Nøkkelord arkiver: Raftoprisen

Vi kan ikke sove nå

Verden preges stadig mer av at klimaet er i endring (…) Hvordan vi takler utfordringene fra de menneskeskapte klimaendringene vil ha avgjørende betydning for liv og velferd.» Med slike formuleringer på plass, typiske for det man finner på nettsidene til våre partier, skulle vi vel også vente og se klima som et sentralt tema i […] LES MER

Tiden råder ikke over smerten

  Hvor sterkt står menneskerettighetene i dag? Raftoprisvinner  LIDIJA JUSUPOVA 
forteller om drap, tortur og manglende rettsvern i Tsjetsjenia. Jeg kondolerer dem som har mistet sine nære og kjære, familie og venner i tragedien i Norge i sommer. Tragedien rystet meg langt inn i sjelen. Smerten over tapet kan ikke måles med noe, den bærer man […] LES MER