Nøkkelord arkiver: nynorsk

Hjartespråket

Nynorsk er meir enn et språk. «Nynorsk er meir enn eit språk det er ein kultur, ein identitet og ei historie!» sa Magni Øvrebotten, leiar for NRK Nynorsk mediesenter på ein Danningskonferanse på Firda 20.11.12. Og alle som ikkje skjønar dette manglar kanskje ei basisdanning, ein toleranse og eit vidsyn som ikkje er Noreg som […] LES MER

Korleis argumentere mot nynorsk?

Er det rom for nynorskmotstandarar når Språkåret 2013 skal hylle norsk språkmangfald? LES MER

Nynorskstudentane skriv betre

Nynorskstudentane skriv gjennomgåande meir poengtert enn bokmålstudentane. Eg har i mange år gitt råd til jusstudentane på Universitetet i Bergen om at studentar som hadde nynorsk som hovudmål på vidaregåande, bør halde fram med å skrive nynorsk når dei skriv jus. Eg har også gitt råd om at studentar som har bokmål som hovudmål, og […] LES MER

Nynorskens kår

Det bør gis karakter i sidemål, men vurderingen kan gjerne inngå i én, samlet norskkarakter. Nynorskens status i skoleverket og i norsk offentlighet har lenge vært under press, noe som gir grunn til bekymring. Sidemål handler ikke bare om fine ord om kulturelt fellesskap og språkrikdom, det handler om noe så praktisk som norskopplæring. Opplæringen […] LES MER

Svensk kulturimperialisme

STOCKHOLMSYNDROMET: Svensk kulturjournalist meiner alt som er galt med norsk kultur skuldast nynorsk og Vestlandet. Slik talar Nordens prøyssarar: Marsj om. Kulturjournalist Martin Aagård i Sveriges største avis, Aftonbladet, må ha vakna midt på natta med eit syn. Det bles opp til debatt om norsk kultur i Noreg mellom mellomaldrande kvit mann (Jon Hustad) og […] LES MER

Læreplan på villspor

Framlegget til ny læreplan som no er på høyring, er full av abstrakte kompetansemål, og opplæring i sidemål blir nedprioritert. Men kvifor er sidemål viktig, og kva grep bør ein ta på politisk hald? LES MER

Utan norm, ingen nynorsk

Ny nynorsknormal kunne ha gått lenger i å vere tydeleg og klar, men reforma er eit steg i rett retning. Språkrådet reiste på ferie og lanserte ei etterlengta ny nynorskrettskriving, den første nynorsknormalen på over 50 år for det offentlege og skulen. At det umiddelbart blir rabalder mellom mållaga var ikkje anna enn venta. Det […] LES MER

Har du hørt om beistemor?

Det er ikke alltid så lett for ungdomsskoleelever å skrive nynorsk.   Nei, det hadde ikke jeg heller. Men det var altså dette en ungdomsskoleelev tenkte var et passende navn på sin bestemor. På nynorsk vel å merke. Nynorsk har vel aldri gått hånd i hånd med studenter i alderen 13 til 19. Men hvem […] LES MER

Favorisér nynorsken!

Ut frå eiga forsking og eigne røynsler tilrår vi ein privilegert status for nynorsk i ein viss periode. Ein kan starta med skuleverk, akademia, massemedia og næringsliv.     Sosiolingvisten Miquel Strubell har peika på at ein språkpolitikk som tek sikte på å verna om regional- og minoritetsspråk, er alt for defensiv og dømd til […] LES MER

Kjærleikens sørgereise

Frå no av er det personleg. Onsdag oppdaga eg at nokon som kalla seg Kjærleiken hadde byrja å følgje meg på Twitter. Ikkje kva som helst kjærleik, synte det seg, men kjærleiken til språket mitt, til nynorsken. «Det gjer vondt å høyre at @SVKristin kanskje skal gjere om på nynorskopplæringa», er første meldinga vedkommande har […] LES MER