Nøkkelord arkiver: Tyskland

Tysktime

Kjære fru Merkel. Eg er glad for at du så gjerne vil helsa fleire norske studentar velkomne til Tyskland. Du er den einaste av verdas leiande politikarar som bryr seg om oss her nord, som ikkje berre er ute etter pengane våre. Men diverre, fru Merkel, du er ikkje spesielt hipp. Ikkje Tyskland heller, for […] LES MER