Arkiv etter Forfatter

Tiden etter Nathan

Det var en klok beslutning at Utlendingsnemnda lot være å anke Nathan-saken. Men kaoset råder fortsatt i for lengeværende asylbarn. Utlendingsnemnda (UNE) mener Nathan-dommen fra Oslo tingrett er feil på flere punkter. Derfor skal de ha ros for beslutningen om å la være å anke. En anke hadde fremstått som meningsløs, tatt i betraktning at […] LES MER

Kollektivt kappløp

Regjeringens storbysatsing er både pisk og gulrot i en pakke. Pottens størrelse er den beste nyheten. I en behendig styrt lekkasje fra Nasjonal Transportplan, som skal fremlegges i april, lover regjeringen at storbyene skal få konkurrere om 26,1 milliarder kroner til kollektive tiltak de neste ti årene – i såkalte «bymiljøpakker». Det er på tide […] LES MER

OL som distriktspolitikk

Dersom Oslo vil satsa på Groruddalen, må det skje utan statlege distriktsutbyggingsmidlar, kamuflerte som OL-bidrag.   Oslo har fått Lillehammer med seg i arbeidet for å bli vertskap for Vinter-OL 2022. Det er truleg einaste utvegen til å sanka folkeleg oppslutning om OL-søknaden elles i landet. Men staten bør sørgja for at søknaden aldri blir […] LES MER

Hipp hurra for E39

Det er all grunn til å feire at fergefri kyststamvei skal bygges i som et samlet prosjekt, innen tjue år. Gode argument har aldri stått i veien for E39. Det er den rikspolitiske forståelsen av kyststamveiens betydning som har manglet. Nå har regjeringen erkjent at Vestlandet ville ikke akseptert miliardrulling til tog i osloregionen om […] LES MER

Kampen om kvinners valg

Kravene om likelønn bør rettes mot valgene kvinnene selv tar. Til tross for barnehageutbygging og fedrekvote: Det norske arbeidslivet er mer eller mindre like kjønnsdelt nå som for 20 år siden. På enkelte områder går utviklingen også i feil retning. Som en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser, har kjønnsforskjellene mellom offentlig og privat […] LES MER

Nynorskens kår

Det bør gis karakter i sidemål, men vurderingen kan gjerne inngå i én, samlet norskkarakter. Nynorskens status i skoleverket og i norsk offentlighet har lenge vært under press, noe som gir grunn til bekymring. Sidemål handler ikke bare om fine ord om kulturelt fellesskap og språkrikdom, det handler om noe så praktisk som norskopplæring. Opplæringen […] LES MER

Navarsetes hildring

Senterpartiet vil gjerne tro at urbaniseringen er en myte. Det er verre med fakta. Folketallet i Norge øker så mye at alle fylker kan notere et pluss i regnskapet for tilvekst og frafall. Dette forholdet synes å virke sterkt inn på kommunalminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete, kunne vi høre på NRK Radio i går. […] LES MER

Helse etter krisen

Når økonomien i helseforetakene er i balanse, er det mulig å se fremover. Der venter endeløse utfordringer. De ti forslagene helseminister Jonas Gahr Støre presenterte på fellesmøtet for helseforetakene tidligere denne uken, skisserer hvor utfordringene i spesialisthelsetjenesten nå ligger. Selv om statsråden er ny, har partiet han representerer hatt det politiske ansvaret for helsefeltet i […] LES MER

Det haster ikke med Lofoten

Arbeiderpartiet vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er greit som programformulering, men i praksis bør det gås frem med stor varsomhet. Naturvernforbundet er i harnisk. Bellona protesterer heftig. Silje Lundberg i Natur og Ungdom er opprørt. Grunnen er offentliggjørelsen av Arbeiderpartiets programarbeid, der et overveldende flertall i programkomiteen ønsker å konsekvensutrede […] LES MER

Viktigste baner først

Bergensbanen må prioriteres fremfor lyntog til Lillehammer, Halden og Skien. Full utbygging av Intercity-triangelet fra Oslo til Lillehammer, Halden og Skien er svært ulønnsomt, konkluderte utvalget som skulle kvalitetssikre Jernbaneverkets utredning. InterCity-triangelet er definert så stort at det verken er passasjergrunnlag eller miljøgevinst å hente på utbyggingen. Med denne informasjonen på bordet, er det åpenbart […] LES MER