Arkiv | Religion/livssyn RSS-strøm for denne seksjonen

Om barnetro, ungdomsopprør og voksentvil

Jeg leser denne uken at stadig færre barn døpes i kirken og tenker at jeg selv også ville ha latt være – om jeg hadde barn. Jeg ble selv døpt tidlig på høsten 1985, av foreldre som kun er kristne i den forstand at de selv engang ble døpt. Ingen fadder tok det på seg å […] LES MER

Mangfold i praksis

Ukjente talere tente Oslo Symposium, men KrF-leder Knut Arild Hareide utfordret.  «Her er en makroøkonomisk nøtt”, sa husmor Lill May Vestly fra Kristiansand. ”Hvis to kvinner er hjemme med hver sine tre barn, er de gammeldagse husmødre, har null lønn og null rettigheter. Hvis de bytter barn, derimot, og oppretter hver sin familiebarnehage, blir de […] LES MER

Et råttent ettermæle

Ratzingers ettermæle som åndelig leder ble ødelagt av hans overdrevne omsorg for prester som hadde begått overgrep mot barn.   Paven offentliggjorde mandag at han ville trekke seg. Som åndelig leder var Joseph Ratzinger sentral i flere alvorlige feilvalg i Den katolske kirke. Han kommer for alltid til å bli forbundet med overgrepssakene under hans […] LES MER

Nådeløst velgermarked

Det hjelper lite å «eie» saker, hvis eierskapet ikke utløser stemmer. Meningsmålinger viser at det er flertall for å gi asylbarna opphold og flertall mot oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. Nesten halve folket er mot norsk deltakelse i krig i Afghanistan og Mali. Dessuten er det et digert flertall mot EU-medlemskap, og et stort mindretall […] LES MER

Religion vil bli viktigere for folk

Vi tror at religion kommer til å spille en større rolle i fremtiden enn det den har gjort siden andre verdenskrig.   Mens Den norske kirke en gang på 90-tallet mistet selvtilliten, mistet samfunnet troen på kirkens relevans i samfunnsspørsmål. Resultat: Vi er i ferd med å miste vesentlig forståelse for religionens betydning for egen […] LES MER

– Homofile bør ikke få gifte seg i kirken

Homofile og heterofile samliv er ulike og bør vurderes og behandles ulikt.   Samlivsutvalget har levert sin innstilling. Alle er enige om at ekteskapet er den beste ramme for seksuelt samliv, fordi det bedre enn samboskapet legger til rette for trofasthet og bedre tar vare på den som måtte være den svakere part i samlivet. […] LES MER

Antifa og intifada

    Ungdomsorganisasjoner på venstresiden støtter palestinerne i Midtøsten-konflikten. Sjokkert? Journalist Ivar Fjeld fra Sotra har en fortid i AUF, og deltok i sommerleiren på Utøya i 1986 og 1987. Senere ble han kristen, Israel-venn og flittig blogger. I går la han frem en pamflett kalt «Den rødgrønne terrorøya”. Omslaget viser en rose på en […] LES MER

Du skal ikke furte

Det er surt å miste privilegier. Men det er ikke noe argument for å opprettholde dem. En gang på det fjerne 90-tallet, i en av rogalandets pietistiske forsteder, søkte jeg om å få livssynsundervisning på barneskolen. Det ble avslått som «upraktisk». Noen år senere hadde verden gått litt fremover og det statssekulære presset økt, og ungdomsskolen […] LES MER

Den puritanske staten

Grensene for statleg innblanding i private liv og det sivile samfunn bør bli utgreiingsoppgåve for eit nytt trus- og livssynsutval. Knapt noko anna europeisk land går så grundig til verks som Noreg i oppryddinga etter det for lengst mølletne livssynsmonopolet til den fordums statskyrkja. Det regjeringsoppnemnde trus- og livssynsutvalet lid av religiøs reingjeringsmani, i eit […] LES MER

Norske muslimar i skvis

Er unge, norske muslimar ein fare for samfunnet? Organisasjonen Islam Net, med to tusen betalande medlemer, framstiller seg sjølv som eit ikkje-valdeleg bolverk mot radikalisering. Denne framstillinga inviterer til frykt for at det finst eit potensial for valdeleg islamisme blant mange unge nordmenn, samtidig som muslimsk terror har nådd Noreg. Moderate muslimar må mobilisera mot […] LES MER