Nøkkelord arkiver: mobbing

Mobbing ut av skulen!

Lova til trass, det er elevar som blir mobba i skulane våre. Altfor mange og altfor ofte, og det er ikkje greitt!   «Per kan ikkje lese  – og det er ordføraren sin feil». Formuleringa, som eg har lånt frå ein sentral skulemann her frå fylket, peiker på noko som er vesentleg for at vi skal […] LES MER

Undervising til strykkarakter

HiB sitt mobbefokus er for dårleg, og departementet sine retningslinjer for vage. LES MER

Vi må lære

Historia til June rører oss fordi vi kjenner oss igjen. LES MER

Snille jenter

Snille jenter kan vere dei verste mobbarane. LES MER

Mine bekjennelser

Jeg har selv opplevd hvor djevelske barn kan være Bergens Tidendes reportasje om Steffen Ekrems oppvekst på Fjell har skapt reaksjoner. Jeg var blant dem som leste artikkelen fra start til slutt uten å løfte blikket, skremt av hvordan barn og ungdom kan oppføre seg mot hverandre. Steffens historie er skrekkeksempelet på hvordan mobbing kan […] LES MER

Dømt til å mislykkast?

Elevar som vert usett for mobbing er prisgitt skulen dei går på. Nokre skular har ikkje føresetnader for å stoppe mobbinga. Les også: Barn vet hva de gjør Vi trenger mobbebegrepet Den feige majoritet     Noreg vert internasjonaltsett som verdsmeistrar i arbeid mot mobbing. Alt tidleg på 1980-talet fekk vi dei første landsomfattande tiltaka. […] LES MER

Barn vet hva de gjør

Nå skal jeg være helt ærlig. Jeg skal være brutalt ærlig. Barn som mobber mener noe vondt med det.     Tirsdag denne uken ble skolen jeg jobber på besøkt av en ny kampanje. «Bruk Hue» er rettet mot skoleelever og deres foreldre og dreier seg om digital mobbing. I løpet av en time ble […] LES MER

Den feige majoritet

Jeg er ikke så opptatt av mobbeofre og mobbere. Jeg er mest opptatt av den store massen, den gemene hop, de som ikke mobbet særlig ofte, men heller ikke grep inn og hindret; de som utgjør selve samfunnet.   Bergens Tidende har startet sin mobbeserie. Her presenteres plagede menneskers intime historier om nedverdigende behandling. All […] LES MER

Ekko-effekten

Barn er kopimaskiner. Mobbing handler også om hva vi foreldre lirer av oss. Vi foreldreer ikke bare en del av løsningen på mobbetragedien. Vi er også en del av problemet. Grunnen er at rundt våre bein vrimler våre genetiske avtrykk som små båndopptakere, og memorerer og avspiller våre verste utfall, innfall, småligheter og fordommer. De […] LES MER

Vi trenger mobbebegrepet

Som mor og pedagog begriper jeg bare ikke at voksne kan velge å ignorere at barn blir plaget og utestengt for eksempel fra sitt klassemiljø.   «Vær en venn» er tittelen på BT sin nye serie med fokus på mobbing i skolen. Jeg håper og tror at prosjektet vil bidra til at enda flere barn og voksne tar avstand fra […] LES MER