Arkiv | Innlegg RSS-strøm for denne seksjonen

Kjærligheten kan spore av

    Ventetiden på Bergensbanen blir fryktelig lang. Bare NSB kan hjelpe oss å holde ut. Tenk deg en treåring som raser rundt på Bergensbanen. Moren, i 30-årene, prøver å hindre ham i å plage medpassasjerene. En ungdomsskoleelev prøver å ignorere ståket, men det går ikke, selv om musikken i ørene er høy. En gang […] LES MER

Kledde seg naken for sin portrettør

Det er grunnleggende feil at Ola Borten Moe fritt kan iføre seg sin mørke dress og gå på jobb dagen etter som om intet er skjedd – mens den kvinnelige varsleren blir hengt ut av landets ledende politiske journalister som moralist. Fra ens egne skal en ha det. En VG-redaktørs portrett av Senterpartiets kronprins har […] LES MER

Tusen takk!

Jeg vil rette en stor takk til alle som hjalp under brannen i sentrum. Bergen har vært herjet av flere ti-talls bybranner, den siste i 1955. Torsdag 11. april var vi minutter fra den neste. Som eier av huset som ligger vegg-i-vegg med huset som ble totalskadet, på oppsiden og følgelig det neste huset som ville […] LES MER

Bybanen er ingen turistbane

De ansvarlige må minnes om  at formålet er å sørge for et og raskt og trygt transportsystem. Bybanens 2. byggetrinn Nesttun – Lagunen skal etter planen åpnes og tas i bruk 21. juni i år. Første byggetrinn Sentrum – Nesttun har vært i drift siden 22. juni 2010, og det ble før den tid opplyst at maksimal […] LES MER

Vi har helt feil kurs

Det er flere som driver med administrasjon og ledelse enn det er leger i norske sykehus. Helsevesenet er underkastet en bedriftsøkonomisk logikk kombinert med viltvoksende byråkrati, noe som i økende grad påvirker faglige valg og forsvarlighetsnormer, skriver artikkelforfatterne. BTs Frøy Gudbrandsen kommenterer Helsetjenesteaksjonen i Bergens Tidende 08.04. Gudbrandsen anerkjenner deler vår kritikk mot styringsideologien «New […] LES MER

Mobbing ut av skulen!

Lova til trass, det er elevar som blir mobba i skulane våre. Altfor mange og altfor ofte, og det er ikkje greitt!   «Per kan ikkje lese  – og det er ordføraren sin feil». Formuleringa, som eg har lånt frå ein sentral skulemann her frå fylket, peiker på noko som er vesentleg for at vi skal […] LES MER

Gje skulen tillit og ansvar

Kva vil krevjast for å halda på vår velstand når oljeinntektene fell bort?   Noreg var ikkje nokovelståande land før me byrja med oljeutvinning og fiskeoppdrett. Ikkje minst takka vere desse næringane er me blitt eit rikt folkeferd og har råd til høg levestandard og gode velferdsordningar. Korleis levekåra blir når oljeeventyret er slutt og […] LES MER

Det liknar på korrupsjon

Staten si diskriminering av alt utanfor det sentrale Austlandet aukar. Det siste overgrepet er at vi årleg skal betale 10 milliardar kroner til eit håplaust luksusprosjekt dei vil ha seg. Skal vi finne oss i galskapen og uretten? Den siste tida har staten sin aukande maktarroganse vore omtalt i BT av fleire, både redaksjonelt og […] LES MER

Kampen om klasserommet

I kampen om å bestemme i klasserommet er læreren satt på sidelinjen. Det er på tide at vi lærere reiser oss, og med klar og tydelig stemme forteller hvor skapet skal stå. Det tar minst fire år med høyere utdanning å bli lærer. De fleste av oss har flere år på skolebenken enn det. Vi […] LES MER

Frosken i brønnen

Unge Venstre – som selv ble dannet i hovedstaden for 104 år siden har fått sine ektefødte skeptikere i vest. Eller har de det?   Frosken i brønnen ser brønnåpningen og tror den er hele himmelen sa Mao. Og for anledningen passer ordtaket godt som beskrivelse av Mathias Fischers innlegg i BT 10. april. Med […] LES MER