Detaljer og bagateller

Da er vi i gang med fjerde uke av faktasjekk.no. En uke til valget. Det skal bli interessant å se om politikerne fristes til å smøre enda tykkere på i slutten av valgkampen. Tilbakemeldingene på faktasjekk.no har stort sett vært gode, selv om vi var forberedt på kritikk. Noen kritikere har imidlertid ment at vi […] LES MER