Nøkkelord arkiver: norskfaget

Uklårt frå Utdanningsdirektoratet

Nokre av dei tomme kompetansemåla er luka ut av Utdanningsdirektoratet sitt nye utkast til læreplan i norsk, men ikkje alle.   I 2012 har Utdanningsdirektoratet (UDIR) sendt ut to utkast til læreplan for norskfaget. Det første vart råka av hard kritikk. Kompetansemåla mangla realitetskontakt. Og jamvel om det vart presentert som kultur- og kommunikasjonsfag, var […] LES MER

Norskfaget – kva bør gjerast?

Utdanningsdirektoratet har ikkje levd opp til ansvaret sitt. Dei leverer høgttravande og innhaldstom pedagogisk retorikk og stiller urealistiske krav til elevane i norskfaget.   I det siste er eg blitt invitert som førelesar på kurs for norsklærarar landet rundt, og etter samtale med hundretals norsklærarar ved vidaregåande skular, sit eg att med to klare inntrykk: […] LES MER