Arkiv etter Forfatter

På tide at Wilhelmsen modererer seg

Medisinprofessor Ingvard Wilhelmsen kommenterer ME på en måte som er en studie i selektiv forskningsformidling, skriver Jørgen Jelstad.   «De aller fleste kan komme seg ut av dette ved å jobbe med holdninger og atferd,» sa Wilhelmsen om ME til Bergens Tidende i 2010. Han mente at noe av det viktigste for ME-pasienter var å […] LES MER

Jeg er en rasende mor

Jeg er rasende på alle kvinner som frivillig og uten protest har gitt avkall på en eneste dag av foreldrepengeperioden til far, som ikke har kjempet frem en lengre foreldrepengeperioden enn maksimalt seks og en halv måneder til seg selv!   Kjære feminister og Audun Lysbakken, jeg er mor, eller husmor om du vil, for […] LES MER

Vi må våge å se og handle

(kronikk mandag 7. november) De som har vært utsatt for overgrep, vil trenge hjelp for resten av livet, blir det påstått. Slik er det ikke. Senter for incest vil her bidra til et mer nyansert bilde.   Mange har engasjert seg i debatten om seksuelle overgrep mot barn i det siste. Det blir stadig poengtert […] LES MER

Tilslørt brutalitet

(kronikk søndag 6. november) Menneskerettigheter: I Uganda skjønnmaler euopeiske og amerikanske 
PR-byråer diktaturet, skriver THOR HALVORSSEN i Oslo Freedom Forum.   General Yoweri Museveni har regjert i Uganda i over 25 år. Han kom til makten ved militærkuppet i 1986, og har siden sikret seg kontroll med valgene ved å plassere egne stråmenn i valgadministrasjonen. […] LES MER

De kan ikke kneble våre stemmer

Menneskerettigheter: Ikke-demokratiske muslimske regimer kan ikke 
undertrykke mennesker i islams navn, skriver SHIRIN EBADI.   (kronikk lørdag 5. november) Til tross for at det er mer enn femti år siden menneskerettserklæringen ble vedtatt, blir menneskerettighetene fortsatt brutt. Jeg vil peke på de viktigste barrierene mot fremgang for menneskerettighetene: Noen mener at menneskerettighetene er basert på […] LES MER

Tiden råder ikke over smerten

    kronikk fredag 4. november   Hvor sterkt står menneskerettighetene i dag? Raftoprisvinneren Lidija Jusupova 
forteller om drap, tortur og manglende rettsvern i Tsjetsjenia. Jeg kondolerer dem som har mistet sine nære og kjære, familie og venner i tragedien i Norge i sommer. Tragedien rystet meg langt inn i sjelen. Smerten over tapet kan […] LES MER

Tiden råder ikke over smerten

  Hvor sterkt står menneskerettighetene i dag? Raftoprisvinner  LIDIJA JUSUPOVA 
forteller om drap, tortur og manglende rettsvern i Tsjetsjenia. Jeg kondolerer dem som har mistet sine nære og kjære, familie og venner i tragedien i Norge i sommer. Tragedien rystet meg langt inn i sjelen. Smerten over tapet kan ikke måles med noe, den bærer man […] LES MER

Kontroll med kontrollørene

Med en stemmes overvekt sikret byrådspartiene seg muligheten til å skifte ut revisorene som skal se dem etter i sømmene.   Et flertall i Bergen bystyre bestående av Høyre, Frp og KrF vedtok med 33 mot 32 stemmer å konkurranseutsette kommunerevisjonen. Begrunnelsen var at man ønsket å sikre at revisjonen er helt og holdent uavhengig […] LES MER

Lavkarbo-landeplagen

Dersom alle hadde spist like mye kjøtt som oss, ville ikke verden tålt det. Lavkarbodietten er blitt en landeplage, og har i likhet med flere andre dietter enkelte viktige poeng. Det er stor enighet om at et høyt inntak av sukker og kortkjedete karbohydrater er uheldig. Mange av dem som fronter lavkarbodietter, anbefaler også et betydelig […] LES MER

De kan returnere, men nekter

Personer som får avslag på sin asylsøknad, skal reise hjem. De som ikke gjør det, er returnektere og selv ansvarlig for sin situasjon. Det pågår for tiden en kampanje for at vi skal gi opphold til de såkalte papirløse. I tillegg har bystyret i både Trondheim, Stavanger og Bergen foreslått at personer uten lovlig opphold […] LES MER