Arkiv etter Forfatter

Statsråd med påhalden penn

I debatten om kulturløftet som eit Oslo-løft, har kulturminister Hadia Tajik stått fram som departementets marionett. Vekene etter den lite kontroversielle evalueringsrapporten frå Enger-utvalet om Kulturløftet, kunne ha vore reine signingsferda for kulturminister Hadia Tajik. Ho kunne ha innkassert skryt – forsterka av nye millionar til kulturforsking og rolla som julenisse i Munch-fadesen i Oslo […] LES MER

Mitt store, stygge barn

Ein dag opnar ein augo, ser sitt eige barn og tenkjer: Eg kjenner deg ikkje, eg skjønar deg ikkje. Eg veit ikkje kven du er. Kva gjer ein då? I stykket «Stort og stygt»,som blir spelt på Det Norske Teatret, det mest utfordrande institusjonsteateret i landet for tida, er det mellom anna det som skjer: […] LES MER

I den beste av alle tider

Aldri har kvinner hatt så mange val som no. Aldri har vi sutra meir. «Kva tidsepoke ville  du ha levd i om du kunne ha bestemt sjølv?» Eg tenkjer raskt på kva svar eg skal gi jenta som spør: Kva med kvinnene i mellomalderen? Husfruene med store nøkkelknippe og makt over heimen? Kva med selskapsdamene […] LES MER

All kultur er lokal

Dersom Oslo skal lukkast som kulturell spydspiss internasjonalt, treng byen reell konkurranse frå resten av Noreg. LES MER

Kunnskapens skog

Kvifor må eg lære dette? Eg kan jo google, sa elleveåringen. LES MER

Norsk presse veit meir om lågkarbo enn om kristentru

Gud er tilbake, hevdar ei ny bok. Spørsmålet er om han nokon gong drog. Då den tvitrande Pave Benedikt XVI overraska verda med å varsle den første paveavgang på 600 år, svarte norsk presse med raskt å leite opp ei rekkje kjelder som kopla orda pedofili og pave. I sosiale medier, Twitter og Facebook, lo […] LES MER

Pengane har gått deg til hovudet no, herr Oslo

Beste herr Oslo, kva er det eg les? Her har eg ikkje før kome inn døra rett frå eit heftig stemnemøte med Amsterdam, før eg blir møtt med spørsmål om eg har gått hen og gifta meg med deg. Parterapi, eg og du? «Enig og tro til Langfjella faller»? Det er mine struttande former og […] LES MER

Makt til å kneble

Vaksne menn som kallar 14-åringar for ludder er moglegvis taparar, men dei har makt.   Sist veke skreiv ei 16 år gammal jente eit engasjert og strekt kritisk innlegg på ungdomsdebattsida BTbatt om strippeklubben Dreams. Då innlegget blei lagt på nett, visste vi kva som kom til å skje. Ei rekkje menn, og etter kvart […] LES MER

Ein viktig dag for Bergen, for Vestlandet

Litteraturhuset i Bergen kan endre samtalen om byen og Vestlandet. I kveld opnar Litteraturhuset i Bergen (LiB). Endeleg. Det har teke tid. Tiltaket har ført til den sedvanlege bergenske kranglinga – der stor entusiasme gjerne krasjar i massiv skepsis og mistru. Men no er huset her. Takk vere stor tru, pågangsmot, intensitet, og insistering på […] LES MER

Munch til staten

Det kan ikkje lenger vere opplagt at eit Munch-museum skal byggjast i hovudstaden. Dei borgarlege partia i Oslo har endeleg snakka seg fram til noko som kan gi løysing på det politiske uføret kring Munch-museet. Ikkje overraskande, heiter denne løysinga staten. Det har lege i korta så lenge Carl I. Hagen (Frp) har hatt noko […] LES MER