Nøkkelord arkiver: Senterpartiet

Makt, motmakt og avmakt

Styres Norge av en koalisjon bestående av et regjeringsparti og to opposisjonspartier? Liv Signe Navarsete er ingen stor taler og ingen suveren leder av Senterpartiet. Begge deler var tydelig da hun i går holdt sin tale til landsmøtet i Loen. Navarsete ble applaudert ganske varmt både inn og ut, men underveis var det stort sett […] LES MER

Irritasjonsmomentet

Det norskeste av alle partier skal ha landsmøte. ”Det sta norske, det gjenstridige som gjør 1814, 1905 og 1972 til igår. Ergrer, irriterer det deg? Glem det. Godta det. Det vil alltid være iblant oss,” skrev Aftenpostens Hanne Gamnes i 1990, i et av de beste portrettintervjuene norsk presse har sett. Objektet var Senterpartiets John […] LES MER

Nådeløst velgermarked

Det hjelper lite å «eie» saker, hvis eierskapet ikke utløser stemmer. Meningsmålinger viser at det er flertall for å gi asylbarna opphold og flertall mot oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. Nesten halve folket er mot norsk deltakelse i krig i Afghanistan og Mali. Dessuten er det et digert flertall mot EU-medlemskap, og et stort mindretall […] LES MER

Navarsetes hildring

Senterpartiet vil gjerne tro at urbaniseringen er en myte. Det er verre med fakta. Folketallet i Norge øker så mye at alle fylker kan notere et pluss i regnskapet for tilvekst og frafall. Dette forholdet synes å virke sterkt inn på kommunalminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete, kunne vi høre på NRK Radio i går. […] LES MER

Er ikkje barnet hovudpersonen?

Venstre sitt forslag om altruistisk surrogati kan verke tilforlateleg. Det vil sikre at surrogati skjer Norge i «ordna former». Men kva med det etiske dilemmaet ved at inntil tre kvinner blir mødrer til eit og same barn? LES MER

Sjølvvald tagnad

Slik eg vurderer det er tagnaden som byrådsleiaren har valt i denne og andre mistillitssaker, sjølvvald og ikkje tufta på at det er slik i ei parlamentarisk forsamling. LES MER

Ingen øy i verden

Senterpartiet vil at Norge skal være seg selv nok. Velgerne bør vite bedre. Et knippe nokså ekstreme forslag har gitt Liv Signe Navarsetes parti oppmerksomhet i det siste. Poenget er lett å forstå: Senterpartiet sliter med å holde seg over sperregrensen. En dose distriktspopulisme og nasjonal sjølråderett skal hjelpe. Partiet har i sitt nye programutkast […] LES MER

Sp-seier med bismak

Utenriksminister Jonas Gahr Støre forsvarer høyere toll på importert ost. Men han liker det ikke. Det meldes om harde tak i regjeringen. Senterpartiet ville gjerne imøtekomme kravet fra bøndene og Tine om å skjerpe tollen på en del importerte matvarer. Det gjelder både kjøtt og ost, og omleggingen skulle skje ved at man på enkelte […] LES MER

Dansk hortensia mot norsk laks

Tollvernet er viktig for norsk landbruk. Men ettersom vi ønsker tollfrihet for norsk fisk til resten av verden, blir det en vanskelig balansegang. Vi står midt oppe i en aldri så liten handelsfeide med Danmark. Grunnen er at Norge i juli forhøyet tollen på storvokst hortensia, fra null til 72 prosent. Fra danske blomsterhandlere er […] LES MER

Overivrig Borten Moe

Oljeminister Ola Borten Moes egenrådighet svekker regjeringsfellesskapet . I talen sin på oljemessen i Stavanger åpnet oljeminister Ola Borten Moe for petroleumsvirksomhet ”helt opp mot Nordpolen». Statsministeren, utenriksministeren og miljøvernministeren har vært nødt til å tilbakevise at dette er regjeringens politikk. Uenighet om olje- og miljøpolitikk er ikke noe nytt i det rød-grønne samarbeidet. Få […] LES MER