Nøkkelord arkiver: Høyre

Hvor er ambisjonene for forskningen?

I dag ligger de norske investeringene i forskning og innovasjon under gjennomsnittet i OECD, og på bunn i Norden. Høyre har høyere ambisjoner. I forrige uke besøkte jeg og kolleger på Stortinget verdens største «laboratorium», CERN i Sveits. Resultatene gir forskerne mulighet til å finne svar på noen av de mest fundamentale spørsmålene om universet.  […] LES MER

Den svenske fare

  Er Norge et oljeprisfall og en blå regjering fra å bli som Sverige? For de fleste av oss er dårlig råd noe vi har i studietiden, kanskje også i etableringsårene, men deretter fyker vi inn i en stor, velfødd middelklasse. Der omgås vi hverandre, og legger knapt merke til at det finnes en annen […] LES MER

Ufornuft og følelser

Høyres lokalpolitiske engasjement for Nathan er et følelsesutbrudd. I dag kommer  Nathan-saken opp i tingretten i Oslo. Utfallet er mer usikkert enn mange bergensere liker. Men det vi vet, er at Bergen bystyres syn på tolkningen av Utlendingsforskriften, ikke vil bli tillagt et snøfnuggs vekt. Høyres lokalpolitikere har et prinsippløst engasjement for Nathan. De skjuler […] LES MER

Fellesskap og politikk

«Ingen har monopol på begrepet «fellesskap», skriver BTs Sjur Holsen 15. 1. Det er selvfølgelig riktig. For meg er fellesskap en følelse vi har, med gjensidig tillit og med felles ansvar for samfunnet vårt. LES MER

Skolen skal realisere drømmer

Mer kunnskap i skolen vil bidra til å styrke grunnmuren i det norske velferdssamfunnet, skriver Høyre-leder Erna Solberg. Å begrense forskjeller handler om å skape sosial mobilitet, slik at flest mulig kan delta i arbeids- og samfunnslivet. Det betyr at vi trenger en skole som setter hver enkelt elev i stand til å dyrke sitt […] LES MER

Velbegrunnet mistillit

Vedlikeholdsetterslepet ved skolene er langt verre enn byrådet hevdet. Elever, foresatte og ansatte i bergensskolen rammes. En samlet opposisjon fremmer mistillitsforslag.

LES MER

Program for makt

Høyre er fortsatt seg selv, men sklir litt mot venstre for å tekkes flere. Den politiske utviklingen i vårt nordvestlige hjørne av verden de siste årene har vært et lite mysterium. Kapitalismen har slitt i synlige kriser i hvert fall siden 2007, noe man skulle tro ville gi et oppsving for partiene til venstre på […] LES MER

La hubroen leve

Snarere enn å gå løs på matjord og artsmangfold for å skaffe boliger, bør Høyre skaffe seg en utleiepolitikk. ”Boliger fremfor hekkende hubro”, lød tittelen på et intervju med Erna Solberg i NTB. Høyre-lederen går riktignok ikke eksplisitt til felts mot hubroen, men hun sier at «boligbygging må settes foran vern når boligmangelen er så […] LES MER

Valget fortsatt åpent

Spørsmålet er hva som veier tyngst for velgerne, misnøyen med regjeringen eller frykten for Frp. Han ventet til han ble spurt, men da var Jens Stoltenberg også rask: Problemet med alternativet opposisjonen tilbyr velgerne, er at Høyre og Fremskrittspartiet ikke har avklart grunnlaget for den økonomiske politikken. Hvor mye mer av oljeformuen skal egentlig brukes? […] LES MER

Forbud mot tigging

«Høyre på sitt verste», var Venstre-leder Trine Skei Grandes spontane kommentar til Høyres vedtak om å forby tigging. Hun mente partiet med dette vedtaket har tuklet med sin liberale profil, og bekreftet Høyre som et i første rekke konservativt parti. Det var et uheldig vedtak. Mange som satt i salen fikk en beklemmende følelse av […] LES MER