Nøkkelord arkiver: SKOLE

Gje skulen tillit og ansvar

Kva vil krevjast for å halda på vår velstand når oljeinntektene fell bort?   Noreg var ikkje nokovelståande land før me byrja med oljeutvinning og fiskeoppdrett. Ikkje minst takka vere desse næringane er me blitt eit rikt folkeferd og har råd til høg levestandard og gode velferdsordningar. Korleis levekåra blir når oljeeventyret er slutt og […] LES MER

Kampen om klasserommet

I kampen om å bestemme i klasserommet er læreren satt på sidelinjen. Det er på tide at vi lærere reiser oss, og med klar og tydelig stemme forteller hvor skapet skal stå. Det tar minst fire år med høyere utdanning å bli lærer. De fleste av oss har flere år på skolebenken enn det. Vi […] LES MER

Læreplan på villspor

Framlegget til ny læreplan som no er på høyring, er full av abstrakte kompetansemål, og opplæring i sidemål blir nedprioritert. Men kvifor er sidemål viktig, og kva grep bør ein ta på politisk hald? LES MER

Historien om skoleforfallet

«Bergensskolene forfaller». Overskriften kunne tilhørt én av de over 1000 artiklene som bergenspressen har hatt om forfallet i bergensskolene det siste året. Men overskriften er 20 år gammel. LES MER

Gi lærerne autoriteten tilbake

Elevorganisasjonen kjemper mot maksgrense for fravær i den videregående skolen. Det er i strid med de svakestes interesser. Utdanningsforbundet vil ha tilbake grensen for hvor mye fravær en elev i videregående skole kan ha uten å stryke. Forslaget, som kommer til å havne på utdanningsminister Kristin Halvorsens pult i høst, bør tas til følge. Når […] LES MER

Tidligere forebygging

Problem med rus og psykiatri synes å øke i den videregående skolen. Da må forebyggingen settes inn på langt lavere klassetrinn. Det høres dramatisk og nesten utrolig ut at 70 prosent av ungdommene som dropper ut av videregående skole begrunner det med rus, psykiatri eller begge deler. Tallene må tas med en klype salt, all […] LES MER

Informasjonssvikt

Tre uker før feriestart får elever og foreldre ved Møhlenpris skole beskjed om at den midlertidige skolen ved Johanneskirken blir minst tre måneder forsinket. Det er uholdbart. Det minste skolebyråkratene kan gjøre, er å gå i skikkelig dialog med ofrene for 35 års skoleforsømmelser. De må også snakke med Arbeidstilsynet, som fremdeles forutsetter at elevene […] LES MER

Lærer, rett ryggen!

Lærer Bjørndal, som Trine Eilertsen skrev om for et år siden, hadde neppe tatt samme grep om mobbing i klassen sin hvis han hadde støttet seg til dagens evidensbaserte forskningsmanualer. Lærerne må støtte seg på sitt profesjonelle skjønn.   Lærere spør om ikke klassestørrelse har betydning for elevers læringsutbytte i debatten etter Thomas Nordahls la […] LES MER

Vi må gå bak de forenklede fremstillingene

Jo større datagrunnlag forskning bygger på, jo mer overbevisende blir den. Men når erfarne lærerne ikke kjenner seg igjen i resultatene fra slik forskning, er det ikke dem det er noe i veien med.     Lærer Marianne Daltveit ga en talende beskrivelse av hvordan forskning om faktorer som påvirker elevers læringsutbytte kan brukes og […] LES MER