Nøkkelord arkiver: Skoleforfall

Historien om skoleforfallet

«Bergensskolene forfaller». Overskriften kunne tilhørt én av de over 1000 artiklene som bergenspressen har hatt om forfallet i bergensskolene det siste året. Men overskriften er 20 år gammel. LES MER

Velbegrunnet mistillit

Vedlikeholdsetterslepet ved skolene er langt verre enn byrådet hevdet. Elever, foresatte og ansatte i bergensskolen rammes. En samlet opposisjon fremmer mistillitsforslag.

LES MER

Underbygget mistillit

Mistillitsforslaget mot byrådet i Bergen vil ikke få parlamentariske følger, men byrådsleder Monica Mæland (H) bør ta det på største alvor. Byrådsleder Monica Mæland (H)  bør ikke dekke seg bak en historisk og tverrpolitisk ukultur for forsømt vedlikehold når hun skal forholde seg til at opposisjonen i bystyret reiser mistillitsforslag mot byregjeringen. Innføring av byparlamentarisme […] LES MER

Informasjonssvikt

Tre uker før feriestart får elever og foreldre ved Møhlenpris skole beskjed om at den midlertidige skolen ved Johanneskirken blir minst tre måneder forsinket. Det er uholdbart. Det minste skolebyråkratene kan gjøre, er å gå i skikkelig dialog med ofrene for 35 års skoleforsømmelser. De må også snakke med Arbeidstilsynet, som fremdeles forutsetter at elevene […] LES MER

En lang vei, brolagt med gode hensikter

Når råtne skolebygg stenges, får vi fornemmelser av plutselige naturkatastrofer. Slik er det ikke. Det er lite uforutsigbart ved drift av skoleanlegg. Antall elever er kjent. Vi kjenner behovene; hva som kreves av arealer, vedlikehold og kvaliteter.   La meg ta leseren med på en liten historiereise. Tidlig på nittitallet ble det etablert politisk enighet […] LES MER

Jeg vil ikke at han skal lære at forfall er ok

Til høsten skal sønnen min begynne på skolen, og jeg er bekymret.   Det er nok en vanlig og ikke minst riktig reaksjon at vi foreldre får sommerfugler i magen når våre små plutselig skal begynne på skolen. Det er en viktig overgang i livet og derfor bør vi være skjerpet eller bekymret, om du […] LES MER

Vedlikeholdsnivået må tredobles

Jeg har gjennom 40 år med ulike politiske regimer fulgt Bergen kommunes håndtering av sitt bygningsvedlikehold. I hele denne tiden har det vært avsatt utilstrekkelige midler. Det opparbeides et enormt etterslep, som medfører alvorlige følgeskader.   Den siste tiden har vedlikeholdet ved de kommunale skolene vært satt under debatt bl.a. etter stenging av Landås skole. […] LES MER