Nøkkelord arkiver: prester

Vi trenger flere prester

En prest i Bjørgvin skal i snitt gjennomføre 33 dåper, 27 gravferder, 7 vigsler og 38 konfirmasjoner i løpet av et år. Da trengs flere stillinger. Den norske kirke har 3, 8 millioner medlemmer. Kirken gleder seg over et høyt aktivitetsnivå; vel seks millioner mennesker gikk i fjor til gudstjeneste. Men en prest gjør mer […] LES MER