Nøkkelord arkiver: Erna Solberg

Jeg er skuffet, Erna Solberg

Om du blir statsminister, Erna, vil du fortsatt huske at du er vestlending? Da min mann og jeg fortalte om vår kjære Mari som i en alder av 24 år døde i en møteulykke på en glatt og svingete vestlandsvei, hadde vi håpet på debatt. Vi hadde håpet at du, Erna, eller i det minste […] LES MER

En statsminister fra Bergen

Bergen er en upolitisk by i et overpolitisert land, og Erna Solberg kan gjøre fint lite med saken. Dagens Næringsliv må ha kost seg da de minnet oss på det: At Bergen ikke har hatt statsministeren i Norge på 80 år, og at det norske statsstyret i hele etterkrigstiden har vært i hendene på østlendinger […] LES MER

Skolen skal realisere drømmer

Mer kunnskap i skolen vil bidra til å styrke grunnmuren i det norske velferdssamfunnet, skriver Høyre-leder Erna Solberg. Å begrense forskjeller handler om å skape sosial mobilitet, slik at flest mulig kan delta i arbeids- og samfunnslivet. Det betyr at vi trenger en skole som setter hver enkelt elev i stand til å dyrke sitt […] LES MER

Program for makt

Høyre er fortsatt seg selv, men sklir litt mot venstre for å tekkes flere. Den politiske utviklingen i vårt nordvestlige hjørne av verden de siste årene har vært et lite mysterium. Kapitalismen har slitt i synlige kriser i hvert fall siden 2007, noe man skulle tro ville gi et oppsving for partiene til venstre på […] LES MER

La hubroen leve

Snarere enn å gå løs på matjord og artsmangfold for å skaffe boliger, bør Høyre skaffe seg en utleiepolitikk. ”Boliger fremfor hekkende hubro”, lød tittelen på et intervju med Erna Solberg i NTB. Høyre-lederen går riktignok ikke eksplisitt til felts mot hubroen, men hun sier at «boligbygging må settes foran vern når boligmangelen er så […] LES MER