Nøkkelord arkiver: 22. juli

Politikkens konstanter

Et halvt årtusen endrer ikke menneskets og politikkens vesen: Machiavelli er evig aktuell for alle som vil forstå politikk. Året er 1513, byen er Firenze, og den italienske statsmannen Niccolò Machiavelli skriver at «den kloke fyrste bør utpønske en metode for å sikre seg at hans borgere, bestandig og under alle omstendigheter, trenger ham og […] LES MER

Trygghet og frihet

Jo mer man overvåker, desto mer kan det bli å overvåke. PST-sjefen sa det selv i går: Det viktige er å finne balansen mellom trygghet og frihet. Enkelt er det ikke. Etter 11. september 2001 har det gått i høy fart mot ”mer trygghet” på bekostning av frihet i verden som helhet. Aksept for økt […] LES MER

Tid for pessimisme

Offentlig sektor er overmoden for drastiske endringer. Her er syv grunner til at det ikke vil skje. Året 2012 ga oss to uunnværlige lærestykker. Det første var Gjørv-kommisjonens rapport om 22. juli, som river bort illusjonen om et veldrevet offentlig Norge, og viser oss en virkelighet av handlingsvegring, uklare ansvarsforhold og bøttevis med unødvendig byråkrati. […] LES MER

Drep oss herre, men ikkje med graut

Noe er riv ruskende galt med prinsippene det offentlige styres etter. Media oppsummerer året. De mest interessante bøkene, filmene, platene og hendelsene identifiseres og presenteres i kavalkader. Gjensynet skaper en følelse av at historien om 2012 blir servert på et sølvfat. Følelsen er falsk. For i kavalkadene er alle hendelsene punktvise og løsrevet fra sin […] LES MER

Tragediens utropstegn

Etter en uke med politisk prosess, er NRKs terrordokumentar en sterk retur til utgangspunktet. Det er nesten ikke til å holde ut. NRKs 90 minutter lange dokumentar om 22. juli 2011, som ble vist i går kveld, er så sterk, så grundig dokumentert og belagt med vitneskildringer, at det er nesten som om man er […] LES MER

Dansen rundt ansvaret

Landet trenger bedre terrorberedskap, men også en forståelse av hva det vil si å ta ansvar. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avsluttet i går ettermiddag sine høringer om Gjørv-kommisjonens rapport med utspørringen av Jens Stoltenberg. Aldri har en statsminister stått i en slik situasjon, men det er vanskelig å si at vi ble så mye klokere. […] LES MER

Barnets forstenede smerte

 Aage Storm Borcgrevinks forklaringshypoteser samsvarer godt med eksisterende kunnskap om betydningen  mishandling fra omsorgsfigurer har for barns utvikling. Jeg skal ikke ta stilling til hvorvidt Borchgrevinks offentliggjøring av taushetsbelagt material i boken «En norsk tragedie» er etisk betenkelig eller ei. Under enhver annen omstendighet ville jeg ment at det er grovt uetisk å offentliggjøre en […] LES MER

Guten frå Nedre Silkestrå

Aage Storm Borchgrevink har skrive den boka som måtte skrivast om Anders Behring Breivik: Sterk, opprivande og medfølande. Anders Behring Breiviks barndom kunne ikkje liggje i mørket i jakta etter å skjøne det uskjønelege. Når alle steinar skulle snuast, kunne ikkje grunnsteinen forbli urørt: Barnet Anders måtte få lys på seg – og med det […] LES MER

Ikke mer overvåking

Et flertall i befolkningen ønsker mer overvåking etter 22. juli-terroren. Det ønsket bør ikke imøtekommes. En fersk undersøkelse viser at over 70 prosent av det norske folk ønsker at myndighetene skal kunne føre sterkere kontroll med innbyggerne for å bekjempe kriminalitet. Dermed vet myndighetene at de – dersom de skulle ønske det – har opinionens […] LES MER

Når nøden er størst …

Arbeidet med det nye nødnettet må komme under sterk kontroll før det havarerer. I løpet av 2015 skal Norge ha fått et fullt utbygd nødnett, et digitalt og avlyttingssikkert samband som vil gjøre det mulig for politi, brann- og helseetater å kommunisere direkte med hverandre i krise- eller terrorsituasjoner. Det var i hvert fall intensjonen, […] LES MER