Arkiv | Kulturpolitikk RSS-strøm for denne seksjonen

Statsråd med påhalden penn

I debatten om kulturløftet som eit Oslo-løft, har kulturminister Hadia Tajik stått fram som departementets marionett. Vekene etter den lite kontroversielle evalueringsrapporten frå Enger-utvalet om Kulturløftet, kunne ha vore reine signingsferda for kulturminister Hadia Tajik. Ho kunne ha innkassert skryt – forsterka av nye millionar til kulturforsking og rolla som julenisse i Munch-fadesen i Oslo […] LES MER

All kultur er lokal

Dersom Oslo skal lukkast som kulturell spydspiss internasjonalt, treng byen reell konkurranse frå resten av Noreg. LES MER

Naiv løsning på piratkopiering

I et endringsforslag til åndsverksloven vil regjeringen åpne for å blokkere nordmenns adgang til internettsider. Det er en mangelfull og risikabel løsning.   Det er naivt å tro at den utfordringen som piratkopiering er kan løses med forbud. For hver nettside vi stenger vil det oppstå en eller to nye. Internettet er i kontinuerlig forandring; […] LES MER

Rapport fra supperådet

Kringkastingsrådet er et litt rart sted, men det kan hende det har livets rett likevel. ”Hvis man googler ’kringkastingsråd + supperåd’ får man 27 000 treff”, skrev Civita-leder Kristin Clemet i en blogg nylig. Etter å ha konsultert teknologisk oppdatert ungdom, mener jeg å kunne tilbakevise dette: Treff der begge ord forekommer, summerer seg til 1370. […] LES MER

Hvorfor så sint, Høyre?

Jeg tror aldri jeg kommer til å forstå Høyres intense motvilje mot nynorsken.   En ting jeg ikke slutter å forundre meg over i min inkludering i det norske samfunnet, er Høyres vedvarende motstand mot det nynorske skriftspråket. Jeg vet smertelig, fra Sri Lanka, hvor viktig det er at ens eget språk har en offisiell […] LES MER

Kunst for alle

Å sikre Kinasamlingen er et politisk ansvar. Etter innbrudd nummer to på to år, pakker ledelsen ved Bergen kunstmuseum ned Kinasamlingen. Også verdifulle kunstverk i Lysverket blir nå gjort utilgjengelige. Handlingene er åpenbart myntet på dem som har kritisert museet for dårlige sikkerhetstiltak, og som foreløpig ikke har kommet med gode, varige og konkrete løsninger. […] LES MER

For flagg og fedreland

Asle Toje mener samling om nasjonalstaten er eneste løsning på problemene innvandringen skaper. – I boken din om Europas problemer i dag tar du utgangspunkt i den franske politiske teoretikeren Alexis de Tocqueville (1805-1859) og hans skepsis til utslagene av den franske revolusjonen (1789). Hvorfor? – Revolusjonens slagord var ”frihet, likhet og brorskap”. Bedre grunnprinsipper […] LES MER

Utan norm, ingen nynorsk

Ny nynorsknormal kunne ha gått lenger i å vere tydeleg og klar, men reforma er eit steg i rett retning. Språkrådet reiste på ferie og lanserte ei etterlengta ny nynorskrettskriving, den første nynorsknormalen på over 50 år for det offentlege og skulen. At det umiddelbart blir rabalder mellom mållaga var ikkje anna enn venta. Det […] LES MER

Amatørenes inntogsmarsj

Byrådet skal ikke gå på tiggerferd til tomtespekulanter. «Vi kan ha vært naive», sier tidligere kulturbyråd Harald Hove (H) om farsen rundt utbyggingen på Nøstet. Byråden har ikke bare vært naiv. Han har oppført seg uprofesjonelt. Det er verre. Det skapes et inntrykk av at politikere som lar seg bruke av utbyggere. Som saken i […] LES MER

Vår nasjonale vanskjøtsel

Kan «Skrik»-salget få myndighetenes, og nasjonens, øyne opp for hvilke kulturelle verdier vi har å forvalte? Et millionskrik fra New York har igjen gjort oss oppmerksom på hvor dårlig kulturnasjonen Norge forvalter sine kunstneriske verdier. Et måpende utland lurer på hvor elendig det er mulig å ta hånd om verdensarven etter Edvard Munch. Og nå […] LES MER