samfunnet må omstille seg, samfunnet har ansvar.
  Dette er ansvarsfraskrivelse og hjelper neppe noen.
  Klart sønnen støtter far, noe annet vil jo undergrave legitimiteten for egen suksess. Og klart sønnens tilhengere støtter opp, legitimiteten er den samme.

  • Raymond Larsen 17. april 2013 på 10:34 #

   Hva er dette for tullprat da? Du starter godt ved å påpeke at rusmisbrukere dukker opp i de beste familier, deretter bærer det rett utforbakke for deg. Den familien har alltid vært åpen om Ninni Stoltenberg sine rusproblemer, det skal det stå respekt av og de har aldri hatt noe behov for å hverken unskylde eller rettferdiggjøre hennes misbruk. Både Jens og Ninni selv har jo åpent stilt seg kritisk til deler av meldingen fra farens utvalg.
   Om du skal kritisere arbeiderpartiet for noe her så må det være å ikke følge opp meldingen bedre.

   • Ante Rein 17. april 2013 på 12:20 #

    Kritisere AP? Rusmisbrukere dukker opp som troll i hatt? Tull.

    Dette er kritikk til presset foreldre legger på barn til å «lykkes». Fallhøyden er stor og noen feiler. Foreldrene ser ikke at deres handlinger og forventninger bidrar til å skape tapere. Noen når til topps, noen blir «vanlige», men når det så går galt så skal samfunnet bære ansvaret.
    Hva med å peke finger mot de som føder barn, men ikke avsetter tid? Til de som forventningsfullt dytter barna på musikktimer, fotball, kunst og andre aktiviteter fordi foreldrene skal gi barna muligheten de selv ikke fikk?

    Thorvald har aldri bekjent sine feil og mangler så vidt jeg vet. Han snakker om datterens feil.

  • Mr_Ask 17. april 2013 på 14:03 #

   Så du mener det er far sin skyld at datteren ruser seg?

   • Ante Rein 17. april 2013 på 14:43 #

    Så du mener arv og miljø er er uten betydning?

    • Mr_Ask 17. april 2013 på 16:00 #

     Som eneste forklaringsmodell? Helt klart.

     • Ante Rein 17. april 2013 på 18:00 #

      Hva finnes uten arv og miljø? Loddtrekning, uflaks, forutbestemt, Gud, Buddha……?
      Fyll gjerne på med valide og reliable data.

     • Mr_Ask 17. april 2013 på 18:16 #

      Beklager, jeg har nok lest feil i din kommentar «Så du mener arv og miljø er er uten betydning?» Jeg har tydeligvis hoppet over det med arv. Vi er nemlig enige i at arv og miljø er avgjørende faktorer. For min del er det ikke flere faktorer jeg kan legge til, Gud og Buddha er ikke en av dem.

      I innlegget jeg kommenterte, sier du «»Dette er kritikk til presset foreldre legger på barn til å «lykkes». og «Thorvald har aldri bekjent sine feil og mangler så vidt jeg vet. Han snakker om datterens feil.» Med andre ord impliserer du at at det er far sin feil.

     • Ante Rein 17. april 2013 på 18:56 #

      Helt klart at far, og mor, har deler av ansvaret.

      Når familien fungerer slik at mor er konstruktør av kvinnepolitikken til AP, far er superbyråkrat og toppolitiker og barna blir statsminister, sjef for Folkehelseinstituttet og doper, da er det ingen vanlig familie.
      Far og mor har gjort valg som påvirker neste generasjon.
      Slik følger det ansvar med.

     • Mr_Ask 17. april 2013 på 19:15 #

      Må si det er en imponerende bedrift av mor, egenhendig utforme hele nasjonens familiepolitikk! Må og si jeg er imponert over din innsikt i familiens indre anliggende, den er enorm. Du kjenner vel dem personlig antar jeg? Gjør du ikke det så er det jo kun synsing og ukvalifiserte gjetninger du kommer med, men slikt gjør vel ikke du?

      At foreldre påvirker sine barn, er utvilsomt. Det som derimot er tvilsomt, faktisk direkte tullete, er når familiens påvirkning blir stående som eneste generalisert forklaringsmodell, som skal være allmenngyldig for denne delen av verden(Norge). Det er nemlig ikke overførbart i alle tilfeller. At denne «debatten» dreier seg mer om flertallet enn en enkeltfamilie, burde være soleklart for alle som faktisk leser artikkelen.

      Enkeltindividets valg er ikke en lineær konsekvens av familiens påvirkning.

     • Ante Rein 17. april 2013 på 21:10 #

      Jeg kunne forklart deg hva arv og miljø bety, jeg kunne fortalt deg hva Gro sa om morens betydning for AP da mor gikk bort for kort tid siden, jeg kunne påpekt at du slenger opp udokumenterte påstander som en full sjømann, jeg kunne kalt deg en tulling eller påpekt at Thorvald kaster stein i glasshus, men dette gjør jeg jo da ikke.
      God natt.

 4. Orm Helleren 17. april 2013 på 09:01 #

  Narkomane burde bli sett på som mennesker i HELSESVIKT. Naturlig at HELSEVESENET har et tilbud til ALLE som er kommet inn i NARKOMANIEN. Fri behandling – burde ta det meste av markedet og derved også få bedre styring med problemet og sikre de narkomane og deres familier en menneske verdig livs situasjon.

  • Lugg1 17. april 2013 på 12:28 #

   Og hva tror du en sånn ordning vil gå på bekostning av? Er du klar over hvor avsindig mye ressurser som kan legges i dette, uten at man er garantert å få så mue som et fnugg av samfunnsmessig gevinst tilbake?
   Fri behandling? Som i legalisering? Legalisering er fallitt. De narkomane er fortsatt narkomane. Man gjør bare staten (du og jeg) til langer. Man gjør det vanskeligere for bakmennene, og lettere for de narkomane i forhold til tilgang, men de er fortsatt avhengige av stoffer som ødelegger kroppene deres, livene deres og livene til deres pårørende.

 5. Erik 17. april 2013 på 11:13 #

  Frode B, du skriver godt om temaet, denne gangen også. Men hva mener du egentlig? Du beskylder alltid andre for å være moralistisk, men selv er du nokså uklar. Vil du ha en liberalisering, så si det i klartekst! Det er rett og slett litt vanselig å se hva løsningen er, bortsett fra at du er oppgitt over at mange dør (det er vi alle, selv KrF er det ….)

  • Frode Bjerkestrand 17. april 2013 på 12:23 #

   Hei Erik, og takk for tilbakemelding.
   Kopierer fra kommentaren her: «La dem få egne rom, la dem røyke heroinen sin, stopp den massive og
   kommunalt betalte utdelingen av sprøyter, og gi politiet mye mer
   ressurser til å bekjempe smugling og omsetning.»
   Dessuten mener jeg regjeringen brude fortsatt med øremerkede penger til rusfeltet, et par avsnitt lenger nede.

   Er ikke det klartekst, da?

   Mvh
   Frode Bjerkestrand
   Kommentargruppen / BT

   • Erik 17. april 2013 på 13:57 #

    Joda, bra det, og beklager hvis jeg leste deg raskt. Men er du for liberalisering av hasj – og kanskje sterkere ting? Spør fordi jeg er veldig i tvil selv ….

 6. Janovitsj 17. april 2013 på 12:16 #

  http://www.youtube.com/watch?v=66cYcSak6nE <– veldig godt foredrag om psykisk avhengighet og årsakene til dette. bør sees!

 7. Per C Hansen 17. april 2013 på 13:35 #

  Norsk narkotikapolitikk er den absolutt verste i hele Europa. De siste 10 årene har flere tusen død.
  De har hold på så lenge nå, at de ansvarlige burde vært stilt for retten og dømt til livsvarig fengsel for massemord.

 8. Grimslarv 17. april 2013 på 15:50 #

  Grei nok artikkel. Mye er bra, men man har totalt misforstått om man antar at mer ressurser til politiet og tollvesen vil gjøre de illegale rusmidlene mindre tilgjengelige. Det funker ikke, det KAN ikke fungere. Det strider mot hele prinsippet i markedet. Det eneste det gjør, er å øke risikoen som fører til økte priser, som fører til mer kriminalitet(spesielt vinningskriminalitet) og større inntekter for de kriminelle. Det gjør de tradisjonelle rusmidlene mer eksklusive(og dermed mer tiltrekkende) samt at de danner grunnlaget for hvorfor man idag ser et hav av «nye» typer rusmidler komme på markedet, blandt annet syntetisk cannabis som til motsetning fra sin tradisjonelle motpart, faktisk er farlig.

  Det er utrolig at Frode Bjerkestrand ikke har fått med seg dette, da det blir referert til Thorvald Stoltenberg, som også har vært tungt involvert i FN sin kommisjon «Global Commision on Drug Policy». Hvor det i rapporten anbefales avkriminalisering og muligens legalisering.

  Jeg mener man bør legalisere og regulere alt fra cannabis til heroin. Noe bør gjøres tilgjengelig på lik linje med sprit. Noe bør distribueres via apotek og resepter. Man må samtidig selvfølgelig ha behandlingsapparatet klart, som man har for de med alkoholproblemer.

  Dette er grunnleggende for at man skal komme seg videre på området. Det finnes ingen annen løsning. Alt annet vil være som å pisse i motvind. Det er så enkelt og åpenbart, men enn så lenge så sitter man der og holder seg for øra og skriker så høyt man bare klarer for å unngå å bli opplyst.

  http://www.globalcommissionondrugs.org/
  http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_English.pdf

 9. Ambjornsen 17. april 2013 på 21:34 #

  Flott engasjement blant lesere her! Jeg må virkelig takke dere for deres entusiasme og ønske om å hjelpe(på ulike vis) disse menneskene. Det er ingen enkel måte å få bukt med disse problemene(stoffene som skader menneskene), men jeg er overbevisst over at om vi ikke handler innen noen år nå, vil dette florere(noe som det allerede gjør), og det vil slå tilbake på oss alle.

  En skal passe seg for å fordømme menneske, og heller fokusere på å få dem bort fra elendigheten, for det er vel det vi alle ønsker?!

  Litt tilbake nevnte de hos nrk om at «smuglere følte seg ganske trygge», og en statistikk som pekte på kun tre prosent av smuglerne ble tatt.

  I dag legges flere instutisjoner ned over hele landet, ungdommer må stå i kø opp til flere måneder…