Nøkkelord arkiver: bystyret

Makt og demokrati i bystyret

Bystyret er likevel ikke helt maktesløst.   Bystyret er byens øverste folkevalgte organ, og består av 67 mennesker med ulik bakgrunn og med forskjellige meninger organisert i ti partier. Likevel er det ikke her makten ligger, for et knapt flertall har valgt å gi makten videre til de sju personene som utgjør byrådet. Når byrådet […] LES MER

Bergens folkevalgte er umyndiggjort

Jeg har sittet i bystyret i Bergen i 26 år. Aldri i disse 26 årene har bystyret hatt så liten innflytelse som nå. Bystyrets betydning er nær null. Det er alarmerende for alle som ønsker et velfungerende demokrati. Aldri har de folkevalgte hatt så små muligheter til selv å ta opp saker som nå. Aldri […] LES MER

Sjølvvald tagnad

Slik eg vurderer det er tagnaden som byrådsleiaren har valt i denne og andre mistillitssaker, sjølvvald og ikkje tufta på at det er slik i ei parlamentarisk forsamling. LES MER

Kontroll med kontrollørene

Med en stemmes overvekt sikret byrådspartiene seg muligheten til å skifte ut revisorene som skal se dem etter i sømmene.   Et flertall i Bergen bystyre bestående av Høyre, Frp og KrF vedtok med 33 mot 32 stemmer å konkurranseutsette kommunerevisjonen. Begrunnelsen var at man ønsket å sikre at revisjonen er helt og holdent uavhengig […] LES MER