Nøkkelord arkiver: utdanning

Lille Norge er for stillestående

Etter fem år i utlandet lurer jeg på om jeg noen gang kommer tilbake til kjedelige Norge.   Jeg har brukt litt tid på å tenke på temaene Sjur Holsen skriver om i sin kommentar Trygghetsfellen i BT 15. mars. I løpet av fem år har jeg bodd i fem ulike land. Jeg skjønner at […] LES MER

Kunnskapens skog

Kvifor må eg lære dette? Eg kan jo google, sa elleveåringen. LES MER

Læreplan på villspor

Framlegget til ny læreplan som no er på høyring, er full av abstrakte kompetansemål, og opplæring i sidemål blir nedprioritert. Men kvifor er sidemål viktig, og kva grep bør ein ta på politisk hald? LES MER

Forskning for flere!

Forskerlinjer er en god måte å fange opp fremtidens fremragende forskere på. Flere studenter bør få delta aktivt i forskning under studiene. Er det én ting vi stadig blir minnet på av våre politikere, så er det at vi i fremtiden skal leve av kunnskapen vår. For å stille sterkest mulig i den globale kunnskapskonkurransen […] LES MER

Vi kan hindre at så mange faller fra

Journalister og lærere skylder på studentene for å forklare at så mange studenter dropper ut fra høyere utdanning. 
Vi kan lære av studier fra USA som viser hva lærestedene kan gjøre for å sikre at studentene blir.   Store frafallstall i høyere utdanning har skapt en debatt som viser at det blir spekulert mye og […] LES MER

EØS hindrer en god kunnskapsutvikling

De nordiske universitetene er for egalitære og må omstille seg, mener EUs kunnskapspolitikere. Det betyr spissing, hierarki og økt konkurranse hos oss på grunn av EØS-avtalen. Men alternativene finnes, skriver Tor Halvorsen.     I snart 20 år har utdanningspolitikken og forskningspolitikken i Norge blitt påvirket av vår deltakelse i EUs utdannings- og forskningsprogrammer via […] LES MER