Arkiv | Helse/sosial RSS-strøm for denne seksjonen

Arrester byråkratene. De har stjålet tiden.

  «Helsetjenesteopprøret» vil gi oss pasientenes drømmesykehus. Dessverre kan det bli skattebetalernes mareritt. Misnøyen med helsebyråkratiet uttrykkes ikke lenger i det stille. De offisielle kanalene har tydeligvis gått tett. For irritasjonen over unødvendige papirflytteoppgaver har eksplodert og blitt til «Helsetjenesteaksjonen.» Aksjonen begynte med at ti profilerte leger skrev en kronikk i Tidsskrift for Den norske […] LES MER

Gi oss de rene og ranke

Jeg vurderer å skifte syn på næringsministeren. La meg åpne ærlig, direkte og nokså plumpt: Jeg liker ikke næringsminister Trond Giske. Ikke fordi jeg ofte er uenig med ham rent politisk, men fordi jeg mener han er for kjepphøy, for selvsikker og for ufeilbarlig som politiker. Giske styrer Næringsdepartementet som sitt eget lille fyrstedømme, og […] LES MER

Den svenske fare

  Er Norge et oljeprisfall og en blå regjering fra å bli som Sverige? For de fleste av oss er dårlig råd noe vi har i studietiden, kanskje også i etableringsårene, men deretter fyker vi inn i en stor, velfødd middelklasse. Der omgås vi hverandre, og legger knapt merke til at det finnes en annen […] LES MER

Gode tiltak smuldrer bort

Bergens Tidende har tidligere skrevet om drastiske budsjettkutt i Bufetat Region Vest. I går fikk vi denne henvendelsen til fylkeskontoret i Fellesorganisasjonen Hordaland:   ”Jeg leser med forferdelse at Bufetat Region Vest reduserer tjeneste tilbudet sitt kraftig. Jeg er tillitsvalgt i FO og jobber i en kommunal barneverntjeneste i en liten kommune i Hordaland. Med […] LES MER

Sykdommer vi kan unngå

Verdens helseforsamling vedtok i 2012 et ambisiøst mål om å redusere for tidlig død av hjertekarsykdom, kreft, kronisk lungesykdom og diabetes med 25%  innen 2025. Disse fire sykdommene er knyttet til levevaner: tobakk, usunt kosthold, stillesitting og for mye alkohol. Vi har nylig deltatt i utarbeidelsen av en rapport som del av oppfølgingen i Norge. […] LES MER

Han lå der på stuegulvet

Mor fant ham på stuegulvet en tidlig morgen. Bevisst, men snøvlende og uklar. Nok en gang hadde han falt.   Han hadde hatt en del fall den senere tid. Hvor lenge han hadde lagt der, vet ingen. Heller ikke han. Far var bare aldersdement, urolig og skrøpelig til bens, en dårlig kombinasjon. 90 år gammel. […] LES MER

Trygghet for de minste

Ettåringers møte med barnehagen kan være skremmende. Å møte et kvalifisert personale som har tid og kunnskap, gir trygghet.     I programserien «Vårt lille land» på TV2 onsdag 14. februar ble problemstillinger knyttet til ettåringers møte med barnehagen tatt opp. Det vises her til forskning som bekrefter at det kan være både traumatisk og stressende […] LES MER

Solidaritet på nytt

Er vi moralsk forpliktet til et fellesskap vi tviler på? Still deg selv noen spørsmål: Hvis du sto i helsekø, la oss si for operasjon av hoften, og tiden bare gikk – ville du da på ett eller annet tidspunkt vurdere alternativer i det private helsevesenet? Hvis dine gamle foreldre opplevde en hjemmehjelpstjeneste under enhver […] LES MER

Vår nye sjelefred

CT-scanneren er blitt den nye skriftestolen der ein kan bli reinsa for sine synder og angsten for kreft. Apoteket er den nye nattverda der ein i staden for Jesu blod serverar blodfortynnande.   Velferdsstaten er i ferd med å drukna i sjukdommar den sjølv er med på å skapa, skriv Eivind Meland, fastlege og professor […] LES MER

Lønseth har misforstått

Jeg er glad Lønseth mener at praksisen har vært for streng i forhold til hva som var lovgivers intensjon.    Les også: Barnas utstrakte hånd  – Rune Berglund Steen svarer Lønseth.   På lørdag hadde statssekretær Pål K. Lønseth et leserinnlegg på trykk i BT med tittelen «Når asylsøkere biter seg fast». Som leder i Støtteforeningen […] LES MER