Reformer i PFU

Medienes etiske standard kommer stadig sterkere i fokus. Den utfordringen må vi ta. Lørdagsrevyens romfolkreportasje 12. januar har skapt ny debatt om etikken i landets mediehus. NRK fremstilte det som nærmest uforståelig at en kvinne ble idømt fengselsstraff for menneskehandel, men utelot flere vesentlige momenter. Kvinnen ble bl.a. dømt for medvirkning til voldtekt av sin […] LES MER

Kvotering ved universitetet

Det er ikke gjort i en håndvending å få flere kvinner til topps i akademia. Å gå på akkord med kvalitet på veien, er direkte uklokt. Leiv Marsteintredet ble vurdert som klart bedre enn sin kvinnelige motstander av sakkyndige. Hun, vel å merke også kvalifisert, fikk jobb som førsteamanuensis i sammenlignende politikk ved UiB. Han […] LES MER

Et naivt Norge

Vi kan ikke leve med at norsk olje- og gassindustri ligger åpent til for terroranslag. Gisseldramaet i Algerie er en brutal påminnelse om at Norge har realinteresser rundt omkring i verden, ikke bare fromme ønsker om fred og fryd og fordragelighet. Norsk næringsliv, anført av delvis statseide selskaper som Statoil, Telenor, Yara og Hydro, er […] LES MER

Alle skal utfordres

Undervisning skal være givende både for svake og sterke elever, men all nivådeling må foretas med kløkt. I tirsdagens BT kunne vi lese om Søreide skole, som deler inn elevene etter ferdighetsnivå i norsk og engelsk. Foreldre raser, og forteller om tapergrupper, stigmatisering og søvnløse barn. Enhetsskolens nærmest umulige oppgave er å tilby ett undervisningsprogram […] LES MER

Dystert for fredsprosessen

Høyresiden dominerer israelsk politikk, og Netanyahu ble gjenvalgt. Tostatsløsningen er snart på historiens skraphaug. Israelske velgere har talt: Statsministeren i Israel blir etter alt å dømme hetende Benjamin Netanyahu også de neste årene. Selv gjorde han og Likud-partiet hans et dårlig valg. Men det blir utjevnet av fremgang for andre partier på høyresiden. Særlig noterte […] LES MER

Militær intervensjon i Nord-Afrika

Det kan finnes gode grunner til at Norge skal engasjere seg i Mali. Men det er ikke gitt at det engasjementet skal være militært. Ekstremistiske islamistgrupper har gått til et brutalt angrep på et delvis norsk gassanlegg i Algerie. Så langt vet vi at 37 gisler ble drept under terrorangrepet. Fem nordmenn er stadig savnet. […] LES MER

Fremtidsrettet bryllupspolitikk

Ekteskapet er en juridisk kontrakt som bør inngås under oppsyn av staten, ikke høyere makter. I sin religionspolitiske utredning «Det livssynsåpne samfunn», foreslår det statlig oppnevnte Stålsett-utvalget en rekke tiltak som vil svekke Den norske kirkes posisjon. Et av de mer kontroversielle er å frata kirken, og øvrige trossamfunn, vigselsretten. Det innebærer at alle som […] LES MER

Marerittet i ørkenen

Statoil-ansatte er blitt uskyldige ofre i et gisseldrama det var nærmest umulig å sikre seg mot.   Når konflikten i Mali har fått dramatiske konsekvenser for familier på Vestlandet, viser det hvor internasjonal norsk petroleumsvirksomhet er. Mens noen reiser ut i Nordsjøen på jobb, drar andre til Algerie. Å operere et gassanlegg i Sahara-ørkenen, nær […] LES MER

Statens somletrikk

Staten burde visst å sette pris på at Bergen bygger en bybane som er blitt et nasjonalt og skandinavisk mønsterprosjekt. Samferdselsdepartementet mangler respekt for lokalpolitikerne i Bergen og Hordaland. Statssekretær Sigrid Brattabø Handegard (Sp) vil ikke engang opplyse om grunnen til at det vil ta mer enn ett års behandlingstid på søknaden om forlengelse av […] LES MER

Oljebrems i sentrum

KrFs «veto» mot oljeutbygging i Lofoten er bra, om ikke annet fordi det vil bringe miljø og klima inn i valgkampen. Kristelig Folkeparti har noe miljøpolitisk troverdighet. Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering gikk av i 2000 fordi flertallet på Stortinget – Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet presset gjennom en åpning for å bygge forurensende gasskraftverk. I går […] LES MER