Nøkkelord arkiver: mistillit

Sjølvvald tagnad

Slik eg vurderer det er tagnaden som byrådsleiaren har valt i denne og andre mistillitssaker, sjølvvald og ikkje tufta på at det er slik i ei parlamentarisk forsamling. LES MER

Om parlamentariske spilleregler

Jeg er ikke medlem av Bergen bystyre, og det ville vært svært uryddig om jeg skulle deltatt i en debatt som handler om mine overordnes tillit til meg. LES MER

Velbegrunnet mistillit

Vedlikeholdsetterslepet ved skolene er langt verre enn byrådet hevdet. Elever, foresatte og ansatte i bergensskolen rammes. En samlet opposisjon fremmer mistillitsforslag.

LES MER