Nøkkelord arkiver: samferdsel

Det liknar på korrupsjon

Staten si diskriminering av alt utanfor det sentrale Austlandet aukar. Det siste overgrepet er at vi årleg skal betale 10 milliardar kroner til eit håplaust luksusprosjekt dei vil ha seg. Skal vi finne oss i galskapen og uretten? Den siste tida har staten sin aukande maktarroganse vore omtalt i BT av fleire, både redaksjonelt og […] LES MER

Endeleg skipstunnel!

Dette er ein kjempesiger for alle som har jobba for tryggare og enklare ferdsel på sjøen. No veit vi at tunnelen vil bli bygd, og at skipa dermed kan unngå å gå rundt vêrharde Stad.  Prosjektet Stad skipstunnel har vore utgreidd utalige gongar, men eit konkret vedtak om å starte opp har mangla. No legg regjeringa […] LES MER

Vår tids storverk

Året er 1909. Vi står på togperrongen i Bergen. Endelig kan vi sette oss på toget og reise til Oslo – på bare 15 timer. Det er en stor nyvinning og gjør at Norges to største byer endelig er bundet sammen. Kong Haakon åpner Bergensbanen på Voss 27. november 1909 og omtaler den som vår […] LES MER

Valet bør vera lett

    Ferjefri E39 har eit vidare samfunnsperspektiv enn samferdsle. Regjeringa har gjeve løfte om at ei storsatsing for ferjefri E39 frå Kristiansand til Trondheim skal realiserast i løpet av 20 år. Prislappen er sett til 150 milliardar 2013-kroner. Også opposisjonen på Stortinget stør desse planane, – noko som lovar godt for gjennomføring av prosjekta. […] LES MER

Jeg er skuffet, Erna Solberg

Om du blir statsminister, Erna, vil du fortsatt huske at du er vestlending? Da min mann og jeg fortalte om vår kjære Mari som i en alder av 24 år døde i en møteulykke på en glatt og svingete vestlandsvei, hadde vi håpet på debatt. Vi hadde håpet at du, Erna, eller i det minste […] LES MER

Hvor mange skal vi miste?

Den 25. januar i år var det vår families tur å bli en del av den dystre statistikken. Vår kjære umistelige Mari ble drept i en møteulykke. «Vi må bygge veier der folk bor», hevder de folkevalgte, og dermed blir brorparten av ressursene til veibygging og kollektivtrafikk satt inn i utbyggingsprosjekter på det sentrale østland. […] LES MER

Fantasifullt – og farleg

Mange vil ha nye finansieringsmåtar inn i vegbygginga, og nytenking er bra. Men makroøkonomisk orden er endå betre. Mange sukkar over dei dårlege vegane i Noreg – og om ei jernbaneutbygging som har stått på vent i 30 år. Dei har gode poeng. For jamvel om det tidvis har vore ein realauke i statlege løyvingar […] LES MER

Syklisk elendighet

Få områder i politikken er det så stor avstand mellom intensjon og vilje som i sykkelpolitikken. Det er en diger kløft, der brutte løfter og bortforklaringer runger som ekko fra en pinlig fjern fortid. NRK har en god sak om dette i dag, der de refererer fra Syklistenes Landsforbunds store undersøkelse av partienes sykkelpolitikk i […] LES MER