Nøkkelord arkiver: språk

La oss lære å forstå hverandre bedre

Hva er du når du er rar, snild og flink i Danmark? Og hvorfor havner du i en skog langt utenfor København når du spør om veien til Dyrehaven? Mange ord skrives og staves nesten ens, men har en helt annen betydning på ett eller begge nabospråkene.     Nordmenn reiser som aldri før. Mange […] LES MER

God søttende, søttendes, syttende eller saukjande mai?

Nordiskprofessor Gunnstein Akselberg gir rettleiing: Korleis helse på nasjonaldagen? Helsingsritualet på nasjonaldagen er oftast «Gratulerer med dagen!», «God 17. mai!» eller berre «God 17.!». Denne dagen helsar dei fleste av oss på mange fleire av dei vi møter på vår veg, enn det vi vanlegvis gjer ein ordinær dag. 17.-mai-helsinga minner i så måte ikkje […] LES MER