Nøkkelord arkiver: Klimarealistene

Null vilje til samarbeid

Klimaendring blir omtala som ei av vår tids store politiske saker.  Mi tese: Planeten kjem til å klare seg heilt fint slik han har gjort i millionar av år.   Den dominerande konsensusen i den offentlege debatten er at menneskeskapte utslepp av såkalla klimagassar, først og fremst CO2, er med på å endre klimaet i […] LES MER