Nøkkelord arkiver: sv

Kampen mot Bærum

Audun Lysbakken gjør rett i å bekymre seg for verdiskapingen på Vestlandet. Men fjerning av formuesskatten er ikke problemet. «Skattefest for de rike på Oslo Vest» lød varselskuddet fra Audun Lysbakken i gårsdagens BT. SV-lederen mener at den planlagte nedtrappingen og fjerningen av formuesskatt og arveavgift som Høyre og Frp legger opp til, og som […] LES MER

Nødvendig nemnd

Tvungen lønnsnemnd skal bare brukes når det er fare for liv og helse. SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen altfor ofte griper inn med tvungen lønnsnemnd for å stanse arbeidskonflikter. Han vil helst skrote hele ordningen. Regjeringens snare inngripen i både vekterstreiken og oljestreiken i sommer, er eksempler på at Lysbakken har et poeng. Men problemet […] LES MER

Valget fortsatt åpent

Spørsmålet er hva som veier tyngst for velgerne, misnøyen med regjeringen eller frykten for Frp. Han ventet til han ble spurt, men da var Jens Stoltenberg også rask: Problemet med alternativet opposisjonen tilbyr velgerne, er at Høyre og Fremskrittspartiet ikke har avklart grunnlaget for den økonomiske politikken. Hvor mye mer av oljeformuen skal egentlig brukes? […] LES MER

Nede for telling

Skal SV komme seg ut av bakevjen, må partiet begynne med seg selv. Fremskrittspartiet ble valgets store taper – det kan bli meget viktig for utsiktene til borgerlig samling frem mot 2013. Men det var SV som stjal de fleste overskriftene i natt, etter nyheten om at Kristin Halvorsen går av som partileder. 4,0 prosent […] LES MER