Kledde seg naken for sin portrettør

Det er grunnleggende feil at Ola Borten Moe fritt kan iføre seg sin mørke dress og gå på jobb dagen etter som om intet er skjedd – mens den kvinnelige varsleren blir hengt ut av landets ledende politiske journalister som moralist. Fra ens egne skal en ha det. En VG-redaktørs portrett av Senterpartiets kronprins har […] LES MER

Gje skulen tillit og ansvar

Kva vil krevjast for å halda på vår velstand når oljeinntektene fell bort?   Noreg var ikkje nokovelståande land før me byrja med oljeutvinning og fiskeoppdrett. Ikkje minst takka vere desse næringane er me blitt eit rikt folkeferd og har råd til høg levestandard og gode velferdsordningar. Korleis levekåra blir når oljeeventyret er slutt og […] LES MER

Kampen om klasserommet

I kampen om å bestemme i klasserommet er læreren satt på sidelinjen. Det er på tide at vi lærere reiser oss, og med klar og tydelig stemme forteller hvor skapet skal stå. Det tar minst fire år med høyere utdanning å bli lærer. De fleste av oss har flere år på skolebenken enn det. Vi […] LES MER

Bergens folkevalgte er umyndiggjort

Jeg har sittet i bystyret i Bergen i 26 år. Aldri i disse 26 årene har bystyret hatt så liten innflytelse som nå. Bystyrets betydning er nær null. Det er alarmerende for alle som ønsker et velfungerende demokrati. Aldri har de folkevalgte hatt så små muligheter til selv å ta opp saker som nå. Aldri […] LES MER

Ein skjemaslave blir til

Ein blivande lege si reise frå naiv idealist til resignert diagnosekodar. «Hvem skal ha utskriften? Hvorfor skrives dokumentet ut? Hvem er makuleringsansvarlig?» Eg var på mi fyrste utplassering som medisinstudent, og hadde laga utskrivingsrapport til ein pasient. Sjølv etter å ha søkt om datatilgang eit par månader på førehand, skaffa meg politiattest, signert tausheitserklæringar både […] LES MER

Barna blir taperne – igjen

Regjeringen la 5. april frem forslag til endringer i barnevernloven.  Vi er redd det blir barna som får lide, også denne gangen.    Det offentlige har mange oppgaver som skal løses. De skal ikke bare løses godt, de skal også løses uten et for stort bruk av samfunnets ressurser. En klassisk problemstilling er hvorvidt en […] LES MER

Viseadministrerande pappa

Eg hugsar enno den kjensla: Å stå åleine att i barnehagen og vente på far min.   Eg er 41, far til to på 3 og 5, bonuspappa til ein 17-åring, eg er viseadministrerande direktør i eit børsnotert selskap med ca 800 tilsette, eg har fleire krevjande styreverv. For første gong har nokon spurt meg: […] LES MER

Opprøret mot tomhet

Europas storhetstid vekkes med tyngde i Odd Nerdrums malerier. For det er han blitt straffet. Kunst er gudenes språk. Malt med flytende ord fra en annen dimensjon, bryter kunsten begrensninger, opponerer mot likegyldighet og maner til samfunnsendringer. De virkelig store kunstnerne har vært som profeter i brytningstider da de kulturelle veivalgene var avgjørende, de har […] LES MER

Null vilje til samarbeid

Klimaendring blir omtala som ei av vår tids store politiske saker.  Mi tese: Planeten kjem til å klare seg heilt fint slik han har gjort i millionar av år.   Den dominerande konsensusen i den offentlege debatten er at menneskeskapte utslepp av såkalla klimagassar, først og fremst CO2, er med på å endre klimaet i […] LES MER

Derfor anket vi ikke

Vi er uenige i tingrettens vurdering om at UNE ikke hadde synliggjort godt nok avveiningen mellom hensynet til barnets beste og innvandringsregulerende hensyn.   Da Utlendingsnemnda (UNE) bestemte at vi ikke anker dommen i Oslo tingrett i den såkalte Nathan-saken, fikk vi inn spørsmål fra alle kanter og vinkler. Det ble svar i diverse mediekanaler, […] LES MER