Nøkkelord arkiver: Brukervalg

I utakt med de eldres behov

Bare ti prosent velger private tjenesteytere. Likevel må alle gjennom brukervalget. Og det har aldri vært mindre rom for medbestemmelse enn nå.     De eldre kan velge om hjelpen de har fått tildelt skal utføres av kommunen eller av et privat firma. Slik skal ordningen med fritt brukervalg innen eldreomsorgen fungere. Ordningen er gradvis […] LES MER