Nøkkelord arkiver: reservasjonsrett

Abortsøkende kvinners valg må respekteres

Pasientens etiske avveininger og konklusjoner er viktigere enn legens i møte med helsetjenesten.   Helsetjenesten i Norge er organisert slik at alle innbyggere har rett til å stå på listen til en fastlege. Det er fastlegen de skal kunne kontakte som første instans for alle typer helsehjelp. Fastleger har ingen rett til å reservere seg […] LES MER

Legar med grenser

Gud fri oss frå eit samfunn der folk let samvitet styra. Sjå for deg at du skal gifta deg, men sorenskrivaren nektar å signera ekteskapspapira fordi han ikkje trur de giftar dykk av ekte kjærleik. Eller at bankrådgjevaren ikkje vil gje deg lån fordi den store SUV-en du har lyst på vil bidra til å […] LES MER

Er det bare å forby bakstreverske holdninger?

Staten har bestemt at fastleger ikke lenger kan reservere seg mot f.eks. å henvise til svangerskapsavbrudd eller kunstig inseminasjon av lesbiske.   Vi som skriver dette er fastleger og undervisere ved universitetet. I vår egen praksis henviser vi pasienter til svangerskapsavbrudd eller til kunstig inseminasjon av lesbiske. Selv om vi ser de problematiske sidene ved […] LES MER