Nøkkelord arkiver: barnevern

Barna blir taperne – igjen

Regjeringen la 5. april frem forslag til endringer i barnevernloven.  Vi er redd det blir barna som får lide, også denne gangen.    Det offentlige har mange oppgaver som skal løses. De skal ikke bare løses godt, de skal også løses uten et for stort bruk av samfunnets ressurser. En klassisk problemstilling er hvorvidt en […] LES MER

Gode tiltak smuldrer bort

Bergens Tidende har tidligere skrevet om drastiske budsjettkutt i Bufetat Region Vest. I går fikk vi denne henvendelsen til fylkeskontoret i Fellesorganisasjonen Hordaland:   ”Jeg leser med forferdelse at Bufetat Region Vest reduserer tjeneste tilbudet sitt kraftig. Jeg er tillitsvalgt i FO og jobber i en kommunal barneverntjeneste i en liten kommune i Hordaland. Med […] LES MER

Thorkildsens overtramp

Som stortingsrepresentant kontaktet barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) en polititjenestemann for å påvirke saksgangen i en verserende overgrepssak. Hun imøtegår kritikken med at det ikke finnes noen klare regler for hva som er riktig å gjøre, og at det for henne var et samvittighetsspørsmål. Thorkildsens engasjement for barn er prisverdig, og hun har riktignok ikke […] LES MER