Nøkkelord arkiver: asyl

Det er snakk om barn, Lønseth!

Statssekretær Pål Lønseth har meget sterk tro på saksbehandlingens kvalitet hos UDI og UNE. Det har likevel vært mange saker i det siste der vedtak måtte omgjøres etter at feil ble funnet. Det finnes mange grunner for asylsøkere med avslag til ikke å returnere frivillig til sine opprinnelsesland. Mange av disse grunnene er ikke lagt […] LES MER

Står varmhjertet opp for Nathan

Så lenge vi ikke fører en forsvarlig rettssikker saksbehandling for asylbarna, vil vi igjen og igjen oppleve slike debatter.   Asylvesenet har vært i Bergen og satt skapet på plass, ettertrykkelig! Selvsagt etter ordre fra høyeste hold; Jens og Grete. Etter først å ha forhåndsannonsert sitt standpunkt i BT av 9.2 deltok dets utsendte i NRKs Debatten, […] LES MER

Ufornuft og følelser

Høyres lokalpolitiske engasjement for Nathan er et følelsesutbrudd. I dag kommer  Nathan-saken opp i tingretten i Oslo. Utfallet er mer usikkert enn mange bergensere liker. Men det vi vet, er at Bergen bystyres syn på tolkningen av Utlendingsforskriften, ikke vil bli tillagt et snøfnuggs vekt. Høyres lokalpolitikere har et prinsippløst engasjement for Nathan. De skjuler […] LES MER

Amnesti er urettferdig

Aina Heldal Bøe og jeg er enige om at Norge skal ha en streng og rettferdig asylpolitikk. Men jeg er ikke enig i at jeg har misforstått hva som er de rette virkemidlene for å realisere en slik politikk. Jeg vil heller si at det er Bøe som har misforstått. LES MER

Store ord er ikkje nok, Lysbakken!

Vi må ikkje gløyme Garolin. Når Stoltenberg og Lysbakken gløymer må vi minne dei på medansvaret deira, og mogelegheita deira til å hindre at slikt skjer igjen. LES MER

La dem slippe inn i varmen!

Den rød-grønne regjeringen kan bli husket som den regjeringen som gjorde seg ansvarlig for et av de verste og mest brutale kollektive overgrep mot barn på norsk jord.

LES MER

Løft blikket!

Hvis en stor nok del av befolkningen, Kirken, barneministeren, mange organisasjoner, og som i denne saken: alle de politiske partiene i Bergen, ikke blir hørt – hva sier det om vårt demokrati?   For tre måneder siden ante jeg ikke at Nathan, min sønns gode venn, ikke hadde lovlig opphold i Norge. Jeg trodde at […] LES MER

Utlendingslova bør endrast

Det er ikkje lett å jobbe i Utlendingsdirektoratet og sjå på det som skjer med papirlause.       Mange personar skulle ha reist frå Noreg etter avslag på asylsøknad. Enkelte av desse kunne likevel jobbe inntil i fjor fordi skatteetaten utferdinga skattekort. Årsaka var delvis dårleg samhandling mellom databasar i to etatar. Dermed har […] LES MER

Norge er blitt et verstingland

BT bryr seg. De har hatt mange reportasjer den siste tiden om urett som begås mot asylsøkere. Flere er varslet. Det er bra. I BT-lederen 2.02. står det skrevet: «Dagens flyktningepolitikk har solid, tverrpolitisk oppslutning». Utrolig nok ser det også ut til at dette er riktig. Men hvordan kan det henge sammen? En politikk som […] LES MER

De kan returnere, men nekter

Personer som får avslag på sin asylsøknad, skal reise hjem. De som ikke gjør det, er returnektere og selv ansvarlig for sin situasjon. Det pågår for tiden en kampanje for at vi skal gi opphold til de såkalte papirløse. I tillegg har bystyret i både Trondheim, Stavanger og Bergen foreslått at personer uten lovlig opphold […] LES MER