Nøkkelord arkiver: klima

Vi kan ikke sove nå

Verden preges stadig mer av at klimaet er i endring (…) Hvordan vi takler utfordringene fra de menneskeskapte klimaendringene vil ha avgjørende betydning for liv og velferd.» Med slike formuleringer på plass, typiske for det man finner på nettsidene til våre partier, skulle vi vel også vente og se klima som et sentralt tema i […] LES MER

Troverdighetens riddere

  Norges troverdighet som miljø- og klimanasjon klamrer seg til sperregrensen. I lang tid har det har det vært et overveldende flertall i Stortinget for å åpne feltene utenfor Lofoten for oljeboring. Det minner om et mirakel at de fortsatt er vernet. Men mirakler finnes ikke. Det er tre, små stabeiser av noen partier som […] LES MER

Nyttårsønske

I Norge har vi en unik mulighet til å bety noe mer for verden enn vår størrelse skulle tilsi. Noen ganger blir jeg fryktelig lei av politikken. Det er når den mister sine egentlige mål av syne, og handler om alt annet enn det som er de viktigste spørsmålene i vår tid. Iblant tenker jeg […] LES MER

Litt, men lekkert

Julen er høytid for husholdningenes miljøsynder. For oss som lett mister motivasjonen til å leve klimavennlig, kan julen være en fin anledning for et krafttak. Jeg innbiller meg  at jeg er veldig miljøbevisst. Det vil si, jeg er fullstendig bevisst på hvordan jeg kunne ha levd et miljøvennlig liv. I praksis går det ofte dårlig. […] LES MER

Varmt vær i vente

Klimaet sliter fremdeles med overgangen fra vitenskap til politikk. Før Fremskrittspartiets landsmøte i april, erklærte partiets klimapolitiske talsmann Per Willy Amundsen at det er sterk grunn til å tro at virkningene av CO2 i atmosfæren er marginale. Og la til at han har mye større tro på at solaktiviteten påvirker temperaturen. Noter deg at «tro» […] LES MER

Det hastar!

Ein totalkvote for årlege utslepp globalt, som reduserast år for år etter naudsynte klimamål, kan redde jorda for etterkommarane våre. Totalkvoten kan så auksjonerast ut til selskap som vinn ut fossilt drivstoff. Men då må landa i verda bli einige.     Kjende økonomar har i fleire år peika på at det let seg gjera […] LES MER