Nøkkelord arkiver: høysensitivitet

Er du større enn deg selv kanskje?

Hvem har definisjonsmakten på hva som er en «svakhet» og hva som er en «styrke?» I et inkluderende samfunn er styrke, sårbarhet og sensitivitet ikke motpoler, men gode støttespillere for hverandre.   Setningen over er henter fra Inger Hagerups dikt «mauren». Når vi hele tiden sammenligner og blir sammenlignet med størrelser utenfor oss selv – […] LES MER