Nøkkelord arkiver: Nordområdene

Overivrig Borten Moe

Oljeminister Ola Borten Moes egenrådighet svekker regjeringsfellesskapet . I talen sin på oljemessen i Stavanger åpnet oljeminister Ola Borten Moe for petroleumsvirksomhet ”helt opp mot Nordpolen». Statsministeren, utenriksministeren og miljøvernministeren har vært nødt til å tilbakevise at dette er regjeringens politikk. Uenighet om olje- og miljøpolitikk er ikke noe nytt i det rød-grønne samarbeidet. Få […] LES MER

Profitt og prinsipper

Hvor autoritært kan Russland bli før det blir vanskelig for Jonas Gahr Støre? Frem til om lag 1990, da Sovjetunionen brøt sammen, mente deler av venstresiden at kontakt med kommunistiske diktaturer var nødvendig blant annet for å forebygge at den kalde krigen ble varm. En mindre del av denne venstresiden var også litt for villig […] LES MER