Nøkkelord arkiver: Ole-Christian Kvarme

Fremtidsrettet bryllupspolitikk

Ekteskapet er en juridisk kontrakt som bør inngås under oppsyn av staten, ikke høyere makter. I sin religionspolitiske utredning «Det livssynsåpne samfunn», foreslår det statlig oppnevnte Stålsett-utvalget en rekke tiltak som vil svekke Den norske kirkes posisjon. Et av de mer kontroversielle er å frata kirken, og øvrige trossamfunn, vigselsretten. Det innebærer at alle som […] LES MER